Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Rak płuc. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Rak płuc

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Ekspresja białka podoplanina w raku gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja białka PIWIL2 w raku gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Nasieniowód

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja SLUG w raku gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja białka popoplanina w raku jelita grubego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja białka CD31 w raku szyjki macicy 2

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Ekspresja białka periostyna w linii komórkowej A549

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) w raku płuc. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)