ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/1310

ZGŁOSZENIE

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

Typ zasobu: zdjęcie

Alisols

Metadane zasobu

Tytuł Alisols
Osoby Autorzy: Cezary Kabała
Partner: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Opis Alisols są glebami, które mają wyższą zawartość iłu w głębszych warstwach gleby niż w warstwie powierzchniowej, co jest efektem procesów pedogenicznych (w szczególności przemieszczania iłu) prowadzących do powstania poziomu podpowierzchniowego argic. Alisols odznaczają się niskim wysyceniem zasadami na głębokości 50-100 cm, a w całym poziomie argic zawierają iły o dużej aktywności. Występują głównie w regionach o klimacie wilgotnym tropikalnym i subtropikalnym, albo umiarkowanym ciepłym.

Źródłosłów: Gleby słabo wysycone zasadami na określonych głębokościach; od łac. alumen, ałun.
Materiał macierzysty: Różne skały macierzyste, najczęściej utwory niescementowany i produkty wietrzenia skał zasadowych.
Warunki środowiskowe: Najczęściej na terenach o reliefie pagórkowatym lub falistym, w klimacie wilgotnym tropikalnym, wilgotnym subtropikalnym i monsunowym.
Profil glebowy: Pedogeniczne zróżnicowanie zawartości iłu, z niższą zawartością w warstwie powierzchniowej oraz wyższą w warstwach głębszych; ługowanie kationów zasadowych w warunkach humidowych bez zaawansowanego zwietrzenia minerałów ilastych o dużej aktywności.

Regionalne rozmieszczenie
Alisole są rozprzestrzenione w Ameryce Łacińskiej (Ekwador, Nikaragua, Wenezuela, Kolumbia, Peru i Brazylia), na Wyspach Karaibskich (Jamajka, Martynika i Saint Lucia), w zachodniej Afryce, na wyżynach wschodniej Afryki, na Madagaskarze oraz w południowej Azji i północnej Australii. FAO szacuje, że około 100 mln ha tych gleb położonych w tropikach jest użytkowanych rolniczo.
Alisole występują także w regionach subtropikalnych: w Chinach, Japonii i na południowym-wschodzie USA, a w mniejszym stopniu również wokół Morza Śródziemnego (Włochy, Francja i Grecja). Gleby te stwierdzono też w regionach o klimacie umiarkowanym wilgotnym.

Użytkowanie
Mankamentem wielu alisoli są toksyczne zawartości glinu na małych głębokościach oraz niska naturalna zasobność w składniki pokarmowe. W niektórych alisolach możliwa jest więc uprawa jedynie roślin płytko korzeniących się, które jednak cierpią na niedobory wody w suchej porze roku. Stąd znaczna część alisoli jest niskoproduktywna i powszechne jest wprowadzanie roślin tolerujących zakwaszenie. Stale rośnie powierzchnia alisoli zajmowanych pod plantacyjną uprawę roślin tolerujących glin, takich jak herbata, kauczukowiec i palma olejowa, a lokalnie uprawia się na nich kawę, nerkowiec i trzcinę cukrowąj. (Polski)
Uwagi: 29. Kolekcje fotografii obrazujących klasyfikację gleb Polski i świata
Słowa kluczowe "Klasyfikacja gleby"@pl, "Gleba"@pl
Klasyfikacja Typ zasobu: zdjęcie
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk o Ziemi (2011)
Grupa docelowa: ogół społeczeństwa
Informacja o zawartości szkodliwych treści : Nie
Charakterystyka Miejsce powstania: Wrocław
Czas powstania: 2017
Nazwa serii: Gleby świata
Model skanera/aparatu fotograficznego: Nikon
Licencja CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne Deponujący: Bernard Gałka
Data udostępnienia : 22-03-2018
Kolekcje Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Cytowanie zasobu

Skopiowano

Cezary Kabała. Alisols. [zdjęcie] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Pliki (1)