Years / 2009

Page z 48 (475 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Próba ilościowej oceny udziału sieci transportowej w tworzeniu układu koncentracji w krajowym systemie

Magdalena Mlek-Galewska, inny dokument, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Globus i Tribus

Tadeusz Zipser, inny dokument, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Kompozycje smarów plastycznych i stałych w procesie tarcia stalowych węzłów maszyn

Stanisław Krawiec, książka, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Czynniki pozaekonomiczne funkcjonowania dystryktów przemysłowych

Jakub Ryśnik, praca dyplomowa, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu: symulacja dyskretna

Bożena Mielczarek, książka, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Wizerunek Wrocławia

Łukasz Damurski, Eugeniusz Bagiński, książka, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań

Radosław Ryńca, książka, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Contents [e-Informatica Software Engineering Journal, Vol. 3, 2009, Issue 1]

Zbigniew Huzar, Lech Madeyski, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

A component model with support of mobile architectures and formal description

Marek Rychly, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Bi-dimensional composition with domain specific languages

Anca Ionita, Jacky Estublier, Thomas Leveque, Tam Nguyen, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)Page z 48 (475 results)