Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1889 r., nr 12 (Grudzień)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1890 r., nr 9 (wrzesień)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Sokół 1906 nr 9

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1921 r., marzec-kwiecień

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1921 r., styczeń-luty

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1897 nr 4 (kwiecień)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Przegląd Pedagogiczny 1924 z. 1-2

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Polska prasa dentystyczna i pismo związkowe

Stanisław Bloch, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / stomatologia (2011)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1894 nr 2 (luty)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Ruch Pedagogiczny, marzec 1936 r., nr 7

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)