REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/67291

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/67291

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Jerzy Brzeziński

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Jerzy Brzeziński
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Jerzy Brzeziński urodził się 23 stycznia 1926 r. we Lwowie. Dyplom lekarza dentysty otrzymał w 1959 r na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień doktora otrzymał w 1966 r., habilitował się w 1980 r., profesorem nadzwyczajnym został w 1989 r.
W 1958 r. rozpoczął pracę na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Początkowo był zatrudniony w Zakładzie Histologii, a następnie w Klinice Chirurgii Stomatologicznej. Od 1973 r był kierownikiem Zespołu Dydaktycznego Fizjologii Narządu Żucia W latach 1984–1990 pełnił funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego.
Był członkiem towarzystw naukowych: Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Histochemicznego i Cytochemicznego
Był autorem licznych prac naukowych z zakresu embriologii, histochemii stomatologicznej, fizjologii narządu żucia oraz chirurgii stomatologicznej oraz wykształcił wielu specjalistów z chirurgii stomatologicznej.
Zmarł 10 maja 1990 r. we Wrocławiu. (Polish)
Description in another language: Jerzy Brzeziński was born on January 23, 1926 in Lviv. He received his dentist's diploma in 1959 at the Faculty of Medicine of the Medical Academy in Wrocław. He was awarded the degree of Doctor in 1966, obtained his habilitation in 1980 and became an associate professor in 1989.
In 1958 he started working at the Medical Academy in Wrocław. Initially, he was employed at the Department of Histology, and then at the Department of Dental Surgery. From 1973 he was the head of the Didactic Team of the Masticatory System Physiology. Between 1984 and 1990 he was the Dean of the Faculty of Medicine.
He was a member of scientific societies: Wrocław Branch of the Polish Dental Society, Wrocław Branch of the Histochemical and Cytochemical Society.
He was the author of numerous scientific works in the field of embryology, dental histochemistry, masticatory organ physiology and dental surgery and educated many specialists in dental surgery.
He died on May 10, 1990 in Wrocław. (English)
Keywords "Embryology"@en, "Embriologia"@pl, "Surgery, Oral"@en, "Chirurgia szczękowa"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Jerzy Brzeziński
Graduation specialty: medycyna
Picture License: Archiwum UMW
Bibliographies
 • Authors: Jerzy Brzeziński
  Title: Badania nad udziałem chrząstki Meckela w rozwoju żuchwy, zębodołów i przegród międzyzębowych oraz jej rola w formowaniu się zawiązków zębów mlecznych i stałych u człowieka
  Year of publication: 1979

 • Authors: Jerzy Brzeziński
  Cocreators: Jan Smereka, Dobrochna Zeńczak
  Title: Lekarze polscy promowani i doktoryzowani z zakresu stomatologii na Uniwersytecie Wrocławskim do roku 1939
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1984

 • Authors: Jerzy Brzeziński
  Cocreators: T. Pawela
  Title: Choroba Pageta o umiejscowieniu szczękowym
  Title of source document: Czas. Stomatol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1961; 14(12)

 • Authors: Jerzy Brzeziński
  Cocreators: M. Sysło
  Title: Badania radiologiczne i histologiczne nad rozwojem wyrostka kłykciowego i gałęzi żuchwy u człowieka
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1985

 • Authors: Jerzy Brzeziński
  Cocreators: Jan Smereka
  Title: Medycy i stomatolodzy w Towarzystwie Literacko-Słowiańskim działającym we Wrocławiu w latach 1836-1886
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1985

 • Authors: Jerzy Brzeziński
  Cocreators: J. Fastyn
  Title: Niepowodzenia przy znieczuleniu nerwu zębodołowego dolnego wynikające z topografii wewnętrznej powierzchni gałęzi żuchwy
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1986

 • Authors: Jerzy Brzeziński
  Cocreators: J. Fastyn
  Title: Rzadkie odmiany przesunięcia otworu żuchwowego i bródkowego
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1986

 • Authors: Jerzy Brzeziński
  Title: Badania nad obecnością naczyń krwionośnych w cemencie zębów martwych i rozchwianych u człowieka
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1966/1967

 • Authors: Jerzy Brzeziński
  Cocreators: B. Brzezińska, S. Potoczek
  Title: Przypadek perły szkliwnej
  Title of source document: Czas. Stomatol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1968; 21

 • Authors: Jerzy Brzeziński
  Title: Elementy morfologiczne komórki i ich funkcje w procesach chorobowych w mikroskopie elektronowym
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1971

 • Authors: Jerzy Brzeziński
  Cocreators: F. Mraz
  Title: Perforatio palati
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1972

 • Authors: Jerzy Brzeziński
  Cocreators: B. Brzezińska
  Title: Mikroskopowe badania nadnerczy świnek morskich w doświad- czalnie wywołanym wstrząsie anafilaktyczny
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1973

 • Authors: Jerzy Brzeziński
  Cocreators: W. Bożiłow
  Title: Problem unerwienia zęba i ozębnej
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1974

 • Authors: Jerzy Brzeziński
  Title: 100. rocznica urodzin prof. Antoniego Cieszyńskiego
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1982

 • Authors: Jerzy Brzeziński
  Title: Udział naczyń krwionośnych w powstawaniu żuchwy i zawiązków zębowych
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1982

 • Authors: Jerzy Brzeziński
  Cocreators: F. Ćwioro, H. Kaczkowski
  Title: Wpływ budowy anatomiczno-morfologicznej gałęzi żuchwy na wybór sposobu operacyjnego leczenia zniekształceń żuchwy według zmodyfikowanej metody Dal Ponta
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1983

 • Authors: Jerzy Brzeziński
  Cocreators: J. Smereka
  Title: Niektóre konserwatywne i tradycyjne metody leczenia zębów stosowane przez osadników na Dolnym Śląsku w pierwszych latach powojennych
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1988

 • Authors: Jerzy Brzeziński
  Cocreators: D. Zeńczak-Więckiewicz
  Title: Radiologiczny obraz rozwoju żuchwy w życiu płodowym
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1991
Bibliographies
 • Authors: - -
  Title: Poczet rektorów, prorektorów i dziekanów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Year of publication: 2018

 • Authors: - -
  Title: Medycyna uniwersytecka we Wrocławiu : zarys historii od 1945 roku
  Year of publication: 2011

 • Authors: B. Bruziewicz-Mikłaszewska
  Cocreators: Maciej Dobrzyński, Maria Kordas
  Title: Profesor doktor habilitowany Jerzy Brzeziński (1926-1990) - przedstawiciel wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej
  Title of source document: Dent. Med. Probl.
  Numbering (annual, number, issue, part): 2010; 47(2)

 • Authors: - -
  Title: Przewodnik po cmentarzach : samodzielni pracownicy naukowi związani z medycyną na wrocławskich cmentarzach
  Year of publication: 2021
  Numbering (annual, number, issue, part): [dostęp 2021-12-07]
  From page: 8
  Database URL: https://wydawnictwo.umw.edu.pl/upload/files/Przewodnik_po_cmentarzach_2021.pdf
Activities
 • Location: Wrocław
  Unit name: Akademia Medyczna. Klinika Chirurgii Stomatologicznej

 • Location: Wrocław
  Unit name: Akademia Medyczna. Zespół Dydaktyczny Fizjologii Narządu Żucia
Studies Unit name: Akademia Medyczna we Wrocławiu. Wydział Lekarski
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Magdalena Jonko
Availability date: 28-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Współtwórcy dolnośląskiej medycyny

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Jerzy Brzeziński. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Picture

Similar resources

Tafeln zur Entwickelungsgeschichte und topographischen Anatomie des Menschen

Arnold Brass, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk medycznych (2011)

Zjazd chirurgów niemieckich w Berlinie

Andrzej Ciechomski, article, chapter, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

Beitrag zur Geschichte der Oberkieferresection

Robert Bernard, book, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more