Typy zasobów / article, chapter

Page z 269 (2682 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

The allocation model ORION: It's development and applications

Tomasz Ossowicz, Jerzy Sławski, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Identyfikacja przestrzeni miejskiej jako zjawiska kulturowego, na przykładzie osiedla Sępolno we Wrocławiu (zarys problematyki)

Regina Maga-Jagielnicka, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Wokółmiejska przestrzeń Wrocławia

Eugeniusz Bagiński, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Ocena wykresów reguły kolejności-wielkości. Analiza wybranych rzeczywistych układów osadniczych

Magdalena Mlek-Galewska, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Zastosowanie reguły wielkości i kolejności do testowania wyników obliczeń otrzymanych modelami symulacyjnymi

Maciej Dobrowolski, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Numeryczna metoda porównywania układów zurbanizowanych z zastosowaniem reguły wielkości i kolejności

Elżbieta Litwińska, Maciej Dobrowolski, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

A new home for the great cats in the Wroclaw ZOO - Poland

Tadeusz Zipser, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

The principles of animal exposition on modern zoological gardens

Tadeusz Zipser, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

The latest tendencies in the field of spatial planning teaching within the architectural education in Poland

Tadeusz Zipser, Maciej Dobrowolski, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Computer models in town planning teaching

Elżbieta Litwińska, Jadwiga Brzuchowska, Elżbieta Chądzyńska, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)Page z 269 (2682 results)