REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/54746

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/54746

Resource type: 3D, photo360

Model 3D i chmura punktów przedstawiająca budynek (B-8) Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych UPWr

View

Resource metadata

Title Model 3D i chmura punktów przedstawiająca budynek (B-8) Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych UPWr
Persons Authors: Filip Gałdyn
Cocreators: Przemysław Tymków (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Model 3D i chmura punktów przedstawiająca budynek (B-8) Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. (Polish)
Keywords "model 3D"@pl, "naziemny skaning laserowy"@pl, "geodezja"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2020
Scanner or camera model: Leica ScanStation C10
Software used: Leica Cyclone, SketchUp 2018
Time of object creation: XX wiek
Object material: obiekt murowany
Location: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Georeference: Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, układ wysokościowy PL-KRON86-NH
Georefernce accuracy: Chmura punktów: 0,016 m, model 3D poniżej 0,5 m
LOD according to CityGML: LOD3
Horizontal accuracy: poniżej 0,5 m
Vertical accuracy: poniżej 0,5 m
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 22-01-2021
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Filip Gałdyn. Model 3D i chmura punktów przedstawiająca budynek (B-8) Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych UPWr. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Łąki na terenie gminy Jelcz-Laskowice z klasy Molinio-Arrhenatheretea (Nr 4) - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Wrocław-Pawłowice - folwark - Budynek gospodarczy - model 3D

Wojciech Dach, Magdalena Owczarek-Wesołowska, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Zbiorowisko szuwarowe z klasy Phragmitetea w strefie przybrzeżnej Jeziora Turawskiego (Nr 1) - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Platan klonolistny (kora) - model 3D

Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

See more