ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/21762

ZGŁOSZENIE

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

Typ zasobu: praca dyplomowa

Zastosowanie algorytmów immunologicznych do optymalizacji działania systemów wieloagentowych

Metadane zasobu

Tytuł Zastosowanie algorytmów immunologicznych do optymalizacji działania systemów wieloagentowych
Osoby Autorzy: Małgorzata Anna Lucińska
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis W niniejszej pracy rozpatrywany jest system wieloagentowy, związany z problemem pasterza, należącym do klasy problemów pociągu-ucieczki. Do jego rozwiązania zaproponowano algorytm immunologiczny MISA, wykorzystujący elementy i mechanizmy typowe dla naturalnego układu odpornościowego.
Oryginalność algorytmu MISA, w porównaniu ze znanymi algorytmami immunologicznymi, polega na zastosowaniu go do uczenia się systemu w czasie rzeczywistym. Jednym z wymogów, jaki musi być spełniony, aby zapewnić efektywność działania on-line, jest unikanie błędnych posunięć, prowadzących do pogorszenia stanu systemu. W algorytmie MISA wykorzystuje się pamięć o sieciowej strukturze, co umożliwia wstępne oszacowanie jakości podejmowanych działań i wybór tych najlepszych z punktu widzenia realizacji zadanego celu grupowego. Losowa eksploatacja przestrzeni rozwiązań zastąpiona jest przez ukierunkowane posunięcia, wybrane na podstawie posiadanych już informacji. Ponadto sieciowa struktura pamięci umożliwia zróżnicowanie jakości stanów systemu, na podstawie danych o stanach zajmujących sąsiednie miejsca w pamięci Taka dywersyfikacja stanowi alternatywę dla określania wartości nagród/kar w algorytmie uczenia się jakościowego. W przeciwieństwie do algorytmu uczenia się jakościowego nie jest konieczna znajomość następnego najlepszego stanu, możliwego do realizacji.
Kolejną zaletą zaproponowanego algorytmu jest generacja zachowań prowadzących do samo-organizacji systemu wieloagentowego. Efekt ten osiągnięto dzięki implementacji oddziaływań obserwowanych pomiędzy składnikami naturalnego układu odpornościowego. Wprowadzenie prostych praw, rządzących wzajemnymi relacjami poszczególnych agentów, umożliwia koordynację działań całego systemu.
Bardzo istotną rolę odgrywa ograniczenie percepcji agentów tworzących rozpatrywany system. Przyjęcie takiego modelu agenta ma istotny wpływ na złożoność problemu, ale z drugiej strony czyni go bardziej realistycznym, a przez to zwiększa możliwość zastosowań w często spotykanych w praktyce systemach rozproszonych.
Pomimo uproszczeń dotyczących składników i mechanizmów przedstawiony system wykazuje cechy charakterystyczne dla złożonych systemów adaptacyjnych i umożliwia obserwację ich zachowań.
Dowodem na uniwersalność algorytmu MISA jest jego zastosowanie do routowania w mobilnych sieciach komputerowych. (Polski)
Słowa kluczowe "systemy wieloagentowe"@pl, "algorytmy immunologiczne"@pl
Klasyfikacja Typ zasobu: praca dyplomowa
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Grupa docelowa: naukowcy, studenci, przedsiębiorcy
Informacja o zawartości szkodliwych treści : Nie
Charakterystyka Miejsce powstania: Warszawa
Czas powstania: 2006
Liczba stron: 149
Promotor: Sławomir Tadeusz Wierzchoń
Język zasobu: Polski
Lokalizacja: Warszawa
Licencja CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne Deponujący: Anna Wasilewska
Data udostępnienia : 15-10-2018
Kolekcje Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Cytowanie zasobu

Skopiowano

Małgorzata Anna Lucińska. Zastosowanie algorytmów immunologicznych do optymalizacji działania systemów wieloagentowych. [praca dyplomowa] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Pliki (2)