Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Wpływ zużycia narzędzia skrawającego na stan warstwy wierzchniej po toczeniu nierdzewnej stali martenzytycznej

Hubert Skowronek, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / mechanika (2011)

Badania sił skrawania podczas frezowania z użyciem płytek o zmodyfikowanej geometrii

Hubert Skowronek, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / mechanika (2011)

Modernizacja układu smarowania tokarki CNC Mazak z wykorzystaniem systemu minimalnego smarowania firmy Greentec MQL

Hubert Skowronek, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Wpływ zużycia narzędzia skrawającego na stan warstwy wierzchniej po toczeniu stopów tytanu

Hubert Skowronek, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / mechanika (2011)

Badania wpływu rodzaju materiału ściernego na trwałość ściernic do szlifowania powierzchni po azotowaniu

Hubert Skowronek, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / mechanika (2011)

Wpływ minimalnego smarowania na efekty technologiczne obróbki stopu tytanu stosowanego w konstrukcjach lotniczych

Hubert Skowronek, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Siły skrawania w toczeniu z minimalnym chłodzeniem i smarowaniem

Hubert Skowronek, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Metodyka pomiarów termowizyjnych w procesie toczenia ostrzami typu Wiper

Hubert Skowronek, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / mechanika (2011)

Ocena jakości warstwy wierzchniej po toczeniu stali wysokochromowej X17CrNi16-2

Hubert Skowronek, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / mechanika (2011)

Właściwości strukturalne, termiczne i lepkosprężyste elastomerów na bazie poli(adypinianu glicerolu) i hydroksyapatytu

Małgorzata Gazińska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)