Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Ekspresja białka podoplanina w raku gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja białka Glypican 5 w raku płuc. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Ekspresja białka E-kadheryny w raku gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Ekspresja białka PIWIL2 w raku gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Nasieniowód

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja białka CD31 w raku płuc. Mikromacierz tkankowa.

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Dysplazja szyjki macicy

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Ekspresja receptora melatoninowego 1B (MTR1B) w raku płuc. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Ekspresja SLUG w raku gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja białka Tenascyny C w raku płuca

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)