REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/65946

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/65946

Resource type: 3D, photo360

Chmura 3D północno-wschodnich części stanowiska Machu Picchu

View

Resource metadata

Title Chmura 3D północno-wschodnich części stanowiska Machu Picchu
Persons Authors: Jacek Kościuk, Anna Maria Kubicka
Cocreators: Bartłomiej Ćmielewski (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Machu Picchu było posiadłością władcy, w skład której wchodził cały kompleks architektoniczny o funkcjach religijno-ceremonialnych, a także rezydencjonalnych na potrzeby samego władcy, królewskiej panakas oraz elity inkaskiej. Poza budynkami mieszkalno-gospodarczymi przeznaczonymi dla elity inkaskiej i ich służby pozostałe zabudowania i place na Machu Picchu związane są z ceremonialno-kultową aktywnością elity władzy. Architektura, układy domostw i kamieniarka powtarza klasyczne inkaskie standardy wykształcone w stolicy imperium, Cuzco. Sektor rolniczy Machu Picchu odpowiadał wyłącznie potrzebom lokalnym, dlatego można wykluczyć, że była to zaplanowana na potrzeby imperium osada, w której mieszkańcy świadczyliby powinności na rzecz państwa, na wydzielonych do tego obszarach. (Polish)
Description in another language: Machu Picchu was a ruler's estate, which included an entire architectural complex with religious-ceremonial functions, as well as residences for the use of the ruler himself, the royal panakas and the Inca elite. Apart from the residential and economic buildings intended for the Inca elite and their servants, the other buildings and squares at Machu Picchu are related to the ceremonial-cult activity of the ruling elite. The architecture, house layouts and stonework repeat the classical Incan standards developed in the empire's capital, Cuzco. The agricultural sector of Machu Picchu corresponded exclusively to local needs, so it can be excluded that it was a settlement planned for the empire, in which the inhabitants would perform duties for the state, in areas set aside for this purpose. (English)
Keywords "terrestrial laser scanning"@en, "skanowanie laserowe"@pl, "naziemne skanowanie laserowe"@pl, "Republic of Peru"@en, "UNESCO"@en, "UNESCO"@pl, "LabScan3D"@en, "LabScan3D"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: general public, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Peru, Machu Picchu
Time of scan/photo creation: 2017
Scanner or camera model: Leica Scanstation P40
Time of object creation: 1470
Object material: kamień, grunt
License CC BY-SA-NC 4.0
Technical information Submitter: Aleksandra Brzozowska-Jawornicka
Availability date: 21-01-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Jacek Kościuk, Anna Maria Kubicka. Chmura 3D północno-wschodnich części stanowiska Machu Picchu. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pałace Nasrydów - Alhambra (502)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Reprezentacyjna klatka schodowa (324)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Ogród zimowy Simone (215)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (971)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Jadalnia (304)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more