Years / 2023

Filter
Page of  6 (55 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych - obiekty fizjograficzne

dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych - miejscowości

dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Test instances for a Time-Dependent Traveling Salesman Problem

Mariusz Uchroński, Jarosław Pempera, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Wyniki badań symulacyjnych

Maria Hajłasz, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych (2018)

FATIGUE BEHAVIOR OF CFRP THIN-WALLED TUBES: AN EXPERIMENTAL STUDY WITH DAMAGE ANALYSIS BASED ON THE ACOUSTIC SIGNALS

Szymon Duda, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Pałac w Słupicach, Katalog Zamków i Dworów Obronnych Śląska

Piotr Błoniewski, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

MINIATURA 5 - Mikromechaniczne bioczujniki optyczne

Urszula Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Dane podstawowe_Biologiczne odzyskiwanie metali ze zużytych baterii litowo-jonowych z wykorzystaniem mikroorganizmów ekstremofilnych, MINIATURA 6 NCN 2022/06/X/ST10/00230

Weronika Urbańska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Charakterystyka projektu badawczego OPUS 19 - nr 2020/37/B/HS4/00130

Katarzyna Tworek, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Właściwości strukturalne, termiczne i lepkosprężyste elastomerów na bazie poli(adypinianu glicerolu) i hydroksyapatytu

Małgorzata Gazińska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Page of  6 (55 results)
Results on page