REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/77893

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/77893

Resource type: educational material

Projektowanie kriogenicznych zbiorników ciśnieniowych izolowanych próżniowo

View

Resource metadata

Title Projektowanie kriogenicznych zbiorników ciśnieniowych izolowanych próżniowo
Persons Authors: Michał Włodzimierz Stanclik
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób zawiera zbiór prezentacji dotyczących projektowania kriogenicznych zbiorników ciśnieniowych izolowanych próżniowo. Omówiono:
- podstawowe zagadnienia związane z urządzeniami ciśnieniowymi,
- akty prawne regulujące projektowanie, budowę oraz eksploatację takich urządzeń,
- zasady projektowania takie jak: budowa, dobór materiałów, definicja obciążeń, obliczenia, rozwiązania konstrukcyjne,
- badania normatywne: próby ciśnieniowe, próby szczelności, badania spoin. (Polish)
Keywords "budowa"@pl, "ciecze kriogeniczne"@pl, "zbiorniki ciśnieniowe"@pl, "obliczenia"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)
Destination group: students, teachers
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2022
Number of pages: 115
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Michał Stanclik
Availability date: 10-10-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Michał Włodzimierz Stanclik. Projektowanie kriogenicznych zbiorników ciśnieniowych izolowanych próżniowo. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Metoda odprężania mechanicznego naczyń ciśnieniowych

Janusz Dudek, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / mechanika (2011)

Applied mathematics - part 1: Basic computations

Marek Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Berechnung der Dampfmaschinen nach der de Pambour’schen Theorie

book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)

Siła uderzenia upadającej butelki

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)

Zatopić dziurę

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more