REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/47788

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/47788

Resource type: video

Analiza matematyczna 1 - odcinek 12 - Funkcje trygonometryczne - zasób o zwiększonej dostępności dla ON

View

Resource metadata

Title Analiza matematyczna 1 - odcinek 12 - Funkcje trygonometryczne - zasób o zwiększonej dostępności dla ON
Title variant: Analiza Matematyczna 1 (odc. 12)
Title variant: Analiza matematyczna 1 - wykład 12 - Temat: O funkcjach elementarnych - prezentacja
Persons Authors: Janusz Górniak
Cocreators: Andrzej Gier (Producer), Krzysztof Nikliborc (Producer), Karolina Jankowska (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Omawia (przypomina) się kolejne podstawowe funkcje elementarne - tym razem cztery główne funkcje trygonometryczne: sinus, cosinus, tangens i cotangens.
Podaje się ich definicje (dla kąta skierowanego - na jednostkowym kółku trygonometrycznym i na osi liczbowej).
Przedstawia dziedziny tych funkcji, wykresy, typowe ich wartości a także własności (okresowość, monotoniczność, różnowartościowość, ograniczoność, parzystość - nieparzystość).
Zasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami). (Polish)
Comments: Karolina Jankowska - specjalista ds. dostępności cyfrowej, tworzenie napisów oraz transkrypcji dla osób o zwiększonych potrzebach, opracowanie tyflografik.
Keywords "tangens"@pl, "cosinus"@pl, "sinus"@pl, "kąt skierowany"@pl, "funkcja trygonometryczna"@pl, "wykład"@pl, "dostępność dla osób niepełnosprawnych"@pl, "funkcja"@pl, "analiza matematyczna"@pl, "matematyka"@pl, "Niepełnosprawni"@pl
Classification Resource type: video
Scientific discipline: dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)
Destination group: general public, pupils, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2013
Recording length: 00:26:28
Video recording genre or style: educational film
Publisher: TV STYK
Recording producer: TV STYK
Numbering: 12
Characters: Janusz Górniak
Resource language: Polish
Codec: H.264/MPEG-4
Original medium: DVC PRO HD
Technical assessment of material quality: 5
Original video material: material assembled with logo
Sound: stereo
Number of tracks: 2
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Karolina Jankowska
Availability date: 30-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr, Kolekcja e-Dostępność

Citation

Copied

Janusz Górniak. Analiza matematyczna 1 - odcinek 12 - Funkcje trygonometryczne - zasób o zwiększonej dostępności dla ON. [video] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Analiza matematyczna 1. Wykład 14: Funkcje odwrotne - funkcje cyklometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Applied mathematics - part 11: Nonlinear Alebra

Marek Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Podstawy programowania. Programowanie obiektowe (C++). Wykład 14

Jerzy Kotowski, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Analiza matematyczna 1. Wykład 29: Przykłady wybranych funkcji i granic dla tych funkcji

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

See more