Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View

Brave Festival 2012. Reżyserka Izza Genini o kulturze Maroka oraz Afryki

Marta Grochecka, Monika Glińska, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina sztuk filmowych (2011)

Sprawozdania z posiedzeń towarzystw lekarskich. Towarzystwa lekarskie niemieckie

Stanisław Markiewicz, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Der preussische Physikus : Anleitung zum Physikatsexamen, zur Geschäftsführung der Medizinalbeamten und zur Sachverständigen-Thätigkeit der Aerzte. Bd. 2, Gerichtliche Medizin

Arthur Leppmann, Emanuel Roth, Isak Schlockow, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk medycznych (2011)

Prof. Maciej Leon Jakubowski (wspomnienie pośmiertne)

Jan Bączkiewicz, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Pamiętniki Wiktora Szokalskiego. [Cz. 18]

Wiktor Szokalski, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Sprawozdania z posiedzeń towarzystw lekarskich. Towarzystwa lekarskie niemieckie

Stanisław Markiewicz, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Finanse uczelni - rozmowa z rektorem Andrzejem Mulakiem

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Ludzie Wrocławia - rozmowa z przewodniczką - Grażyną Piotrowicz

Michał Sałkowski, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / nauki o komunikacji społecznej i mediach (2018)

Przewodnicy Bez Granic - przewodniczka Ania Sabouri o życiu i pandemii w Gruzji

Paulina Sznajder, Michał Sałkowski, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / nauki o komunikacji społecznej i mediach (2018)

Doświadczenie eksperckie - Ewa Bakońska-Pacoń

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)