REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/83118

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/83118

Resource type: other document

Charakterystyka projektu badawczego OPUS 19 - nr 2020/37/B/HS4/00130

View

Resource metadata

Title Charakterystyka projektu badawczego OPUS 19 - nr 2020/37/B/HS4/00130
Persons Authors: Katarzyna Tworek
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Charakterystyka projektu badawczego pt. "Opracowanie modelu Efektywności Pracowników opartego na ich Dynamicznych Zdolnościach dla różnych faz kryzysu w organizacji". Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), konkurs na projekty badawcze OPUS19. (Polish)
Keywords "weryfikacja paradygmatu"@pl, "kryzys"@pl, "dynamiczne zdolności pracowników"@pl, "efektywność pracowników"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)
Destination group: entrepreneurs, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Creation time: 2023-06-19
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Sałamacha
Availability date: 31-07-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Katarzyna Tworek. Charakterystyka projektu badawczego OPUS 19 - nr 2020/37/B/HS4/00130. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przesilenie w zdrojownictwie w Małopolsce

Szczepan Mikołajski, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk o zdrowiu (2011)