REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Properties

Name Kolekcja e-Biblio IBS PAN
Number of resources 96
Description Kolekcja zawiera zasoby stanowiące bazę zbiorów bibliotecznych Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, w tym rozprawy doktorskie obronione w IBS PAN w latach 1974-2016, w dziedzinie nauk technicznych.
Creation date 2019-09-03

Resources in collection

Filter
Page of  10 (96 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Modelling of economic transition phenomena

book, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Problemy parametrycznego sterowania optymalnego układów opisywanych równaniami parabolicznymi

Jan Sokołowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Large Scale Computational Modelling of Cellular Biosystems

Maciej Cytowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wyznaczanie granicznych funkcji niezawodności systemów szeregowo-progowych

Beata Katarzyna Milczek, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Incydencyjne sieci neuronowe jako generator nomogramów

Bogumił Fiksak, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Decyzje statystyczne przy nieprecyzyjnych danych: zastosowanie w kontroli jakości

Przemysław Grzegorzewski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Profilaktyka obiektów technicznych przy niepełnej informacji o uszkodzeniach

Dariusz Gątarek, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Handling metadata in the scope of coreference detection in data collections

Marcin Szymczak, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wielorozdzielczościowa klasyfikacja za pomocą kombinacji estymatorów jądrowych

Mateusz Kobos, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Komputerowa analiza i rozpoznawanie niepłynności mowy z zastosowaniem metody liniowej predykcji

Adam Kobus, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Page of  10 (96 results)
Results on page