REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/67243

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/67243

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Jan Zarzycki

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Jan Zarzycki
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Ukończył Akademię Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. W roku 1951 otrzymał tytuł doktora, a doktora habilitowanego w 1962 r. Został mianowany profesorem nadzwyczajnym w 1969 r., a zwyczajnym w 1976 r. Od 1964 do 1990 r. pełnił funkcję kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Funkcję prodziekana pełnił w latach 1957-1960 i 1963-1967, dziekana Wydziału Lekarskiego w latach 1967-1972 i prorektora ds. nauki w latach 1972-1981. Autor podręcznika „Histologia zwierząt domowych i człowieka” oraz współautor podręcznika „Anatomia mikroskopowa zwierząt domowych i człowieka”. Był członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Folia Morphologica”, Komisji Mikroskopii Elektronowej PAN, Komisji Nauk Podstawowych PAN oraz Komisji Patomorfologii Komórki PAN. Jego głównymi kierunkami badań były zagadnienia związane z oceną zmian tkanki mięśniowej pod wpływem bytujących w niej larw włośni, badania nad ultrastrukturą gruczołu mlekowego, które przyczyniły się do wyjaśnienia mechanizmów sekrecji w tym narządzie. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, tytułem „Zasłużony Nauczyciel PRL”. (Polish)
Description in another language: He graduated from the Academy of Veterinary Medicine in Lviv. In 1951 he was awarded the title of doctor and got his habilitation in 1962. He was appointed associate professor in 1969 and full professor in 1976. Between 1964 and 1990 he was the head of the Department of Histology and Embryology at the Medical Academy in Wrocław. He was the Deputy Dean between 1957 and 1960 and between 1963 and 1967, the Dean of the Faculty of Medicine between 1967 and 1972 and the Vice-rector for science between 1972 and 1981. Author of textbook "Histology of domestic animals and humans" („Histologia zwierząt domowych i człowieka”) and co-author of the textbook "Microscopic anatomy of domestic animals and humans" („Anatomia mikroskopowa zwierząt domowych i człowieka”) . He was a member of the editorial committee of the journal "Folia Morphologica", the Committee of Electron Microscopy of the Polish Academy of Sciences, the Fundamental Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences and the Committee of Cell Pathomorphology of the Polish Academy of Sciences.
His main research areas were issues related to the assessment of changes in muscle tissue under the influence of the trichinella larvae inhabiting it, research on the ultrastructure of the mammary gland, which contributed to the elucidation of secretion mechanisms in this organ. He was awarded the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta, the Gold Cross of Merit, the Medal of the National Education Commission and the title of "Honorary Teacher of the People's Republic of Poland". (English)
Keywords "Histology"@en, "Histologia"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Jan Zarzycki
Graduation specialty: histologia, medycyna
Bibliographies
 • Authors: Jan Zarzycki
  Title: Zmiany histologiczne tkanki mięśniowej przy zakażeniu włośniami (Trichinella spiralis)
  Year of publication: 1951

 • Authors: Jan Zarzycki
  Title: Method of cryoultramicrotomy used to investigate the changes in the ultrastructure of mitochondria when acted on by selected damaging factors
  Title of source document: Folia Histochemica et Cytochemica
  Numbering (annual, number, issue, part): 1981; 19(3)

 • Authors: Jan Zarzycki
  Title: Nieznany sposób samoobrony żywiciela przy zarażeniu włośniami
  Year of publication: 1956
  Numbering (annual, number, issue, part): Vol. 4, fasc.18

 • Authors: Jan Zarzycki
  Title: Histologia i anatomia mikroskopowa zwierząt domowych i człowieka. T. 2
  Year of publication: 1963

 • Authors: Jan Zarzycki
  Title: Histologia i anatomia mikroskopowa zwierząt domowych i człowieka. T. 1
  Year of publication: 1967

 • Authors: Jan Zarzycki
  Title: Histologia i anatomia mikroskopowa zwierząt domowych i człowieka. T. 2 Atlas
  Year of publication: 1967

 • Authors: Jan Zarzycki
  Title: Histologia zwierząt domowych i człowieka. [1]
  Year of publication: 1967

 • Authors: Jan Zarzycki
  Title: Histologia zwierząt domowych i człowieka. [2], Atlas
  Year of publication: 1967

 • Authors: Jan Zarzycki
  Cocreators: M. Cegielski, K. Nowak
  Title: Method of cryoultramicrotomy used to investigate the changes in the ultrastructure of mitochondria when acted on by selected damaging factors
  Title of source document: Folia Histochemica et Cytochemica
  Numbering (annual, number, issue, part): Vol.19, 1981, No 3, pp. 96-97.

 • Authors: Jan Zarzycki
  Cocreators: A. Dubiel, G. Mróz, A. Osada, T. Pawela, M. Sporniak, J. Wnukiewicz
  Title: Leczenie tkankowe w nerwobólu nerwu trójdzielnego (Tissue treatment in trigeminal nerve pain (neuralgia)
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1984, s. 95-104.

 • Authors: Jan Zarzycki
  Cocreators: G. Mróz, A. Osada, T. Pawela, M. Sporniak, J. Wnukiewicz
  Title: Badania mikroskopowo-elektronowe i histochemiczne konserwowanej owodni człowieka (Electron microscopic and histochemical investigations of stored human amnion).
  Title of source document: Czasopismo Stomatologiczne
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 37, 1984, Nr 11, s. 873-883.

 • Authors: Jan Zarzycki
  Title: Embriologia ogólna : skrypt dla studentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu
  Year of publication: 1986

 • Authors: Jan Zarzycki
  Cocreators: A. Dubiel, G. Mróz, A. Osada, T. Pawela, M. Sporniak, J. Wnukiewicz
  Title: Leczenie tkankowe nerwobólu nerwu trójdzielnego
  Title of source document: Polski Tygodnik Lekarski
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 43, 1988, Nr 46, s. 1470-1472.

 • Authors: Jan Zarzycki
  Cocreators: J. Kuryszko
  Title: Anatomia mikroskopowa zwierząt domowych i człowieka
  Year of publication: 1995

 • Authors: Jan Zarzycki
  Cocreators: J. Kuryszko
  Title: Histologia zwierząt
  Year of publication: 2000
Bibliographies
 • Authors: Ludmiła Borodulin-Nadzieja, G. Pałubiak
  Title: Wydział lekarski
  Title of source document: Academia Medica Wratislaviensis 1950-2000
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 32, 34

 • Authors: Zbigniew Rajchel
  Title: Nauki morfologiczne
  Title of source document: Academia Medica Wratislaviensis 1950-2000
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 218, 219

 • Authors: - -
  Title: Dziekani Wydziału Lekarskiego. Jan Zarzycki 1921-2005
  Title of source document: Poczet Rektorów i Dziekanów Akademii Medycznej we Wrocławiu
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 70-71

 • Authors: - -
  Title: Władze rektorskie w 2011 roku
  Title of source document: Medycyna uniwersytecka we Wrocławiu. Zarys historii od 1945 roku
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 20

 • Authors: red. B. Zmitrowicz-Grobelna
  Title: Prorektorzy. Zarzycki Jan
  Title of source document: Poczet Rektorów, Prorektorów i Dziekanów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Year of publication: 2018
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 63

 • Authors: - -
  Title: Profesorowie 1945-2010. Jan Zarzycki
  Title of source document: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Muzeum
  Numbering (annual, number, issue, part): [dostęp 14.12.2021]
  Database URL: http://muzeum.upwr.edu.pl/muzeum/2_2/index.php?_pcid=2&_sb=&_emid=539

 • Authors: - -
  Title: Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
  Title of source document: Medycyna uniwersytecka we Wrocławiu. Zarys historii od 1945 roku
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 57

 • Authors: red. L. Barg, M. Kaczmarz, A. Raczkowska
  Title: Jan Zarzycki (1921-2005)
  Year of publication: 2021
  Numbering (annual, number, issue, part): [dostęp 2021-12-07]
  Database URL: https://wydawnictwo.umw.edu.pl/upload/files/Przewodnik_po_cmentarzach_2021.pdf

 • Authors: red. B. Zmitrowicz-Grobelna
  Title: Dziekani. Zarzycki Jan
  Title of source document: Poczet Rektorów, Prorektorów i Dziekanów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Year of publication: 2018
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 216-217
Activity Location: Wrocław
Unit name: Akademia Medyczna we Wrocławiu - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Studies Unit name: Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Aleksandra Kaczmarska
Availability date: 25-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Współtwórcy dolnośląskiej medycyny

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Jan Zarzycki. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.