Authors: Z / Adrian Zakrzewski

Page z 1163 (11630 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Skrypt do konwersji surowych wyników analiz numerycznych z punktu widzenia grupowego współczynnika załamania

Adrian Zakrzewski, kod źródłowy, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Funkcja dla programu do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych zwracająca warunek definiujący zjawisko przekrywania się pasm

Adrian Zakrzewski, kod źródłowy, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Program do wyznaczania grupowego współczynnika załamania

Adrian Zakrzewski, kod źródłowy, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.975 i r=0.42

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.975 i r=0.37

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.975 i r=0.45

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.950 i r=0.38

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.975 i r=0.39

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.950 i r=0.49

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.950 i r=0.33

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)Page z 1163 (11630 results)