ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/21590

ZGŁOSZENIE

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

Typ zasobu: zdjęcie

Agat - zdjęcie okazu

Metadane zasobu

Tytuł Agat - zdjęcie okazu
Osoby Autorzy: Paweł Filipiak
Współtwórcy: Rafał Tyszka (Inna)
Partner: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Opis Opis okazu: okaz pochodzi z tufów riolitowych w okolicy miejscowości Nowy Kościół. W wyniku procesów hydrotermalnych w obrębie tych skał zaczęła się przemieszczać rozpuszczona w roztworze krzemionka. Koncentryczne pasy w tego typu okazach powstają w wyniku cyklicznego wytrącania się krzemionki na ściankach druz (wolnych przestrzeni) wewnątrz skały. Zabarwienie okazu związane jest z domieszkami hematytu.

Jak rozpoznać?
Jest to barwna, warstewkowa odmiana chalcedonu (patrz: chalcedon), zazwyczaj w formie koncentrycznych warstewek.
Warstewki takie narastają z żelu krzemionkowego wewnątrz pustych przestrzeni, poczynając od zewnątrz do wewnątrz. Warstwowanie uwidacznia się przez zmienną wielkość mikrokryształów (włókienek) kwarcu w kolejnych warstewkach, a czasem również przez zawartość domieszek innych minerałów.
W niektórych agatach warstwowanie jest zupełnie płaskie (jest to tzw. agat stratyfikowany) i jest ono ułożone płasko względem powierzchni ziemi w czasie krystalizacji, co można do pewnego stopnia wykorzystać do śledzenia zachodzących później zmian (np. deformacji skał), jeśli zauważymy taki agat w formie nienaruszonej w skale.
Spotykane są również okazy agatu narastającego warstwowo na wcześniej wytworzonych kryształach czy dendrytach, co często tworzy bardzo malownicze formy. Czasem proces ten powtarza się cyklicznie tworząc naprzemienne warstewki kryształów i agatu.
Jedne z najbardziej spektakularnych agatów to formy zawierające w środku pustą przestrzeń, w której wykrystalizowują inne minerały np. kwarc, kalcyt, czy zeolity.

Co warto wiedzieć?
Istnieje wiele odmian barwnych agatu, częste są też odmiany wielobarwne, jednak popularne jest zabarwianie sztuczne odmian występujących naturalnie w szarych odcieniach. Z tego względu przy zakupie agatu warto brać pod uwagę, że:
-naturalny niebieski agat występuje raczej rzadko w przyrodzie i jest najczęściej jasno zabarwiony,
-naturalny zielony agat jest bardzo rzadki w przyrodzie
-naturalnie nie występuje w przyrodzie różowy (purpurowy lub magenta) agat.
Z czym można pomylić: inne warstwowane minerały, ale odróżnia go dość wysoka twardość.

Gdzie występuje?
W wolnych przestrzeniach (szczeliny, druzy) w skalach wulkanicznych. Ze względu na swoją wysoką twardość może być spotykany w osadach rzecznych (np. po zerodowaniu skały w której się znajdował przez wodę)

Minerały współwystępujące: zeolity, kalcyt, kwarc, hematyt (Polski)
Uwagi: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Słowa kluczowe "Minerały"@pl, "Krzemiany"@pl, "Kwarc"@pl, "agat"@pl
Klasyfikacja Typ zasobu: zdjęcie
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Grupa docelowa: nauczyciele, studenci, uczniowie, ogół społeczeństwa
Informacja o zawartości szkodliwych treści : Nie
Charakterystyka Miejsce powstania: Wrocław
Czas powstania: nieokreślony
Model skanera/aparatu fotograficznego: Nikon D810
Zasięg geograficzny zasobu: "Nowy Kościół"
Licencja CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne Deponujący: Marta Sabatowska
Data udostępnienia : 26-10-2018
Kolekcje Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Cytowanie zasobu

Skopiowano

Paweł Filipiak. Agat - zdjęcie okazu. [zdjęcie] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Pliki (3)