Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View

Wiadomości o języku polskim w Szląsku i o polskich Szlązakach

Bandtkie Jerzy Samuel, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Místní jména na Moravě a ve Slezsku I A-L

Ladislav Hosák, Rudolf Šrámek, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Pierwsze powojenne polskie nazwy miejscowe na Dolnym Śląsku (część 2)

Bogdan Siciński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Urbarze śląskie z końca XVIII wieku

Kazimierz Orzechowski, Zygmunt Szkurłatowski, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Protokolarz miasta Woźnik

Ludwik Musioł, Stanisław Rospond, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Słownik etymologiczny miast i gmin PRL

Stanisław Rospond, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku

Tomasz Jurek, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Nowsze typy nazewnicze na Śląsku (Formacje z sufiksem -(ów)ka, -(ow)iec, -owe, -(ow)izna, -(ow)nia, -ula)

Borek Henryk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Oznaczenia typu Jacobi villa w „Liber fund. episc. Vratislaviensis”

Franciszek Nieckula, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)