REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/83129

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/83129

Resource type: dataset, database

Dane z badań nad efektywnością przeciwdrobnoustrojowej terapii fotodynamicznej Escherichia Coli za pomocą sfunkcjonalizowanej kombinacji dwóch fotouczulaczy

View

Resource metadata

Title Dane z badań nad efektywnością przeciwdrobnoustrojowej terapii fotodynamicznej Escherichia Coli za pomocą sfunkcjonalizowanej kombinacji dwóch fotouczulaczy
Persons Authors: Igor Buzalewicz, Agnieszka Ulatowska-Jarża
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Niniejszy zbiór danych zawiera dane wykorzystane w pracy zatytułowanej "The Enhancement of Antimicrobial Photodynamic Therapy of Escherichia Coli by a Functionalized Combination of Photosensitizers: In Vitro Examination of Single Cells by Quantitative Phase Imaging”, która została opublikowana w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences (https://doi.org/10.3390/ijms23116137).

Zawarte dane obejmują wyniki w postaci obrazów (uzyskanych dzięki z technice holograficznej tomografii cyfrowej - plik DHT.zip, mikroskopii konfokalnej- plik CM.zip) oraz widm spektrofotometrycznych dwóch badanych fotouczulaczy: chlorynu e6 (Ce6) - plik Chlorin_abs.xls oraz Pheofobidu a (Pheo) - plik Pheo_abs.xls.

Oznaczenia próbek (zgodnie z publikacją): Ce6 hν+ (fotowzbudzona), Ce6 hν- (ciemna kontrola), Ce6 + Pheo hν+ (fotowzbudzona), Ce6 + Pheo hν- (ciemna kontrola), Pheo hν+ (fotowzbudzona), Pheo hν- (ciemna kontrola), PS- hν+ (jasna kontrola) i PS-hν- (ciemna kontrola).

Dane odpowiadają rysunkom (plik Figures_from_article.zip) opublikowanym w artykule. (Polish)
Description in another language: This dataset contains data used in a paper entitled "The Enhancement of Antimicrobial Photodynamic Therapy of Escherichia Coli by a Functionalized Combination of Photosensitizers: In Vitro Examination of Single Cells by Quantitative Phase Imaging," which was published in the International Journal of Molecular Sciences (https://doi.org/10.3390/ijms23116137).

The dataset includes results in the form of images (obtained by digital holographic tomography - file DHT.zip, confocal microscopy - file CM.zip) and spectrophotometric spectra of the two tested photosensitizers: chlorin e6 (Ce6) - file Chlorin_abs.xls and Pheophorbid a (Pheo) - file Pheo_abs.xls.

Samples' marking as in publication: Ce6 hν+ (photo-excited), Ce6 hν- (dark control), Ce6 + Pheo hν+ (photo-excited), Ce6 + Pheo hν- (dark control), Pheo hν+ (photo-excited), Pheo hν- (dark control), PS- hν+ (light control) and PS-hν- (dark control).

The data correspond to the figures (Figures_from_article.zip file) published in the article. (English)
Comments: Powiązana publikacja: Pietrowska, A.; Hołowacz, I.; Ulatowska-Jarża, A.; Guźniczak, M.; Matczuk, A.K.; Wieliczko, A.; Wolf-Baca, M.; Buzalewicz, I. The Enhancement of Antimicrobial Photodynamic Therapy of Escherichia Coli by a Functionalized Combination of Photosensitizers: In Vitro Examination of Single Cells by Quantitative Phase Imaging. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 6137. https://doi.org/10.3390/ijms23116137
Keywords "bacterial biofilm"@en, "Photosensitizers"@en, "obrazowanie fazowe"@pl, "biofilm bakteryjny"@pl, "fotouczulacze"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (2018)
Destination group: students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2021-2022
Resource language: Polish
External links
License domena publiczna (CC0)
Technical information Submitter: Igor Buzalewicz
Availability date: 26-09-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Igor Buzalewicz, Agnieszka Ulatowska-Jarża. Dane z badań nad efektywnością przeciwdrobnoustrojowej terapii fotodynamicznej Escherichia Coli za pomocą sfunkcjonalizowanej kombinacji dwóch fotouczulaczy. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: domena publiczna (CC0), https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

There is no similar resources

See other resources