Scientific disciplines / Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Filter
Page 1 of 1  (10 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Obrazy mikroskopowe nanocząstek złota

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Kształtowanie struktury odlewów z austenitycznego żeliwa Ni-Mn-Cu

Andrzej Janus, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Zgrzewanie tarciowe materiałów o różnych właściwościach

Andrzej Ambroziak, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Kuliste nanocząstki ZnO otrzymywane w glikolu etylenowym

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

ZnO domieszkowany grafenem

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

ZnO domieszkowane CeO2

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Włókna poliakrylonitrylowe modyfikowane nanocząstkami srebra

Olga Rac-Rumijowska, Helena Teterycz, Marta Fiedot, Iwona Karbownik, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Osadzanie ZnO na siatkach medycznych

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Osadzanie tlenku cynku na przewodzących włóknach weglowych

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Synteza nanocząstek złota w plazmie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Page 1 of 1  (10 results)
Results on page