Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Wiadomości o języku polskim w Śląsku i o polskich Ślązakach (1821). Z pierwodruku wydał, przedmową i przypisami opatrzył Bolesław Olszewicz

Bandtkie Jerzy Samuel, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

ŻAKtando 2015

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / językoznawstwo (2011)

Powiat Lubin. Województwo wrocławskie

map, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Wiadomości o języku polskim w Szląsku i o polskich Szlązakach (Dokończenie)

Bandtkie Jerzy Samuel, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Wiadomości o języku polskim na Szląsku i o polskich Szlązakach (Dokończenie)

Bandtkie Jerzy Samuel, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Powiat Głogów. Województwo zielonogórskie

map, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Polskie nazwy osad w powiecie legnickim

Domański Józef, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)