REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/73422

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/73422

Resource type: 3D, photo360

Las bukowy - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego (Nr 1) - chmura punktów

View

Resource metadata

Title Las bukowy - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego (Nr 1) - chmura punktów
Title variant: [111]
Persons Authors: Adam Pałęcki, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Chmura punktów lasu bukowego - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego, w dolinie rzeki Nysa Łużycka, obszar Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej” PLH020066. Wykonana na podstawie zdjęć pozyskanych za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (dnia 23.05.2022 r.). Opracowanie zawiera gęstą chmurę punktów w ultrawysokiej jakości (UHQ). Obszar obejmuje powierzchnię 38,94 ha. (Polish)
Keywords "Natura 2000"@pl, "dolina rzeki"@pl, "Betula pendula"@pl, "Fagus sylvatica"@pl, "Buk"@pl, "las liściasty"@pl, "fotogrametria"@pl, "chmura punktów"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2022
Scanner or camera model: DJI Matrice 600 Pro, MicaSense RedEdge-MX
Software used: Agisoft Metashape Professional
Time of object creation: Nie dotyczy
Object material: Nie dotyczy
Location: Trzciniec (pow. zgorzelecki, gm. Bogatynia) 50.95674204 N, 14.89941525 E (WGS84)
Georeference: EPSG: 2180
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Piotr Królik
Availability date: 28-12-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Adam Pałęcki, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski. Las bukowy - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego (Nr 1) - chmura punktów. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Las bukowy - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze gminy Ciepłowody - zobrazowanie wielospektralne

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowiska kotewki orzecha wodnego, szuwaru mannowego i turzycowiska - chmura punktów

Adam Pałęcki, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Grąd środkowoeuropejski oraz monokultura sosnowa - zobrazowanie RGB

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowiska zboczowe lasów lipowo-klonowych na terenie rezerwatu Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha - chmura punktów

Marta Sabatowska, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Prunus avium (L.) L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, Sylwia Gil, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Las grądowy (Las Wojnowski) na obszarze miasta Wrocław - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

See more