REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/48133

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/48133

Resource type: video

Analiza matematyczna 1 - odcinek 45 - Styczna do wykresu funkcji; kąt przecięcia wykresów funkcji - zasób o zwiększonej dostępności dla ON

View

Resource metadata

Title Analiza matematyczna 1 - odcinek 45 - Styczna do wykresu funkcji; kąt przecięcia wykresów funkcji - zasób o zwiększonej dostępności dla ON
Title variant: Analiza matematyczna 1 - wykład 45 - Temat: Pochodna funkcji - pierwsze zastosowania
Title variant: Analiza Matematyczna 1 (odc. 45)
Persons Authors: Janusz Górniak
Cocreators: Andrzej Gier (Producer), Krzysztof Nikliborc (Producer), Karolina Jankowska (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Przedmiotem tego wykładu jest zastosowanie pochodnej funkcji f′(x) - do wyznaczenia równania stycznej do wykresu funkcji w danym punkcie wykresu (x_0,f(x_0)). Definiuje się styczną i wyprowadza jej równanie. W końcu przedstawia się pierwsze (i zapowiada dalsze) zastosowanie stycznych do wyznaczania kąta przecięcia się wykresów funkcji.
Zasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami). (Polish)
Comments: Karolina Jankowska - specjalista ds. dostępności cyfrowej, tworzenie napisów oraz transkrypcji dla osób o zwiększonych potrzebach, opracowanie tyflografik.
Keywords "różniczkowanie"@pl, "wykład"@pl, "pochodna funkcji"@pl, "dostępność dla osób niepełnosprawnych"@pl, "analiza matematyczna"@pl, "matematyka"@pl, "pochodna"@pl, "Niepełnosprawni"@pl, "różniczka"@pl
Classification Resource type: video
Scientific discipline: dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)
Destination group: general public, pupils, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2013
Recording length: 00:25:18
Video recording genre or style: educational film
Publisher: TV STYK
Recording producer: TV STYK
Numbering: 45
Characters: Janusz Górniak
Resource language: Polish
Codec: H.264/MPEG-4
Original medium: DVC PRO HD
Technical assessment of material quality: 5
Original video material: material assembled with logo
Sound: stereo
Number of tracks: 2
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Karolina Jankowska
Availability date: 30-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr, Kolekcja e-Dostępność

Citation

Copied

Janusz Górniak. Analiza matematyczna 1 - odcinek 45 - Styczna do wykresu funkcji; kąt przecięcia wykresów funkcji - zasób o zwiększonej dostępności dla ON. [video] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Analiza matematyczna 1. Wykład 14: Funkcje odwrotne - funkcje cyklometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Applied mathematics - part 11: Nonlinear Alebra

Marek Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Podstawy programowania. Programowanie obiektowe (C++). Wykład 14

Jerzy Kotowski, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

See more