REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/11135

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/11135

Resource type: book

Die Bodenkultur des Deutschen Reichs : Atlas der landwirthschaftlichen Bodenbenutzung nebst Darstellung der Forstfläche nach der Aufnahme im Jahre 1878 mit Tabellen und erläuterndem Text

View

Resource metadata

Title Die Bodenkultur des Deutschen Reichs : Atlas der landwirthschaftlichen Bodenbenutzung nebst Darstellung der Forstfläche nach der Aufnahme im Jahre 1878 mit Tabellen und erläuterndem Text
Persons Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description XIX-wieczny atlas Niemiec. Zawiera mapy gleb z opisem roślinności na danym terenie oraz map upraw w poszczególnych regionach. (Polish)
Comments: 2. Książki wydane w latach 1800-1945
Keywords "atlas"@pl, "gleby"@pl, "rośliny uprawne"@pl, "hodowla roślin"@pl, "XIX wiek"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geografia (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Berlin
Publisher: Verlag des Berliner Lithogr. Instituts (Julius Moser)
Time of publication: 1881
Number of pages: 79
Resource language: German
Resource temporal coverage: XIX w.
External links
License domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)
Technical information Submitter: Emilia Czerniejewska
Availability date: 07-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Die Bodenkultur des Deutschen Reichs : Atlas der landwirthschaftlichen Bodenbenutzung nebst Darstellung der Forstfläche nach der Aufnahme im Jahre 1878 mit Tabellen und erläuterndem Text. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0), https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Rolnik polski. T. 1

Albin Kohn, Zygmunt Gawarecki, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

SKN Genetyków i Hodowców Roślin - XVII Dzień Aktywności Studenckiej 2018 r.

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Encyklopedja rolnicza i rolniczo-przemysłowa. T. 2, (Lit. K-O)

book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

WPŁYW RZEŹBY TERENU NA URODZAJNOŚĆ ROŻNYCH STREF AGROEKOLOGICZNYCH

Jerzy Drozd, Michał Licznar, Stanisława Elżbieta Licznar, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

See more