REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/445

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/445

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Anna Skrzek

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Anna Skrzek
Persons Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description gerontologia, geriatria, rehabilitacja, fizjoterapia, krioterapia, diagnostyka funkcjonalna, dysfunkcje narządu ruchu, traumatologia, ortopedia, aktywność fizyczna, jakość życia (Polish)
Keywords "Starzenie się"@pl, "narząd ruchu"@pl, "Ortopedia"@pl, "krioterapia"@pl, "Traumatologia"@pl, "gerontologia"@pl, "jakość życia"@pl, "rehabilitacja fizyczna"@pl, "fizjoterapia"@pl, "Geriatria"@pl, "aktywność fizyczna"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: scientists
Harmful content: No
Characteristics Person: Anna Skrzek
Specialisation: fizjoterapia
Graduation university: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Graduation field of study: rehabilitacja ruchowa
Graduation specialty: fizjoterapia
MSc/MA thesis title: Analiza wyników rehabilitacji dzieci ze skoliozą idiopatyczną
Year of obtaining a master's degree: 1980
PhD dissertation title: Następstwa czynnościowe złamań nasady bliższej kości ramiennej w zależności od sposobu leczenia
Year of obtaining a doctoral title: 1988
Post-doctoral degree dissertation title: Trening zdrowotny a procesy inwolucyjne narządu ruchu u kobiet
Year of obtaining a post-doctoral degree: 2005
Full professorship title obtainment year: 2016
Expert experience:

Certyfikat uczestnictwa w Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delhi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.
Recenzent do oceny projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.1.1 i Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Recenzent Projektów Badawczych Własnych MNiSzW: 2010-04-29 N R13 0115 10 „Możliwość prognozowania skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w wybranych schorzeniach narządów ruchu” oraz 2009-04-28 „Analiza wyników fizjoterapii wg metody McKenziego u osób z zespołem bólowym części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa”.
2013 Ekspert OPI - Instytut Badawczy.
Recenzja programu kształcenia instruktorów rekreacji ruchowej w specjalności kinezygerontoprofilaktyka - złożonego przez Zarząd Główny TKKF. Rada do spraw kształcenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej. Październik 2008 rok.
Konsultant społeczny, w realizacji od 2009 r. wspólnego przedsięwzięcia, finansowanego przez konsorcjantów i uczelnie akademickie, nad opracowaniem dokumentu pt. „Projekt Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.”
Udział w Radzie Ekspertów w ramach kampanii „Otwarcie dla Rehabilitacji”. Zaangażowane w ta Kampanię były: Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Neurologicznej, Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Partnerem Kampanii była Vratislavia Medica.

Other achievements:

Towarzystwa naukowe - funkcje z wyboru:
1996 - 2002 - Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Oddział Wrocławski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
1996 - 2002 - Polskie Towarzystwo Kriomedyczne - Sekretarz Zarządu Głównego;
2007 - 2015 - Polskie Towarzystwo Gerontologiczne - Przewodnicząca Oddziału Dolnośląskiego;
19.02.2015 - Zebranie założycielskie i powołania Polskiego Towarzystwa Krioterapii - członek założyciel PTK;
19.02.2015 - Wybór na Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Krioterapii;
24.11.2016 - Wybór na Przewodniczącą Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego na kadencję 2016-2020

Członkostwo w komitetach redakcyjnych, radach naukowych i innych organizacji:
2011 - 2014 - Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, Wydział Nauk Medycznych;
2015 - 2018 - Wybór na kolejną kadencję do Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej Integracji Społecznej PAN, Wydział Nauk Medycznych;
2012 - 2014 - Członek Wrocławskiej Rady Ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Wrocławia;
2013 - Członek Komitetu Wydawniczego „Wydawnictwa AWF Wrocław”;
2013 - Redaktor Naczelny czasopisma „Współczesna Gerontologia -Alter Ego Seniora”;
2013 - Członek Rady Naukowej czasopisma „Kosmetologia Estetyczna” Aesthetic Cosmetology;
2014 - Członek Rady Naukowej „Acta Gymnica” Palacký University Olomouc, Czech Republic.

Publications
 • Authors: Agnieszka Dębiec-Bąk, Łukasz Pawik, Tomasz Sipko, Anna Skrzek, Marzena Supińska, Dorota Wójtowicz, Daria Wołoszyn
  Title: Assessment of quality of life after the DIAM TM spinal stabilization system
  Title of source document: Journal of Education, Health and Sport
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 6
  From page: 279
  To page: 288
  DOI number: 10.5281/zenodo.162080
  PBN: 753052
  Keywords: "podatność diamagnetyczna"@pl , "Health Related Quality Of Life"@en

 • Authors: Aleksandra Barbaruk, Anna Skrzek
  Title: Trening sensomotoryczny a równowaga i szybkość chodu osób starszych
  Title of source document: Gerontologia Współczesna
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 4
  ISSN: 2391-4653
  From page: 109
  To page: 113
  PBN: 752262
  Keywords: "chód"@pl , "nieliniowa równowaga międzyfazowa"@pl

 • Authors: Anna Skrzek, Emilia Wysoczańska
  Title: Wpływ terapii z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości na sprawność funkcjonalną młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym
  Title of source document: Rehabilitacja w Praktyce
  Year of publication: 2016
  ISSN: 1895-4146
  From page: 8
  To page: 12
  PBN: 752257
  Keywords: "sieciowa wirtualna rzeczywistość"@pl , "bezwykopowa rehabilitacja"@pl

 • Authors: Agnieszka Dębiec-Bąk, Łukasz Pawik, Anna Skrzek, Maciej Żuk
  Title: Wpływ masażu głębokiego na mięsień czworogłowy piłkarzy nożnych, w badaniach izokinetycznych i termowizyjnych
  Title of source document: Journal of Education, Health and Sport
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 6
  From page: 236
  To page: 251
  DOI number: 10.5281/zenodo.57448
  PBN: 735974
  Keywords: "Thermography"@en , "masaż redresyjno-pulsacyjny"@pl , "Massage"@en , "termografia"@pl

 • Authors: Patrycja Kędzia, Anna Skrzek, Justyna Traczyk
  Title: Jakość życia, sprawność funkcjonalna oraz występowanie ryzyka depresji u kobiet po 60 roku życia mieszkających w domach opieki społecznej i samodzielnie
  Title of source document: Gerontologia Polska
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 24
  ISSN: 1425-4956
  From page: 32
  To page: 39
  PBN: 725573
  Keywords: "depresja"@pl , "jakość życia"@pl , "osoby starsze"@pl , "Functionally-Impaired Elderly"@en , "Health Related Quality Of Life"@en , "Postpartum Depression"@en

 • Authors: Jarosław Domaradzki, Zofia Ignasiak, Anna Skrzek
  Title: Zmiany inwolucyjne narządu ruchu a ryzyko złamań
  Title of source document: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): 17
  ISSN: 1234-5563
  From page: 179
  To page: 183
  PBN: 705127
  Keywords: "budowa ciała"@pl , "sprawność fizyczna"@pl , "Wiek starszy"@pl

 • Authors: Agnieszka Dębiec-Bąk, Katarzyna Gruszka, Anna Skrzek, Krzysztof Andrzej Sobiech
  Title: Age dependence of thermal imaging analysis of body surface temperature in women after cryostimulation
  Title of source document: Human Movement
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 14
  ISSN: 1732-3991
  From page: 299
  To page: 304
  DOI number: 10.2478/humo-2013-0035
  PBN: 590196
  Keywords: "produkty AGE"@pl , "Women Dentists"@en

 • Authors: Agnieszka Dębiec-Bąk, Łukasz Pawik, Anna Skrzek
  Title: Zastosowanie termowizji w diagnostyce i monitorowaniu leczenia urazów narządu ruchu
  Year of publication: 2014
  From page: 181
  To page: 191
  PBN: 621185

 • Authors: Agnieszka Dębiec-Bąk, Aneta Demidaś, Agnieszka Pisula-Lewandowska, Barbara Ratajczak, Anna Skrzek
  Title: Monitorowanie terapii z zastosowaniem zróżnicowanych zabiegów fizykalnych
  Year of publication: 2014
  From page: 135
  To page: 145
  PBN: 620416

 • Authors: Agnieszka Dębiec-Bąk, Łukasz Pawik, Anna Skrzek
  Title: Monitorowanie procesu treningowego w badaniach termowizyjnych
  Year of publication: 2014
  From page: 171
  To page: 180
  PBN: 620358

 • Authors: Agnieszka Dębiec-Bąk, Katarzyna Gruszka, Anna Skrzek, Krzysztof Andrzej Sobiech
  Title: Analiza zmienności rozkładu temperatury powierzchniowej ciała w badaniach termowizyjnych
  Year of publication: 2014
  From page: 87
  To page: 99
  PBN: 618901

 • Authors: Halina Podbielska, Anna Skrzek
  Title: Biomedyczne zastosowania termowizji
  Year of publication: 2014
  ISBN: 9788374938617
  PBN: 618896

 • Authors: Anna Skrzek, Emilia Wysoczańska
  Title: Światowe projekty humanitarne dla fizjoterapeutów
  Title of source document: Rehabilitacja w Praktyce
  Year of publication: 2015
  ISSN: 1895-4146
  From page: 87
  To page: 89
  PBN: 617367

 • Authors: Marcin Bonikowski, Urszula Nowacka, Anna Skrzek
  Title: Wpływ zastosowania ortoz kończyn dolnych na stabilność posturalną u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  Title of source document: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 20
  ISSN: 1234-5563
  From page: 50
  To page: 61
  PBN: 601799
  Keywords: "dziecięce porażenie mózgowe"@pl , "Cerebral Palsy, Dyskinetic"@en

 • Authors: Zofia Ignasiak, Anna Skrzek
  Title: Structural and functional markers of health depending on lifestyle in elderly women from Poland
  Title of source document: Clinical Interventions in Aging
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 10
  ISSN: 1176-9092
  From page: 781
  To page: 793
  DOI number: 10.2147/CIA.S79485
  PBN: 597761
  Keywords: "Bone Mineral Density"@en , "Lifestyle Risk Reduction"@en

 • Authors: Zofia Ignasiak, Sławomir Kozieł, Anna Skrzek
  Title: The optimal value of BMI for the lowest risk of osteoporosis in postmenopausal women aged 40-88 years
  Title of source document: HOMO-JOURNAL OF COMPARATIVE HUMAN BIOLOGY
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 65
  ISSN: 0018-442X
  From page: 232
  To page: 239
  DOI number: 10.1016/j.jchb.2014.01.003
  PBN: 597718

 • Authors: Maria Kubińska, Dariusz Miodoński, Anna Skrzek, Dorota Wójtowicz
  Title: Evaluation of sitting position in infants
  Title of source document: Fizjoterapia Polska
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 15
  ISSN: 1642-0136
  From page: 40
  To page: 51
  DOI number: 10.5604/16420136
  PBN: 597284
  Keywords: "Niemowlęta"@pl

 • Authors: Magdalena Pyzio-Kowalik, Anna Skrzek, Dorota Wójtowicz
  Title: Assessing postural asymmetry with a podoscope in infants with Central Coordination Disturbance
  Title of source document: RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 34
  ISSN: 0891-4222
  From page: 1832
  To page: 1842
  DOI number: 10.1016/j.ridd.2013.02.031
  PBN: 595170
  Keywords: "postural asymmetry factor"@en , "Malnutrition in Infants"@en

 • Authors: Joanna Młynarczyk, Anna Skrzek
  Title: Zdrowy styl życia jako ważny element walki z otyłością
  Title of source document: Gerontologia Współczesna
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 3
  ISSN: 2391-4653
  From page: 9
  To page: 13
  PBN: 764879
  Keywords: "profilaktyka"@pl , "otyłość"@pl , "Nadwaga"@pl , "Overweight"@en , "Hypoventilation Syndrome, Obesity"@en , "Lifestyle Risk Reduction"@en , "Prevention, Post-Exposure"@en

 • Authors: Maria Kubińska, Dariusz Miodoński, Anna Skrzek, Dorota Wójtowicz
  Title: Ocena pozycji siedzącej u niemowląt=Evaluation of sitting position in infants
  Title of source document: Fizjoterapia Polska
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 15
  ISSN: 1642-0136
  From page: 40
  To page: 51
  PBN: 764814
  Keywords: "Niemowlęta"@pl

 • Authors: Karolina Cierpiał, Anna Skrzek
  Title: Gęstość mineralna kości w aspekcie metody badania, wieku i wybranych cech somatycznych
  Title of source document: Gerontologia Współczesna
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 3
  ISSN: 2391-4653
  From page: 31
  To page: 35
  PBN: 764432
  Keywords: "densytometria"@pl , "Bone Mineral Density"@en , "cechy somatyczne"@pl , "osteoporoza"@pl , "osteoporosis"@pl , "Xray Densitometry"@en

 • Authors: Monika Kurzaj, Anna Skrzek
  Title: Rola Fundacji im. Ojca Leopolda Moczygemby w inicjowaniu międzynarodowych kontaktów naukowych i kulturalno-oświatowych
  Title of source document: Alter Ego Seniora
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 2
  ISSN: 2300-4835
  From page: 59
  To page: 60
  PBN: 762828

 • Authors: Anna Skrzek, Magdalena Szymczak
  Title: Analiza związku codziennej aktywności fizycznej i składu ciała osób starszych
  Title of source document: Alter Ego Seniora
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 2
  ISSN: 2300-4835
  From page: 33
  To page: 39
  PBN: 762003
  Keywords: "aktywność fizyczna"@pl , "cechy somatyczne"@pl , "osoby starsze"@pl

 • Authors: Zofia Ignasiak, Anna Skrzek
  Title: Procesy inwolucyjne wybranych parametrów kondycji biologicznej dolnośląskich seniorów - badania własne
  Title of source document: Alter Ego Seniora
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 1
  ISSN: 2300-4835
  From page: 11
  To page: 19
  PBN: 761922

 • Authors: Agnieszka Dębiec-Bąk, Łukasz Pawik, Anna Skrzek
  Title: Thermoregulation of football players after cryotherapy in thermography
  Title of source document: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 126
  ISSN: 1388-6150
  From page: 1633
  To page: 1644
  DOI number: 10.1007/s10973-016-5623-3
  PBN: 758363
  Keywords: "Thermography"@en , "sport i rekreacja"@pl

 • Authors: Anna Skrzek, Emilia Wysoczańska
  Title: Wpływ terapii z wykorzystaniem nowoczesnych technologii na aktywność i wytrzymałość dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym=The impact of technology-based therapy on activity level and endurance of children with cerebral palsy
  Title of source document: Fizjoterapia Polska
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 17
  ISSN: 1642-0136
  From page: 100
  To page: 111
  PBN: 836187
  Keywords: "sieciowa wirtualna rzeczywistość"@pl , "bezwykopowa rehabilitacja"@pl , "virtual reality"@pl

 • Authors: Zofia Ignasiak, Anna Skrzek, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Wstępna ocena kondycji biologicznej wrocławskich seniorek
  Title of source document: Gerontologia Polska
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): 19
  ISSN: 1425-4956
  From page: 91
  To page: 98
  PBN: 705122
  Keywords: "spirometry"@pl , "Fitness Trackers, Physical"@en , "Builds, Body"@en , "Women Dentists"@en , "Old Age Home"@en , "BMD, herbal"@en

 • Authors: Zofia Ignasiak, Sławomir Kozieł, Anna Skrzek
  Title: The risk for falls in older people in the context of objective functional studies
  Title of source document: Anthropological Review
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 78
  ISSN: 1898-6773
  From page: 337
  To page: 346
  DOI number: 10.1515/anre-2015-0026
  PBN: 690959
  Keywords: "Muscle Strength Dynamometer"@en , "Bone Mineral Density"@en , "Capillary Malformation Of The Lower Lip, Lymphatic Malformation Of Face And Neck, Asymmetry Of Face And Limbs, And Partial/Generalized Overgrowth"@en

 • Authors: Zofia Ignasiak, Anna Skrzek, Katarzyna Urban, Krzysztof Wronecki
  Title: Change in movement patterns asymmetry in infants with central coordination disorder in continuous studies
  Title of source document: Biomedical Human Kinetics
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 7
  From page: 156
  To page: 162
  DOI number: 10.1515/bhk-2015-0023
  PBN: 684549

 • Authors: Anna Skrzek, Emilia Wysoczańska
  Title: Najnowsze koncepcje badawcze wykorzystywane w fizjoterapii=Newest concepts of physiotherapy research
  Title of source document: Fizjoterapia
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 21
  ISSN: 1230-8323
  From page: 44
  To page: 49
  DOI number: 10.2478/physio-2013-0047
  PBN: 670725
  Keywords: "fizjoterapia"@pl , "badania ab-initio"@pl , "research centre" , "Physiotherapy (Techniques)"@en

 • Authors: Agnieszka Dębiec-Bąk, Łukasz Pawik, Anna Skrzek
  Title: Termowizyjne monitorowanie efektów krioterapii
  Year of publication: 2014
  From page: 125
  To page: 133
  PBN: 620931

 • Authors: Zofia Ignasiak, Antonina Kaczorowska, Aleksandra Katan, Anna Skrzek
  Title: The relationship between the quality of life of elderly women and the standards in their places of residence
  Title of source document: Antropomotoryka
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 67
  ISSN: 1731-0652
  From page: 45
  To page: 50
  DOI number: 10.5604/17310652.1161277
  PBN: 606208
  Keywords: "Health Related Quality Of Life"@en , "work (physical activity)"@en

 • Authors: Grażyna Dąbrowska, Ryszard Jasiński, Eliza Rudzińska, Anna Skrzek, Justyna Turek
  Title: Wpływ Nordic Walking na czynność układu żylnego kończyn dolnych u słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  Title of source document: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 20
  ISSN: 1234-5563
  From page: 39
  To page: 49
  PBN: 601680
  Keywords: "deformacja kończyny dolnej"@pl , "aktywność fizyczna"@pl , "Capillary Malformation Of The Lower Lip, Lymphatic Malformation Of Face And Neck, Asymmetry Of Face And Limbs, And Partial/Generalized Overgrowth"@en , "work (physical activity)"@en

 • Authors: Agnieszka Dębiec-Bąk, Halina Podbielska, Anna Skrzek
  Title: Application of thermovision for estimation of the optimal and safe parameters of the whole body cryotherapy
  Title of source document: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): vol.111
  ISSN: 1388-6150
  From page: 1853
  To page: 1859
  DOI number: 10.1007/s10973-012-2741-4
  PBN: 595135
  Keywords: "Blood Pressure, Low"@en , "Heart rate"@en

 • Authors: Miroslava Pridalova, Anna Skrzek
  Title: Fine motor skills of the hands in Polish and Czech female senior citizens from different backgrounds
  Title of source document: AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 27
  ISSN: 1594-0667
  From page: 491
  To page: 498
  DOI number: 10.1007/s40520-014-0299-7
  PBN: 595024
  Keywords: "Aging"@en , "work (physical activity)"@en

 • Authors: Jarosław Domaradzki, Jacek Falkenberg, Tomasz Ignasiak, Zofia Ignasiak, Alicja Nowak, Anna Skrzek
  Title: Ocena ruchomości stawów i sprawności fizycznej u starszych kobiet objętych zróżnicowanymi formami treningu zdrowotnego
  Title of source document: Gerontologia Polska
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 21
  ISSN: 1425-4956
  From page: 119
  To page: 126
  PBN: 592178
  Keywords: "elektryczne starzenie materiałów"@pl , "sprawność fizyczna"@pl , "Aging"@en , "aktywność fizyczna"@pl , "Fitness Trackers, Physical"@en , "work (physical activity)"@en

 • Authors: Magdalena Pyzio-Kowalik, Anna Skrzek, Emilia Wysoczańska
  Title: Możliwości zastosowania metody NDT-Bobath w rehabilitacji pediatrycznej=Application of the NDT-Bobath approach in pediatric rehabilitation
  Title of source document: Fizjoterapia
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 21
  ISSN: 1230-8323
  From page: 26
  To page: 34
  DOI number: 10.2478/physio-2013-0003
  PBN: 591170
  Keywords: "Pediatria"@pl
Scientific projects participation
 • Project name: Temat statutowy Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu „Zmienność parametrów prędkościowo-siłowych mięśni pod wpływem różnych form aktywności fizycznej i bodźców fizykalnych w badaniach izokinetycznych”
  Function name: Kierownik projektu
  Unit providing grant: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Year from: 2003
  Year to: 2018
  Name of research task: „Zmienność parametrów prędkościowo-siłowych mięśni pod wpływem różnych form aktywności fizycznej i bodźców fizykalnych w badaniach izokinetycznych”
  Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

 • Project name: Projekt badawczy własny finansowanego przez MNiSzW pt.: „Ocena dynamiki zmian inwolucyjnych w aspekcie kondycji biologicznej i zróżnicowanego poziomu aktywności ruchowej osób starszych”, numer projektu: N N404 075337, kwota 199 800 zł. Kierownik projektu prof. dr hab. Zofia Ignasiak, Główny wykonawca Anna Skrzek
  Function name: Główny Wykonawca
  Unit providing grant: Narodowe Centrum Nauki
  Number: N N404 075337
  Year from: 2009
  Year to: 2012
  Name of research task: „Ocena dynamiki zmian inwolucyjnych w aspekcie kondycji biologicznej i zróżnicowanego poziomu aktywności ruchowej osób starszych”
  Discipline: dziedzina nauk o zdrowiu (2011)
  Financing: Project financed by National Science Centre

 • Project name: Temat Statutowy Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu „Wykorzystanie temperatur kriogenicznych w fizjoterapii”,
  Function name: Kierownik projektu
  Unit providing grant: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Year from: 2003
  Year to: 2019
  Name of research task: „Wykorzystanie temperatur kriogenicznych w fizjoterapii”
  Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Taught subjects
 • Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu

 • Fizjoterapia w ortopedii

 • Fizjoterapia w traumatologii

 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii
Functions in journals
 • Journal title: „Wydawnictwa AWF Wrocław”
  Function name: Członek Komitetu Wydawniczego
  From year: 2012
  To year: 2016

 • Journal title: „Współczesna Gerontologia - Alter Ego Seniora”
  Function name: Redaktor Naczelny czasopisma
  From year: 2013
  To year: 2018

 • Journal title: „Kosmetologia Estetyczna” Aesthetic Cosmetology
  Function name: Członek Rady Naukowej czasopisma
  From year: 2013
  To year: 2018

 • Journal title: „Acta Gymnica” Palacký University Olomouc, Czech Republic
  Function name: Członek Rady Naukowej
  From year: 2014
  To year: 2018

 • Journal title: “Gerontologia Polska”
  Function name: Członek Rady Naukowej
  From year: 2016
  To year: 2018
Scientific stays
 • Discipline: dziedzina nauk o zdrowiu (2011)
  Centre name: Head of Department of Functional Anthropology and Physiology, Faculty of Physical Culture, University of Palacký in Olomouc
  Centre address: Czechy - Ołomuniec
  Foreign centre: Yes
  Visit start date: 2010-11-22
  Visit completion date: 2010-11-28
  Unit type (listed in Academic Ranking): Faculty of Physical Culture, University of Palacký in Olomouc
  Country: Czechy

 • Discipline: dziedzina nauk o zdrowiu (2011)
  Centre name: University of Texas Health Science Center at San Antonio, School of Health Professions, Department of Physical Therapy, San Antonio, Texas, United States
  Centre address: San Antonio, Texas, United States
  Foreign centre: Yes
  Visit start date: 2012-10-27
  Visit completion date: 2012-11-06
  Unit type (listed in Academic Ranking): University of Texas Health Science Center at San Antonio, School of Health Professions, Department of Physical Therapy
  Country: United States

 • Discipline: dziedzina nauk o zdrowiu (2011)
  Centre name: University of Texas Health Science Center at San Antonio, School of Health Professions, Department of Physical Therapy
  Centre address: San Antonio, Texas, United States
  Foreign centre: Yes
  Visit start date: 2013-08-29
  Visit completion date: 2013-09-14
  Unit type (listed in Academic Ranking): University of Texas Health Science Center at San Antonio, School of Health Professions, Department of Physical Therapy
  Country: United States

 • Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
  Centre name: Lviv State University of Physical Culture, Fakulty of Physical Education
  Centre address: Lviv
  Foreign centre: Yes
  Visit start date: 2013-04-08
  Visit completion date: 2013-04-14
  Unit type (listed in Academic Ranking): Lviv State University of Physical Culture, Fakulty of Physical Education
  Country: Ukraina
Prizes and awards
 • Name: Wyróżnienie dla pracy na IX Dniach Fizjoterapii „Postępy w rehabilitacji-od badań naukowych do praktyki klinicznej”, Wrocław 12-13.06.2015
  Awarded places and honorary mentions: Wyróżnienie
  Description: Wyróżnienie dla pracy autorów Wysoczańska E., Skrzek A., Ptak A. „Wpływ terapii z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości na sprawność funkcjonalną młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym” na IX Dniach Fizjoterapii „Postępy w rehabilitacji-od badań naukowych do praktyki klinicznej”, Wrocław 12-13.06.2015

 • Name: 10 września 2009 - Złoty Krzyż Zasługi, nr 297/2009
  Awarded places and honorary mentions: Złoty Krzyż Zasługi, nr 297/2009

 • Name: 3 września 2013 - Medal Komisji Edukacji Narodowej, nr 138310
  Awarded places and honorary mentions: Medal Komisji Edukacji Narodowej, nr 138310

 • Name: X 2009 - Medal Zasłużonych dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 79/22/2009
  Awarded places and honorary mentions: Medal Zasłużonych dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 • Name: Indywidualna Nagroda II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 5.XI.2007
  Awarded places and honorary mentions: Indywidualna Nagroda II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną
  Description: Indywidualna Nagroda II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (prof. Michał Seweryński) za osiągnięcia naukowe za rozprawę habilitacyjną pt. „Trening zdrowotny a procesy inwolucyjne narządu ruchu u kobiet”, 5.XI.2007

 • Name: Wyróżnienie na XII Sympozjum PTReh Kraków 2006
  Awarded places and honorary mentions: Wyróżnienie i nagroda pieniężna na XII Sympozjum PTReh Kraków 2006
  Description: Wyróżnienie na XII Sympozjum PTReh Kraków 2006 pracy „Ocena koordynacji ruchowej w utrzymaniu równowagi ciała w pozycji stojącej osób zdrowych i chorych z uszkodzeniem układu nerwowego testami stabilograficznymi” i nagroda pieniężna

 • Name: Za najlepszą publikację w czasopiśmie naukowym w Konkursie Fundacji “Promyk Słońca”
  Awarded places and honorary mentions: I miejsce za najlepszą publikację w czasopiśmie naukowym w Konkursie Fundacji “Promyk Słońca”
  Description: I miejsce za najlepszą publikację w czasopiśmie naukowym w Konkursie Fundacji “Promyk Słońca” za najlepszą pracę naukową z zakresu diagnostyki i terapii dzieci i młodzieży dla publikacji:Anwajler J., Skrzek A, Mraz M., Skolimowski T., Woźniewski M. (2006) The size of physiological spinal curvatures and functional parameters of trunk muscles in children with idiopathic scoliosis

 • Name: I miejsce w Sesji Plakatowej VI Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego
  Awarded places and honorary mentions: I miejsce w Sesji Plakatowej
  Description: I miejsce w Sesji Plakatowej VI Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego „Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa” Warszawa 29-30 VI 2007 r. za pracę: M.Chantsoulis, K.Świątkowska-Wróblewska, A.Skrzek, J.Urbanowska „Fizjoterapia pooperacyjna osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa szyjnego leczonych operacyjnie z wykorzystaniem systemu cornestone HSR”

 • Name: Wyróżnienie w Sesji Plakatowej VI Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego
  Awarded places and honorary mentions: Wyróżnienie
  Description: Wyróżnienie w Sesji Plakatowej VI Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego „Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bółowych szyjnego odcinka kręgosłupa” Warszawa 29-30 VI 2007 r. za pracę : M.Chantsoulis, K.Świątkowska-Wróblewska, A.Skrzek, A.Bojda, J.Zwoliński „Postępowanie neurochirurgiczne i fizjoterapeutyczne celem optymalizacji leczenia guzów wewnątrzkanałowych odcinka szyjnego kręgosłupa”

 • Name: I miejsce w Sesji Plakatowej VII Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego
  Awarded places and honorary mentions: I miejsce
  Description: I miejsce w Sesji Plakatowej VII Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego „Upadki u osób starszych po 65 roku życia jako istotny problem medyczny i społeczny” Warszawa 14- 15 grudnia 2007 r. za pracę: M.Matyja, A.Skrzek, Sz.Dragan „Analiza okoliczności wystąpienia urazów w rocznym materiale Kliniki Ortopedii AM we Wrocławiu”

 • Name: Wyróżnienie dla pracy na I Międzynarodowym Kongresie Rehabilitacja Polska, 10-13 września 2009 rok-Warszawa
  Awarded places and honorary mentions: Wyróżnienie
  Description: Wyróżnienie dla pracy autorów Pyzio M., Wojtowicz D., Skrzek A., „Ocena asymetrii niemowląt –zestawienie badania klinicznego z badaniem podoskopowym przy użyciu stanowiska do diagnozy niemowląt Podo Baby” na I Międzynarodowym Kongresie Rehabilitacja Polska, 10-13 września 2009 rok-Warszawa

 • Name: Wyróżnienie dla pracy na IX Dniach Fizjoterapii „Postępy w rehabilitacji-od badań naukowych do praktyki klinicznej”, Wrocław 12-13.06.2015
  Awarded places and honorary mentions: Wyróżnienie
  Description: Wyróżnienie dla pracy autorów Sebastjan A., Skrzek A., Ignasiak Z., Pokrywka J. „Zróżnicowanie wiekowe wybranych parametrów motoryki precyzyjnej rąk w procesie starzenia się organizmu u kobiet i mężczyzn” na IX Dniach Fizjoterapii „Postępy w rehabilitacji - od badań naukowych do praktyki klinicznej”, Wrocław 12-13.06.2015

 • Name: Indywidualne Nagrody I stopnia J.M.Rektora AWF Wrocław
  Awarded places and honorary mentions: Za działalność naukową
  Description: Indywidualne Nagrody I stopnia J.M.Rektora AWF Wrocław, za działalność naukową, w latach: 2013, 2015

 • Name: Wyróżnienie za najlepszy referat na VII Konferencji Naukowej „Obciążenie układu ruchu. Przyczyny i skutki” Kamień Pomorski 7-10 X 2008
  Awarded places and honorary mentions: Wyróżnienie
  Description: Wyróżnienie za najlepszy referat autorów R. Piechura, A. Skrzek „Znaczenie aktywności fizycznej w kształtowaniu parametrów prędkościowo-siłowych mężczyzn w obrębie tułowia” na VII Konferencji Naukowej „Obciążenie układu ruchu. Przyczyny i skutki” Kamień Pomorski 7-10 X 2008

 • Name: VI 2006 - Medal Jubileuszowy Uniwersytetu Wrocławskiego z okazji Jubileuszu 30-lecia UTW we Wrocławiu
  Awarded places and honorary mentions: Medal Jubileuszowy Uniwersytetu Wrocławskiego
  Description: W uznaniu zasług dla rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku - „Złota Odznaka UTW w UWr. - za wybitne zaangażowanie na rzecz UTW i okazywaną przyjaźń jego Słuchaczom”
Scientific associations
 • Name: Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
  Function name: członek
  Start year: 1980
  Year of completion: 2000

 • Name: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
  Function name: członek
  Start year: 1987
  Year of completion: 2018

 • Name: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Oddział Wrocławski
  Function name: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Start year: 1996
  Year of completion: 2002

 • Name: Polskie Towarzystwo Kriomedyczne
  International activity: Yes
  Function name: Sekretarz Zarządu Głównego
  Start year: 1996
  Year of completion: 2002

 • Name: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
  International activity: Yes
  Function name: członek
  Start year: 2001
  Year of completion: 2015

 • Name: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
  International activity: Yes
  Function name: Przewodnicząca Oddziału Dolnośląskiego PTG
  Start year: 2007
  Year of completion: 2020

 • Name: Polskie Towarzystwo Krioterapii
  International activity: Yes
  Function name: Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Krioterapii
  Start year: 2015
  Year of completion: 2020

 • Name: Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, Wydział Nauk Medycznych
  International activity: Yes
  Function name: Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, Wydział Nauk Medycznych
  Start year: 2011
  Year of completion: 2018
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Anna Skrzek
Availability date: 08-06-2019
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Eksperci AWF Wrocław

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Anna Skrzek. [ekspert] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Expert photo

Similar resources

Doświadczenie eksperckie - Łukasz Pawik

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o zdrowiu (2011)

O nowoczesnem lecznictwie i jego kierunkach

Maksymilian Blassberg, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Doświadczenie eksperckie - Elżbieta Jackowska

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Piłki edukacyjne "Edubal" w przedszkolu integracyjnym

Ireneusz Cichy, Jacek Krajewski, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Zakończenie sezonu DLM 2007/2008

Lucyna Róg, video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

AWF Wrocław - pracownia fizjoterapii (surówka)

Andrzej Nowak, Marcin Lewandowski, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more