REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Properties

Name Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Number of resources 11924
Description Kolekcja stanowi zróżnicowany zbiór zasobów udostępnionych w systemie AZON, na który składają się m.in. setki zdjęć mikro- i makroskopowych tkanek roślinnych i zwierzęcych, wyniki analiz chemicznych nad roślinami olejkodajnymi, prace artystyczne i architektoniczne, a także modele 3D oraz fotografie 360 st., prezentujące eksponaty muzealne z dziedziny nauk rolniczych, biologicznych, technicznych oraz nauk o Ziemi. W skład kolekcji wchodzą również dane 3D obiektów przestrzennych, obrazy lotnicze, numeryczne dane wysokościowe, skany arkuszy zielnikowych oraz dotąd niepublikowane starodruki i książki, wydane w latach 1800-1945, poruszające zagadnienia z dziedziny rolnictwa, weterynarii czy zootechniki.
Creation date 2018-10-05

Resources in collection

Filter
Page of  1193 (11924 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Badanie echokardiograficzne - płyn w worku osierdziowym

Natalia Siwińska, przypadek kliniczny, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Badanie elektrokardiograficzne - arytmia w badaniu wysiłkowym

Natalia Siwińska, przypadek kliniczny, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Badanie elektrokardiograficzne - blok przedsionkowo-komorowy II stopnia po wysiłku

Natalia Siwińska, przypadek kliniczny, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Badanie elektrokardiograficzne - blok przedsionkowo-komorowy II stopnia w trakcie wysiłku

Natalia Siwińska, przypadek kliniczny, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Badanie elektrokardiograficzne - EKG wysiłkowe (artefakty)

Natalia Siwińska, przypadek kliniczny, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Badanie elektrokardiograficzne - EKG wysiłkowe (artefakty ruchu skóry)

Natalia Siwińska, przypadek kliniczny, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Badanie elektrokardiograficzne - prawidłowy zapis EKG w wysiłku w kłusie

Natalia Siwińska, przypadek kliniczny, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Badanie elektrokardiograficzne - prawidłowy zapis EKG po wysiłku

Natalia Siwińska, przypadek kliniczny, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Badanie elektrokardiograficzne - EKG wysiłkowe (pobudzenie dodatkowe)

Natalia Siwińska, przypadek kliniczny, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Badanie elektrokardiograficzne - prawidłowy rytm zatokowy w spoczynku

Natalia Siwińska, przypadek kliniczny, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Page of  1193 (11924 results)
Results on page