REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/44600

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/44600

Resource type: zbiór, baza danych

Włókna poliakrylonitrylowe modyfikowane nanocząstkami srebra

Widok

Resource metadata

Title Włókna poliakrylonitrylowe modyfikowane nanocząstkami srebra
Persons Authors: Olga Rac-Rumijowska, Helena Teterycz, Marta Fiedot, Iwona Karbownik
Partner: Politechnika Wrocławska
Description Zbiór danych zawiera obrazy SEM, TEM oraz analizy EDX nanokompozytowych włókien poliakrylonitrylowch (PAN).
Szczegółowy opis otrzymywania włókien został przedstawiony w publikacjach Karbownik, I., Rac, O., Fiedot, M., Suchorska-Woźniak, P., Teterycz, H. "In situ preparation of silver -polyacrylonitrile nanocomposite fibres" European Polymer Journal 2015, 69, 385-395 oraz Karbownik, I., Fiedot, M., Rac, O., Suchorska-Woźniak, P., Rybicki, T., Teterycz, H. "Effect of doping polyacrylonitrile fibers on their structural and mechanical properties" Polymer 2015, 75, 97-108.
Każdy dołączony plik zawiera w nazwie rodzaj wykonanego badania (SEM, TEM, EDX), rodzaj włókna oraz ilość domieszki nanocząstek srebra. Pliki o nazwie rozpoczynające się od "Ag..." przedstawiają odpowiednio:
Ag1_x - obraz SEM powierzchni włókna PAN zawierającego 1% AgNPs
Ag3_x - obraz SEM powierzchni włókna PAN zawierającego 3% AgNPs
Ag10_x - obraz SEM powierzchni włókna PAN zawierającego 10% AgNPs
Ag11_x - obraz SEM powierzchni włókna PAN zawierającego 11% AgNPs
gdzie x, to numer kolejnego badania tej samej próbki. (Polski)
Keywords "nanocząstki srebra"@pl, "poliakrylonitryl"@pl, "włókna polimerowe"@pl, "nanokompozyty polimerowe"@pl
Classification Resource type: zbiór, baza danych
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)
Destination group: naukowcy, studenci, przedsiębiorcy, ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Miejsce powstania: Wrocław
Czas powstania: 2014
Język zasobu: Polski
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Olga Rac-Rumijowska
Availability date: 06-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Olga Rac-Rumijowska, Helena Teterycz, Marta Fiedot, Iwona Karbownik. Włókna poliakrylonitrylowe modyfikowane nanocząstkami srebra. [zbiór, baza danych] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

Olga Rac-Rumijowska, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Analiza właściwości strukturalnych i elektrycznych nanokompozytowych włókien polimerowych

Olga Rac-Rumijowska, praca dyplomowa, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Kuliste nanocząstki ZnO otrzymywane w glikolu etylenowym

Olga Rac-Rumijowska, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

ZnO domieszkowany grafenem

Olga Rac-Rumijowska, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

Olga Rac-Rumijowska, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

See more