ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/753

ZGŁOSZENIE

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

Typ zasobu: zdjęcie

Arenosol

Metadane zasobu

Tytuł Arenosol
Osoby Autorzy: Cezary Kabała
Partner: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Opis Arenosole (SL) należą do rzędu gleb słabo ukształtowanych (Systematyka Gleb Polski wyd. 6, 2011), grupującego gleby w początkowym stadium rozwojowym. Oznacza to, że poziomy genetyczne są słabo ukształtowane i mają niewielką miąższość oraz nie spełniają kryteriów poziomów diagnostycznych dla innych rzędów gleb (w bardziej zaawansowanych stadiach rozwoju).
Typowy zapis profilu tych gleb: Ap-C (gleby uprawne lub porolne) oraz O-A-C (gleby leśne).
Arenosole są glebami wytworzonymi z piasków (łac. arena - piasek), najczęściej luźnych i słabogliniastych, silnie przepuszczalnych i ubogich w składniki pokarmowe.
Arenosole są więc glebami mało żyznymi lub wręcz jałowymi i narażonymi na przesuszenie. Głęboka orka oraz nawożenie organiczne i mineralne mogą nieco poprawić produktywność arenosoli, lecz tylko w latach wilgotnych i umiarkowanie wilgotne, gdyż w lata suche przesuszenie gleby uniemożliwia wykorzystanie składników pokarmowych.
Mimo niskiej przydatności rolniczej, przeszłości gleby te w przeszłości były uprawiane w wielu regionach kraju. Obecnie w większości są zalesione, tworząc ubogie siedliska borowe.
W Polsce arenosole występują przede wszystkim na równinach sandrowych (zbudowanych z piasków wodno-lodowcowych, niekiedy zwydmionych) oraz na terasach nadzalewowych (plejstoceńskich). Znaczne areały arenosoli zidentyfikowano m.in. w Borach Dolnośląskich. (Polski)
Uwagi: 29. Kolekcje fotografii obrazujących klasyfikację gleb Polski i świata
Słowa kluczowe "Systematyka gleb"@pl, "Gleba"@pl, "Klasyfikacja gleby"@pl
Klasyfikacja Typ zasobu: zdjęcie
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk o Ziemi (2011)
Grupa docelowa: ogół społeczeństwa
Informacja o zawartości szkodliwych treści : Nie
Charakterystyka Miejsce powstania: Wrocław
Czas powstania: 2017
Nazwa serii: Gleby Polski
Model skanera/aparatu fotograficznego: Nikon
Licencja CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne Deponujący: Bernard Gałka
Data udostępnienia : 23-03-2018
Kolekcje Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Cytowanie zasobu

Skopiowano

Cezary Kabała. Arenosol. [zdjęcie] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Pliki (1)