Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View

Płuco - przegroda międzypęcherzykowa 3

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Komórka plazmatyczna w śledzionie

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Naczynie włosowate łożyska 2

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Fibroblast - siateczka śródplazmatyczna szorstka 2

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Naczynie włosowate łożyska 5

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Śledziona - neutrofil

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Nerka - ciałko nerkowe (podocyty, naczynia włosowate, komórki mezangium) 2

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Nerka - kanalik dystalny

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Mięsień sercowy - śródmięsna

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Neutrofil w przegrodzie międzypęcherzykowej płuca

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)