REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/65919

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/65919

Resource type: audio

DEMO-opowieści #8: jedno jest niebo dla wszystkich

View

Resource metadata

Title DEMO-opowieści #8: jedno jest niebo dla wszystkich
Persons Authors: Mateusz Długosz
Cocreators: Martyna Dziakowicz (Producer)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Świat mimo globalizacyjnego ujednolicania jest dalej zróżnicowany kulturowo. Wyróżnia się kilka kręgów kulturowych, w których tradycje czy wyznawane wartości mogą wpływać na przebieg procesów demograficznych. Również Polska, choć wydawać by się mogło, że jest monolityczna narodowościowo, posiada bogatą kulturę, którą podkreślają obecne w naszym kraju mniejszości narodowe i etniczne. Jakie narody i grupy etniczne zamieszkują Polskę i jak wygląda zróżnicowanie językowo-kulturalne świata to temat dzisiejszego podcastu z serii DEMO-opowieści.
Zaprasza Mateusz Długosz - doktorant w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. (Polish)
Keywords "demografia"@pl, "Demografia"@pl, "tradycja"@pl, "mniejszości narodowe"@pl, "narodowość"@pl, "Grupy etniczne"@pl, "kultura"@pl, "globalizacja ekonomiczna"@pl, "globalizacja"@pl, "demografia"@pl
Classification Resource type: audio
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2021-08-23
Recording length: 00:10:53
Audio recording genre or style: popular science programme
Recording producer: Akademickie Radio LUZ
Resource language: Polish
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Geryn
Availability date: 18-02-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Mateusz Długosz. DEMO-opowieści #8: jedno jest niebo dla wszystkich. [audio] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Mikołajki

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more