Similar resources

Page z 21 (208 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Program ERASMUS

wideo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk humanistycznych / kulturoznawstwo (2011)

Projekt Transatlantic Future Leaders Forum

Joanna Kołodziejska, audio, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk społecznych (2011)

Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Gry i zabawy z eduballami: przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program "Mały Mistrz"

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Rozmowa z inicjatorką projektu „Bajki w podróży”

Kamil Kuchta, audio, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk humanistycznych / literaturoznawstwo (2011)

Poszukiwania św. Mikołaja

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „edubal” a wiadomości i umiejętności matematyczne uczniów klasy I szkoły podstawowej

Magdalena Kaczmarczyk, praca dyplomowa, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Drugi kierunek studiów

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

EDUball Games and Sports, [in:] A guide for primary school teachers and cooperating physical education teachers carrying out the “Little Champion” Program

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Rozwój umysłu i uczuć dziecka: (psychologia dziecka). 1, Wstęp (drogi i stopnie rozwoju): rozwój umysłu dziecka do lat 3, 4: geneza uczuć

Waldemar Osterloff, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk społecznych / psychologia (2011)Page z 21 (208 results)