Authors: P / Adam Pałęcki

Filter
Page of  4 (37 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Las bukowy - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego (Nr 1) - chmura punktów

Adam Pałęcki, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Las bukowy - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego (Nr 1) - zobrazowanie wielospektralne

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, Adam Pałęcki, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Las bukowy - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego (Nr 2) - chmura punktów

Adam Pałęcki, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Las bukowy - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego (Nr 2) - zobrazowanie RGB

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, Adam Pałęcki, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu (Nr 1) - chmura punktów

Adam Pałęcki, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu (Nr 1) - zobrazowanie wielospektralne

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, Adam Pałęcki, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu (Nr 2) - chmura punktów

Adam Pałęcki, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu (Nr 2) - zobrazowanie RGB

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, Adam Pałęcki, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowisko szuwaru trzcinowego i wilgotnych łąk w dolinie rzeki Widawa (Nr 1) - chmura punktów

Adam Pałęcki, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowisko szuwaru trzcinowego i wilgotnych łąk w dolinie rzeki Widawa (Nr 1) - zobrazowanie wielospektralne

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, Adam Pałęcki, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Page of  4 (37 results)
Results on page