REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/69929

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/69929

Resource type: book

Klinische Beobachtungen über Dislocation der Nabelschnur

View

Resource metadata

Title Klinische Beobachtungen über Dislocation der Nabelschnur
Persons Authors: Józef Smolibocki
Partner: Wrocław Medical University
Description Dysertacja obroniona w 1898 roku na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Wrocławskiego dotycząca owinięcia pępowiną. Jej autor Józef Smolibocki urodził się 9 marca 1868 roku w Śremie. Studia medyczne odbył w Greifswaldzie, Giessen i we Wrocławiu. W trakcie praktyk w Dreźnie i Moguncji uzyskał specjalizację w zakresie chorób kobiecych i położnictwa. W 1901 zamieszkał w Inowrocławiu, gdzie otworzył własny gabinet. Przez wiele lat był dyrygentem chóru Towarzystwa Śpiewu „Moniuszko”. W czasie powstania wielkopolskiego został szefem sanitarnym 2 dyw. strzelców wielkopolskich a następnie 1 okręgu wojskowego. Zmarł 21 sierpnia 1927 r. w Inowrocławiu. (Polish)
Description in another language: Dissertation defended in 1898 at the Faculty of Medicine of the University of Wrocław concerning nuchal cord. The author, Józef Smolibocki, was born on March 9, 1868 in Śrem. He studied medicine in Greifswald, Giessen and in Wrocław. During his internships in Dresden and Mainz, he obtained a specialization in the field of gynecological diseases and obstetrics. In 1901 he moved to Inowrocław, where he opened his own office. For many years he was the conductor of the "Moniuszko" Singing Society. During the Greater Poland Uprising he became the sanitary chief of the 2nd Greater Poland Rifle Division and then of the 1st military district. He died on August 21, 1927 in Inowrocław (English)
Keywords "Obstetric Labor Complications"@en, "Umbilical Cord"@en, "Powikłania porodu"@pl, "Pępowina"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: miejsce nieznane
Publisher: wydawca nieznany
Time of publication: 1898
Number of pages: 45
Resource language: German
External links
License domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)
Technical information Submitter: Magdalena Jonko
Availability date: 27-05-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Nauka i kształcenie w zakresie medycyny od XVIII do połowy XX wieku

Citation

Copied

Józef Smolibocki. Klinische Beobachtungen über Dislocation der Nabelschnur. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0), https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Medicinische Zeitung

journal, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Histologiczne badania nabłonka pępowinowego

Bolesław Kowalski, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Podręcznik położnictwa

Max Runge, book, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

See more