REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/67344

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/67344

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Tadeusz Bodalski

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Tadeusz Bodalski
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Tadeusz Bodalski urodził się w 1905 r. W 1930 ukończył studia farmaceutyczne na Oddziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Stopień doktora farmacji otrzymał w 1938 r., habilitował się w 1948 r., profesorem nadzwyczajnym został w 1950 r., a profesorem zwyczajnym w 1969 r.
W 1930 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Farmakognozji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie najpierw jako młodszy, a po skończeniu studiów jako starszy asystent. W latach 1934–1939 był kierownikiem Wytwórni Leków i Laboratorium Analitycznego Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi. W 1947 r , po powrocie z niewoli niemieckiej objął stanowisko adiunkta w Zakładzie Farmakognozji Uniwersytetu Łódzkiego. W 1950 r został organizatorem i kierownikiem Zakładu Farmakognozji Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pracował na tym stanowisku w latach 1950–1972. Był dziekanem Wydziału Farmaceutycznego w latach 1950–1952, 1952–1954 i 1958–1960.
Był autorem licznych prac naukowych dotyczących fitochemicznych związków flawonoidowych
Był członkiem wielu towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Przyrodniczego im M Kopernika, Polskiej Akademii Umiejętności.
Zmarł w 1972 r (Polish)
Description in another language: Tadeusz Bodalski was born in 1905. In 1930 he graduated from pharmaceutical studies at the Pharmaceutical Department of the Stefan Batory University in Vilnius. He was awarded the PhD in 1938, obtained his habilitation in 1948, became an associate professor in 1950 and a full professor in 1969.
In 1930 he started working at the Department of Pharmacognosy of the Stefan Batory University in Vilnius, first as a junior and after graduation as a senior assistant. Between 1934 and 1939 he was the head of the Medicine Drug Factory and the Analytical Laboratory of the Social Insurance Company in Łódź. In 1947, after returning from German captivity, he took the position of assistant professor at the Department of Pharmacognosy at the University of Łódź. In 1950 he became the organizer and head of the Department of Pharmacognosy at the Medical Academy in Wrocław. He worked at this position between 1950 and 1972. He was the dean of the Faculty of Pharmacy between 1950 and 1954 and between1958 and 1960.
He was the author of numerous scientific papers on phytochemical flavonoid compounds.
He was a member of many scientific societies, e.g.: the Polish Pharmaceutical Society, the Polish Botanical Society, the Polish Copernicus Society of Naturalists and the Polish Academy of Arts and Sciences.
He died in 1972. (English)
Keywords "Pharmacy"@en, "Farmacja"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki farmaceutyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Tadeusz Bodalski
Graduation specialty: nauki farmaceutyczne
Picture License: Archiwum UMW
Bibliographies
 • Authors: Tadeusz Bodalski
  Title: Przyczynek do badań nad brunatną soją wileńską
  Year of publication: 1932

 • Authors: Tadeusz Bodalski, Jan Muszyński
  Title: Falsyfikat szałwji na rynku polskim
  Year of publication: 1934

 • Authors: Tadeusz Bodalski
  Title: Badanie składu chemicznego Hierochloë odorata Wahlb
  Year of publication: 1938

 • Authors: Tadeusz Bodalski, K. Monikowski
  Title: Badanie żywności : mikroskopowa analiza produktów roślinnych
  Year of publication: 1952

 • Authors: Tadeusz Bodalski
  Title: Farmakognozja : dla liceów farmaceutycznych
  Year of publication: 1957

 • Authors: Tadeusz Bodalski, W. Malinka
  Title: Synthesis of some 1-substituted-2,5-dimethylpyrrole-3,4-dicarboxyimides from alpha,beta-diacetylsuccinate
  Title of source document: Pol.J.Chem
  Numbering (annual, number, issue, part): 1994; 68(2)

 • Authors: Tadeusz Bodalski, W. Malinka
  Title: Rearrangement of some n-substituted pyrrolo[3,4-c]-pyrroles to corresponding pyrrolo[3,4-c]pyridine
  Title of source document: Pol.J.Chem
  Numbering (annual, number, issue, part): 1995; 69(1)

 • Authors: Tadeusz Bodalski, Halina Rządkowska-Bodalska
  Title: Some hydroxyacetophenone glycosides in selected species of Picea L. genus
  Title of source document: Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy
  Numbering (annual, number, issue, part): 1975; 27(1)

 • Authors: Tadeusz Bodalski, Zdzisława Burzańska
  Title: Flavonoids of the herb of Silaum flavescens Bernh. (Silaum pratensis Bess.)
  Title of source document: Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy
  Numbering (annual, number, issue, part): 1973; 25(4)

 • Authors: Tadeusz Bodalski, Alicja Noculak
  Title: Isolation and identification of β-sitosterol from the herb of Aegopodium podagraria L.
  Title of source document: Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae
  Numbering (annual, number, issue, part): 1972; 24(2)

 • Authors: Tadeusz Bodalski, Wojciech Cisowski
  Title: Flavonoid compounds in herbs of Peucedanum oreoselinum (L.) Moench.
  Title of source document: Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae
  Numbering (annual, number, issue, part): 1971; 23(2)

 • Authors: Tadeusz Bodalski, Wojciech Cisowski
  Title: Związki flawonoidowe kwiatostanów Spiraea media Schm.
  Title of source document: Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae
  Numbering (annual, number, issue, part): 1969; 21(5)

 • Authors: Tadeusz Bodalski, Zdzisław Kowalewski
  Title: Rozwój farmakognozji w 25-leciu PRL i jego dalsze perspektywy
  Title of source document: Farmacja Polska
  Numbering (annual, number, issue, part): 1969; 25(10)

 • Authors: Tadeusz Bodalski, Eliza Lamer
  Title: Flavonoids of Thuja occidentalis L.
  Title of source document: Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae
  Numbering (annual, number, issue, part): 1968; 20(6)

 • Authors: Tadeusz Bodalski, Eliza Lamer
  Title: O występowaniu hyperozydu w liściach Phellodendron japonicum Maxim.
  Title of source document: Dissertationes Pharmaceuticae
  Numbering (annual, number, issue, part): 1964; 16(1)

 • Authors: Tadeusz Bodalski, Halina Rządkowska-Bodalska
  Title: Wymoczkobójcze działanie niektórych alkaloidów Chelidonium majus L.
  Title of source document: Dissertationes Pharmaceuticae
  Numbering (annual, number, issue, part): 1957; 9(3)

 • Authors: Tadeusz Bodalski
  Title: O mikrochemicznym wykrywaniu sadźca (Eupatorium cannabinum) w zafałszowanych korzeniach i nalewkach kozłka (Valeriana officinalis)
  Title of source document: Acta Poloniae Pharmaceutica
  Numbering (annual, number, issue, part): 1950; 7(3-4)
Bibliographies
 • Authors: - -
  Title: Poczet rektorów, prorektorów i dziekanów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Year of publication: 2018

 • Authors: Halina Rządkowska-Bodalska
  Title: Prof. dr hab. Tadeusz Bodalski
  Title of source document: 50 lat Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1948-1998
  Year of publication: 1998

 • Authors: - -
  Title: Medycyna uniwersytecka we Wrocławiu : zarys historii od 1945 roku
  Year of publication: 2011

 • Authors: - -
  Title: Academia Medica Wratislaviensis 1950-2000
  Year of publication: 2000

 • Authors: - -
  Title: Przewodnik po cmentarzach : samodzielni pracownicy naukowi związani z medycyną na wrocławskich cmentarzach
  Year of publication: 2021
  Numbering (annual, number, issue, part): [dostęp 2021-12-07]
  From page: 8
  Database URL: https://wydawnictwo.umw.edu.pl/upload/files/Przewodnik_po_cmentarzach_2021.pdf
Activities
 • Location: Wrocław
  Unit name: Akademia Medyczna. Zakład Farmakognozji

 • Location: Łódź
  Unit name: Uniwersytet Łódzki. Zakład Farmakognozji

 • Location: Łódź
  Unit name: Ubezpieczalnia Społeczna. Wytwórnia Leków i Laboratorium Analityczne

 • Location: Wilno
  Unit name: Uniwersytet Stefana Batorego. Zakład Farmakognozji
Studies Unit name: Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Oddział Farmaceutyczny.
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Magdalena Jonko
Availability date: 28-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Współtwórcy dolnośląskiej medycyny

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Tadeusz Bodalski. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Picture

Similar resources

Cele i zadania farmakopei. [Cz. 6]

article, chapter, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki farmaceutyczne (2018)

Ś.P. Stanisław Biernacki

article, chapter, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki farmaceutyczne (2018)

Jubileusz Ferdynanda Karo

article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk farmaceutycznych (2011)

Stan aptekarstwa w Polsce

article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk farmaceutycznych (2011)

25-lecie pracy naukowo-pedagogicznej prof. Antoniego Korczyńskiego

article, chapter, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki farmaceutyczne (2018)

See more