REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/57435

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/57435

Resource type: photo

Dom Horty. Ozdobna kołatka (297)

View

Resource metadata

Title Dom Horty. Ozdobna kołatka (297)
Title variant: Horta's house, a decorative door knocker (297)
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W domu pod numerem 25 drzwi frontowe usytuowano po prawej stronie, obok wejścia do atelier. Taki układ spajał oba budynki zarówno w kompozycji elewacji (na styku budynków powstała oś kompozycyjna), jak i w układzie funkcjonalnym, ponieważ umożliwiał połączenie ich stref komunikacyjnych. Dębowe drzwi wiodące do prywatnej rezydencji były trójdzielne, szersze i bardziej reprezentacyjne od prowadzących do pracowni. Okna pierwszego i drugiego piętra rozmieszczono w równych odstępach, tworząc rytm trzech pionowych osi. Na pierwszym piętrze w środkowej osi znalazły się drzwi balkonu. Nad wejściem do budynku do podstawy balkonu dodano zaokrąglone zadaszenie. Podłogę balkonu wykonano z matowego szkła opartego na żelaznej konstrukcji. Słupki balkonu u góry łączyły się z żelaznymi wspornikami podtrzymującymi wykusz z dwoma oknami, zwieńczony tarasem i ozdobną balustradą. (Polish)
Description in another language: In the house at number 25, the front door is on the right, next to the entrance to the studio. This arrangement bonded both buildings in the façade composition (a compositional axis was formed at the junction of the buildings) and in the functional arrangement, as it allowed for the connection of their communication zones. The oak door leading to the private residence was triple, wider and more representative than the door to the studio. The windows of the first and second floors are placed at equal intervals, creating a rhythm of three vertical axes. On the first floor in the middle axis there is a balcony door. A rounded roof was added to the base of the balcony, above the entrance to the building. The balcony floor is made of frosted glass based on an iron structure. The balcony posts at the top were connected to the iron brackets supporting the bay window, with a terrace and its decorative balustrade in the shape of butterfly wings. (English)
Keywords "bruksela"@pl, "secesja (architektura)"@pl, "Victor Horta"@pl, "fotografia krajoznawcza"@pl, "zabytki architektury"@pl, "dziedzictwo architektoniczne"@pl, "architektura historyczna"@pl, "dziedzictwo kultury"@pl, "UNESCO"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Bruksela
Creation time: 2011
Series name: Architektura europejska, obiekty Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Bruksela
Numbering: 297
Scanner or camera model: Canon EOS 50D
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 25-06-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Barbara Widera. Dom Horty. Ozdobna kołatka (297). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Casa de los Balcones (2023)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Victoria Garden (2044)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Houston - Museum of Fine Arts by Steven Holl and Sculpture Gardens (2662)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava (2071)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Lanzarote - Casa César Manrique (1841)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more