Authors: T / Przemysław Tymków

Filter
Page of  4 (40 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Model 3D zabytkowego Domku Chińskiego w Żywcu

Natalia Zeman, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku (2018)

Epitafium rodu Schaffgotschów

Weronika Wysopal, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku (2018)

Model 3D pałacu w Strudze na podstawie danych naziemnego skaningu laserowego

Sylwia Sidor, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Model 3D i chmura punktów przedstawiająca zabytkową oficynę Pałacu w Strudze

Natalia Składowska, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Model 3D i chmura punktów przedstawiająca budynek (B-8) Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych UPWr

Filip Gałdyn, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)

Model przedstawiający budynek A3 UPWr

Agnieszka Tomczyńska, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Chmura punktów przedstawiająca budynek C4 Wydziału IKŚiG UPWr

Adrian Witkowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Chmura punktów przedstawiająca ruiny zamku w Ząbkowicach Śląskich

Wojciech Dach, Mateusz Drożdzewski, Kamil Kaźmierski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Model przedstawiający budynek A8 UPWr, gdzie mieści się Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej oraz Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt

Jagoda Urbaniak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Model przedstawiający budynek A7 UPWr, gdzie mieści się Katedra Biologii Eksperymentalnej

Jagoda Urbaniak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Page of  4 (40 results)
Results on page