Similar resources

Page z 18 (174 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Sowa uszata - model 3D eksponatu taksydermicznego

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Pustułka zwyczajna - model 3D eksponatu taksydermicznego

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Kuropatwa zwyczajna - fotografia obrotowa eksponatu taksydermicznego

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Łyska zwyczajna - fotografia obrotowa eksponatu taksydermicznego (1)

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Krogulec zwyczajny - fotografia obrotowa eksponatu taksydermicznego (pozycja w locie)

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Cyraneczka zwyczajna - model 3D eksponatu taksydermicznego

Adam Nadolny, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Łyska zwyczajna - model 3D eksponatu taksydermicznego (1)

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Pardwa mszarna - fotografia obrotowa eksponatu taksydermicznego

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Jastrząb zwyczajny - fotografia obrotowa eksponatu taksydermicznego (pozycja w locie)

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Kwiczoł - model 3D eksponatu taksydermicznego

Adam Nadolny, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)Page z 18 (174 results)