REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/21590

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/21590

Resource type: zdjęcie

Agat - zdjęcie okazu

Widok

Resource metadata

Title Agat - zdjęcie okazu
Persons Authors: Paweł Filipiak
Cocreators: Rafał Tyszka (Inna)
Partner: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Description Opis okazu: okaz pochodzi z tufów riolitowych w okolicy miejscowości Nowy Kościół. W wyniku procesów hydrotermalnych w obrębie tych skał zaczęła się przemieszczać rozpuszczona w roztworze krzemionka. Koncentryczne pasy w tego typu okazach powstają w wyniku cyklicznego wytrącania się krzemionki na ściankach druz (wolnych przestrzeni) wewnątrz skały. Zabarwienie okazu związane jest z domieszkami hematytu.

Jak rozpoznać?
Jest to barwna, warstewkowa odmiana chalcedonu (patrz: chalcedon), zazwyczaj w formie koncentrycznych warstewek.
Warstewki takie narastają z żelu krzemionkowego wewnątrz pustych przestrzeni, poczynając od zewnątrz do wewnątrz. Warstwowanie uwidacznia się przez zmienną wielkość mikrokryształów (włókienek) kwarcu w kolejnych warstewkach, a czasem również przez zawartość domieszek innych minerałów.
W niektórych agatach warstwowanie jest zupełnie płaskie (jest to tzw. agat stratyfikowany) i jest ono ułożone płasko względem powierzchni ziemi w czasie krystalizacji, co można do pewnego stopnia wykorzystać do śledzenia zachodzących później zmian (np. deformacji skał), jeśli zauważymy taki agat w formie nienaruszonej w skale.
Spotykane są również okazy agatu narastającego warstwowo na wcześniej wytworzonych kryształach czy dendrytach, co często tworzy bardzo malownicze formy. Czasem proces ten powtarza się cyklicznie tworząc naprzemienne warstewki kryształów i agatu.
Jedne z najbardziej spektakularnych agatów to formy zawierające w środku pustą przestrzeń, w której wykrystalizowują inne minerały np. kwarc, kalcyt, czy zeolity.

Co warto wiedzieć?
Istnieje wiele odmian barwnych agatu, częste są też odmiany wielobarwne, jednak popularne jest zabarwianie sztuczne odmian występujących naturalnie w szarych odcieniach. Z tego względu przy zakupie agatu warto brać pod uwagę, że:
-naturalny niebieski agat występuje raczej rzadko w przyrodzie i jest najczęściej jasno zabarwiony,
-naturalny zielony agat jest bardzo rzadki w przyrodzie
-naturalnie nie występuje w przyrodzie różowy (purpurowy lub magenta) agat.
Z czym można pomylić: inne warstwowane minerały, ale odróżnia go dość wysoka twardość.

Gdzie występuje?
W wolnych przestrzeniach (szczeliny, druzy) w skalach wulkanicznych. Ze względu na swoją wysoką twardość może być spotykany w osadach rzecznych (np. po zerodowaniu skały w której się znajdował przez wodę)

Minerały współwystępujące: zeolity, kalcyt, kwarc, hematyt (Polski)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "Minerały"@pl, "agat"@pl, "Kwarc"@pl, "Krzemiany"@pl
Classification Resource type: zdjęcie
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: nauczyciele, studenci, uczniowie, ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Miejsce powstania: Wrocław
Czas powstania: nieokreślony
Model skanera lub aparatu fotograficznego: Nikon D810
Zasięg geograficzny zasobu: "Nowy Kościół"
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 26-10-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Paweł Filipiak. Agat - zdjęcie okazu. [zdjęcie] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Chalcedon (sard) - zdjęcie okazu

Paweł Filipiak, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Chalcedon (chryzopraz) - zdjęcie okazu

Paweł Filipiak, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Akwamaryn - zdjęcie okazu

Paweł Filipiak, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Granat - zdjęcie okazu

Paweł Filipiak, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Astrofyllit - zdjęcie okazu

Paweł Filipiak, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Chalcedon - zdjęcie okazu

Paweł Filipiak, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

See more