Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Applied mathematics - part 1: Basic computations

Marek Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Siła uderzenia upadającej butelki

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)

Projektowanie kriogenicznych zbiorników ciśnieniowych izolowanych próżniowo

Michał Stanclik, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Traité théorique et pratique des moteurs a vapeur. Atlas

Eugène Armengaud, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Model maszyny parowej

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn (2011)

Applied mathematics - part 2: Basic numerical calculations - Introduction to Matlab and Octave

Marek Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Model maszyny parowej

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn (2011)