Similar resources

Page z 21 (208 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Poszukiwania św. Mikołaja

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

20 lat programu ERASMUS

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Gry i zabawy z eduballami: przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program "Mały Mistrz"

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Program ERASMUS

wideo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk humanistycznych / kulturoznawstwo (2011)

EDUball Games and Sports, [in:] A guide for primary school teachers and cooperating physical education teachers carrying out the “Little Champion” Program

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Sprawność fizyczna, ogólna koordynacja ciała i kompetencje edukacyjne uczniów I klasy szkoły podstawowej prowadzonych programem tradycyjnym i nietradycyjnym

Ireneusz Cichy, praca dyplomowa, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „edubal” a wiadomości i umiejętności matematyczne uczniów klasy I szkoły podstawowej

Magdalena Kaczmarczyk, praca dyplomowa, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Projekt Transatlantic Future Leaders Forum

Joanna Kołodziejska, audio, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk społecznych (2011)

Drugi kierunek studiów

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)Page z 21 (208 results)