Authors: Z / Adrian Zakrzewski

Filter
Page of  1772 (17714 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Metoda charakteryzacji taperów światłowodowych

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Rozkład poprzeczny wiązki dla różnych odległości pomiędzy ostrzem, a czołem tapera światłowodowego

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Charakterystyka zmierzonych za pomocą metody „ostrza” wartości napięcia w funkcji przesunięcia ostrza w kierunku z dla 95 µm

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Zależność średnicy plamki w ognisku od odległości pomiędzy ostrzem, a czołem tapera światłowodowego

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Rozkład poprzeczny wiązki światła dla 95 µm odległości pomiędzy ostrzem, a czołem tapera światłowodowego

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Charakterystyka zmierzonych za pomocą metody „ostrza” wartości napięcia w funkcji przesunięcia ostrza w kierunku z

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Przykład wytworzonego tapera światłowodowego przy natężenie prądu I2=16 mA oraz czas rozciągania T2=4 s.

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Przykład wytworzonego tapera światłowodowego przy natężenie prądu I2=14 mA oraz czas rozciągania T2=4 s.

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Przykład wytworzonego tapera światłowodowego przy natężenie prądu I2=12 mA oraz czas rozciągania T2=8 s.

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Przykład wytworzonego tapera światłowodowego przy natężenie prądu I2=10 mA oraz czas rozciągania T2=8 s.

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Page of  1772 (17714 results)
Results on page