REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76473

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76473

Resource type: dataset, database

Rozkład poprzeczny wiązki światła dla 95 µm odległości pomiędzy ostrzem, a czołem tapera światłowodowego

View

Resource metadata

Title Rozkład poprzeczny wiązki światła dla 95 µm odległości pomiędzy ostrzem, a czołem tapera światłowodowego
Persons Authors: Adrian Zakrzewski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Pochodna krzywej dopasowania wartości napięcia w funkcji przesunięcia ostrza w kierunku z, które zlokalizowane było 95 µm od czoła tapera światłowodowego. (Polish)
Keywords "światłowód szklany"@pl, "światłowód"@pl, "światłowód włóknisty"@pl, "światłowód jednomodowy"@pl, "światłowód wielomodowy"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2013
Resource language: Polish
Related resources
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Adrian Zakrzewski
Availability date: 03-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Adrian Zakrzewski. Rozkład poprzeczny wiązki światła dla 95 µm odległości pomiędzy ostrzem, a czołem tapera światłowodowego. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.725 i r=0.43

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_GI) dla wartości parametrów l=0.575 i r=0.43

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_GI) dla wartości parametrów l=0.450 i r=0.40

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_BD) dla wartości parametrów R=0.20 i r=0.50

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more