REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/486

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/486

Resource type: ekspert

Doswiadczenie eksperckie - Dorota Wójtowicz

Resource metadata

Title Doswiadczenie eksperckie - Dorota Wójtowicz
Persons Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description Ontogeneza od 1 do 18 roku życia; motoryka spontaniczna i zaburzenia rozwojowe niemowląt, dzieci i młodzieży; fizjoterapia niemowląt, dzieci i młodzieży; metody terapeutyczne (Vojta, Bobath i inne); mózgowe porażenie dziecięce; przepukliny oponowo-rdzeniowe; zespół Downa; dystrofie mięśniowe; zaburzenie ośrodkowej koordynacji nerwowej; obiektywizacja efektów terapeutycznych. (Polish)
Keywords "Zabiegi fizjoterapeutyczne"@pl, "Kinezyterapia"@pl, "fizjoterapia"@pl, "aspekty biomechaniczne"@pl, "diagnostyka funkcjonalna"@pl, "terapia dzieci"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Dorota Wójtowicz
Specialisation: fizjoterapia w pediatrii
Graduation university: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Graduation field of study: rehabilitacja ruchowa
Graduation specialty: fizjoterapia w pediatrii
MSc/MA thesis title: Samoleczenie i leczenie specjalistyczne zespołów bólowych kręgosłupa w odcinku szyjnym
Year of obtaining a master's degree: 1994
PhD dissertation title: Zastosowanie metody Václava Vojty u niemowląt z ograniczoną ruchomością w stawach biodrowych uwarunkowaną zaburzeniami ośrodkowej koordynacji ruchowej
Year of obtaining a doctoral title: 2002
Expert experience:

- Od 24 listopada 2001 r. członek Rady Naukowej Ogólnopolskiej Fundacji Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk Słońca".
- Od 2008 r. sekretarz Komisji Konkursowej przyznającej nagrody naukowe Fundacji Promyk Słońca.
- Ekspert w projekcie ENOTE „Doskonalenie potencjału naukowo-dydaktycznego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych”. Realizacja w latach 2009-2012.
- Recenzja dla kwartalnika Postępy Rehabilitacji w 2015: Bac A., Chrabota U., Aleksander-Szymanowicz P. „Terapia zajęciowa w oparciu o model kanadyjski w rehabilitacji pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów”.

Other achievements:

- Uprawnienia nauczyciela terapii zajęciowej - projekt ENOTE "Doskonalenie potencjału naukowo-dydaktycznego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (4.1.1. PO KL.) Realizacja w latach 2009-2012 (90 ECTS).
- 1998/1999 - ukończenie kursu „Stosowania metody Vojty w zaburzeniach rozwoju kinezjologicznego ruchowo zaburzonych niemowląt , dzieci i młodzieży” - Deutsche Akademie fur Entwicklungs - Rehabilitation e. V. Monachium.
- 1997/1998 - ukończenie kursu „Miękkie techniki w dysfunkcji narządu ruchu”- AWF Wrocław.
- 1996 - ukończenie kursu ”Szkoła Rodzenia” - Oława.
- 1994/1995 - Ukończenie kursu „Podstawy neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego" Wrocław.

Publications
 • Authors: Katarzyna Barczyk-Pawelec, Arletta Hawrylak, Marta Sidorowska, Aleksandra Szadkowska, Dorota Wójtowicz, Dominika Zawadzka
  Title: Wpływ ćwiczeń w środowisku wodnym na zmianę ruchomości klatki piersiowej i kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej dzieci ze skoliozą I stopnia
  Title of source document: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 18; nr 1
  From page: 9
  To page: 14

 • Authors: Magdalena Adamska, Bożena Ostrowska, Dorota Wójtowicz
  Title: Ocena pozycji siedzącej u niemowląt w wieku 9 miesięcy przy użyciu stanowiska podoskopowego "PodoBaby"
  Title of source document: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 19; nr 1
  From page: 49
  To page: 54

 • Authors: Magdalena Pyzio-Kowalik, Anna Skrzek, Dorota Wójtowicz
  Title: Assessing postural asymmetry with a podoscope in infants with Central Coordination Disturbance
  Title of source document: Research in Developmental Disabilities
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): Volume 34, Issue 5
  From page: 1832
  To page: 1842
  DOI number: https://doi.org/10.1016/j.ridd.2013.02.031
  Keywords: "Zaburzenia rozwojowe uogólnione"@pl , "Niemowlęta"@pl , "Zaburzenia koordynacji rozwojowej"@pl , "asymetria"@pl , "diagnostyka funkcjonalna"@pl
  Impact Factor: 2.735

 • Authors: Ewa Grażyna Demczuk-Włodarczyk, Ewa Poznar, Agnieszka Ptak, Dorota Wójtowicz
  Title: Przebieg procesu nabywania kompetencji społecznych u dziecka z agenezją lewej półkuli mózgowej, zamieszkałego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pod wpływem indywidualnie prowadzonego programu terapii zajęciowej
  Title of source document: Fizjoterapia
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 22; nr 3
  From page: 31
  To page: 39
  Keywords: "fizjoterapia"@pl , "terapia dzieci"@pl , "Terapia zajęciowa"@pl

 • Authors: Ewa Bieć, Krzysztof Kręcisz, Michał Kuczyński, Bożena Wojciechowska-Maszkowska, Dorota Wójtowicz, Joanna Zima
  Title: Postural stability in young adults with Down syndrome in challenging conditions
  Title of source document: PloSOne
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 9; nr 4; article number: e94247
  DOI number: doi: 10.1371/journal.pone.0094247
  Keywords: "postawa ciala"@pl , "Zespół Downa"@pl , "równowaga"@pl , "środek ciężkości"@pl , "entropia"@pl
  Impact Factor: 3.234

 • Authors: Maria Kubińska, Dariusz Miodoński, Anna Skrzek, Dorota Wójtowicz
  Title: Ocena pozycji siedzącej u niemowląt
  Title of source document: Fizjoterapia Polska
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): vol.15; nr 2
  From page: 40
  To page: 51
  Keywords: "Zaburzenia rozwojowe uogólnione"@pl , "Niemowlęta"@pl , "koordynacja ruchowa"@pl , "pozycja siedząca"@pl

 • Authors: Agnieszka Dębiec-Bąk, Łukasz Pawik, Tomasz Sipko, Anna Skrzek, Marzena Supińska, Dorota Wójtowicz, Daria Wołoszyn
  Title: Assessment of quality of life after the DIAMTM spinal stabilization system
  Title of source document: Journal of Education, Health and Sport
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 6; nr 10
  From page: 279
  To page: 288
  DOI number: DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.162080
  Keywords: "stabilizacja kręgosłupa"@pl , "jakość życia"@pl , "kręgosłup człowieka"@pl

 • Authors: Ewa Grażyna Demczuk-Włodarczyk, Agnieszka Ptak, Dorota Wójtowicz
  Title: Charakterystyka rozwoju funkcji społecznych dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową pod wpływem indywidualnie dobranego programu terapii zajęciowej = Characteristics of the development of social functions in children with myelomeningocele under the influence of the individually chosen program of occupational therapy
  Title of source document: Fizjoterapia
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 19; nr 1
  From page: 20
  To page: 27
  Keywords: "Terapia zajęciowa"@pl , "rozwój społeczny"@pl , "Przepuklina oponowo-rdzeniowa"@pl

 • Authors: Katarzyna Barczyk-Pawelec, Czesław Giemza, Arletta Hawrylak, Bożena Ostrowska, Dorota Wójtowicz
  Title: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na skuteczność zwalczania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa = Influence of the whole-body cryotherapy on the efficacy of anti-pain treatment in patients suffering from low back pain
  Title of source document: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 17; nr 2
  From page: 95
  To page: 98
  Keywords: "krioterapia"@pl , "kręgosłup lędźwiowy"@pl , "ból"@pl

 • Authors: Magdalena Pyzio-Kowalik, Anna Skrzek, Dorota Wójtowicz
  Title: Ocena asymetrii niemowląt: zestawienie badania klinicznego z badaniem podoskopowym przy użyciu stanowiska do diagnozy niemowląt Podo Baby = Evaluation of body position dissymetry in infants: comparison of clinical findings and podoscopic evaluation with Podo Baby infant evaluation unit.
  Title of source document: Fizjoterapia Polska
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 10; nr 2
  From page: 156
  To page: 164
  Keywords: "Rozwój psychomotoryczny dziecka"@pl , "Niemowlęta"@pl , "asymetria"@pl , "Uogólnione zaburzenia rozwojowe dziecka"@pl

 • Authors: Magdalena Pyzio-Kowalik, Anna Skrzek, Dorota Wójtowicz
  Title: Diagnostyka niemowląt w kierunku mózgowego porażenia dziecięcego i zaburzeń ruchowych przy użyciu komputerowego stanowiska podoskopowego
  Title of source document: Zeszyty Naukowe - Ogólnopolska Fundacja na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Promyk Słońca
  Year of publication: 2009
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 7
  From page: 76
  To page: 81
  Keywords: "Dziecięce porażenie mózgowe"@pl , "Niemowlęta"@pl , "Rozwój psychomotoryczny dziecka"@pl , "diagnostyka funkcjonalna"@pl , "Uogólnione zaburzenia rozwojowe dziecka"@pl

 • Authors: Katarzyna Barczyk-Pawelec, Arletta Hawrylak, Małgorzata Mraz, Dorota Wójtowicz
  Title: Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej (ZOKN) a ruchomość stawów biodrowych u niemowląt = Central coordination disturbance and mobility of infants' hips
  Title of source document: Przegląd Pediatryczny
  Year of publication: 2009
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 39; nr 2
  From page: 110
  To page: 115
  Keywords: "Staw biodrowy"@pl , "Zaburzenia rozwojowe uogólnione"@pl , "Niemowlęta"@pl , "Zaburzenia koordynacji rozwojowej"@pl , "diagnostyka funkcjonalna"@pl , "Ośrodkowy układ nerwowy"@pl

 • Authors: Piotr Dominiak, Monika Mysłek, Katarzyna Prasał, Ludwika Sadowska, Anna Skrzek, Dorota Wójtowicz, Krzysztof Wronecki
  Title: Metody rehabilitacji stosowane u dzieci z zespołem Downa z wrodzoną wadą serca wymagającą interwencji kardiochirurgicznej = The methods of physiotherapy, which are used by children with Down syndrome and congenital heart disease which require cardiosurgical intervention.
  Title of source document: Fizjoterapia
  Year of publication: 2008
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 16; nr 1
  From page: 46
  To page: 51
  Keywords: "Wady serca wrodzone"@pl , "kardiologia interwencyjna"@pl , "Zespół Downa"@pl , "fizjoterapia"@pl

 • Authors: Piotr Dominiak, Monika Mysłek, Katarzyna Prasał, Ludwika Sadowska, Anna Skrzek, Dorota Wójtowicz, Krzysztof Wronecki
  Title: Ocena rozwoju psychomotorycznego dzieci z zespołem Downa oraz dzieci z zespołem Downa i wrodzoną wadą serca w pierwszym i trzecim roku życia = The judgement of psychomotor development of children with Down syndrome and children with Down syndrome and a congenital heart disease in the first and the third year of life.
  Title of source document: Fizjoterapia
  Year of publication: 2008
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 16; nr 3
  From page: 25
  To page: 30
  Keywords: "Rozwój psychomotoryczny dziecka"@pl , "Wady serca wrodzone"@pl , "Zespół Downa"@pl , "terapia dzieci"@pl

 • Authors: Katarzyna Barczyk-Pawelec, Marcin Brodziński, Czesław Giemza, Arletta Hawrylak, Dorota Wójtowicz
  Title: Ukształtowanie krzywizn przednio-tylnych oraz ruchomość kręgosłupa studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Title of source document: Medycyna Sportowa
  Year of publication: 2008
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 24; nr 4
  From page: 240
  To page: 246
  Keywords: "postawa ciala"@pl , "fotogrametria"@pl , "kręgosłup"@pl

 • Authors: Katarzyna Barczyk-Pawelec, Ewa Boerner, Arletta Hawrylak, Barbara Ratajczak, Tadeusz Skolimowski, Dorota Wójtowicz
  Title: Wpływ leczenia zachowawczego na wybrane parametry czynnościowe osób z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa = The influence of conservative therapy on selected functional parameters of patients suffering from discopathy of lumbar spine
  Title of source document: Acta Bio-Optica et Informatica Medica
  Year of publication: 2008
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 14; nr 1
  From page: 43
  To page: 46

 • Authors: Magdalena Pyzio-Kowalik, Anna Skrzek, Dorota Wójtowicz, Magdalena Żak
  Title: Ocena terapii metodą Vojty z punktu widzenia rodzica jako terapeuty swojego dziecka = Assessment of the Vojta therapy by parents as the therapists
  Title of source document: Acta Bio-Optica et Informatica Medica
  Year of publication: 2007
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 13; nr 4
  From page: 300
  To page: 304

 • Authors: Magdalena Pyzio-Kowalik, Anna Skrzek, Dorota Wójtowicz
  Title: Stan neurologiczny niemowląt-bliźniąt z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej usprawnianych metodą Vojty = Neurological state of infants-twins with central coordination disorder rehabilitated by means of Vojta's therapy
  Title of source document: Fizjoterapia
  Year of publication: 2007
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 15; nr 1
  From page: 23
  To page: 31

 • Authors: Bożena Dołyk, Czesław Giemza, Dorota Wójtowicz, Zdzisława Wrzosek
  Title: Asymetryczne zaburzenia motoryki niemowląt a skoliozy i wady postawy dzieci = Asymmetric motor disorders in infants and scoliosis, faulty posture
  Title of source document: Medycyna Manualna
  Year of publication: 2006
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 10; nr 4
  From page: 3
  To page: 7

 • Authors: Artur Mazur, Ludwika Sadowska, Elżbieta Szpich, Dorota Wójtowicz
  Title: Odpowiedzialność rodzicielska w procesie rozwoju dziecka niepełnosprawnego = Parental responsibility in process of development of handicapped child
  Title of source document: Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Year of publication: 2006
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 4; z. 1
  From page: 11
  To page: 21

 • Authors: Beata Nowak, Dorota Wójtowicz
  Title: Postępowanie usprawniające dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  Title of source document: Mózgowe porażenie dziecięce: z doświadczeń trzyletniego programu rehabilitacyjnego / pod red. Tadeusza Bobera i Krystyny Kobel-Buy
  Year of publication: 2006
  Numbering (annual, number, issue, part): Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego 81
  ISSN: 0239-6009
  ISBN: 83-89156-46-6
  From page: 66
  To page: 83

 • Authors: Bożena Dołyk, Dorota Wójtowicz
  Title: Wpływ terapii metodą Vojty na ruchomość stawów biodrowych niemowląt z zaburzeniami ruchowymi pochodzenia ośrodkowego = Effects of Vojta therapy on the hip joints' mobility in infants with a central coordination disturbance
  Title of source document: Fizjoterapia
  Year of publication: 2006
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 14; nr 3
  From page: 40
  To page: 49

 • Authors: Beata Rokut-Społowicz, Ludwika Sadowska, Grażyna Wieczorek, Dorota Wójtowicz
  Title: Występowanie ADHD u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych - charakterystyka problemu = Occurrence of ADHD in children in the preschool years and during early school years - the characteristics of the problem.
  Title of source document: Problemy dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD): XXX Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka / red. Józef Patkiewicz
  Year of publication: 2006
  Numbering (annual, number, issue, part): -
  From page: 31
  To page: 39

 • Authors: Agata Gruna- Ożarowska, Ewa Masłowska, Monika Mysłek, Ludwika Sadowska, Elżbieta Wójcik, Krzysztof Wronecki
  Title: Występowanie wad wrodzonych serca (WWS) u dzieci z zespołem Downa (ZD) rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym = Incidence of cogenital heart diseases (CHD) in children with Down's syndrome (DS) undergoing ambulatory rehabilitation
  Title of source document: Fizjoterapia
  Year of publication: 2006
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 14; nr 1
  From page: 78
  To page: 86

 • Authors: Alicja Dziuba, Beata Nowak, Dorota Wójtowicz
  Title: Zajęcia kinezyterapeutyczne oraz ewidencja czasu i liczby sesji zabiegowych
  Title of source document: Mózgowe porażenie dziecięce: z doświadczeń trzyletniego programu rehabilitacyjnego / pod red. Tadeusza Bobera i Krystyny Kobel-Buys
  Year of publication: 2006
  Numbering (annual, number, issue, part): Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego 81
  ISSN: 0239-6009
  ISBN: 83-89156-46-6
  From page: 93
  To page: 109

 • Authors: Małgorzata Mraz, Maciej Mraz, Regina Soroka, Wiesław Stręk, Dorota Wójtowicz, Zdzisław Zagrobelny
  Title: Korzyści terapeutyczne w przebiegu kriorehabilitacji u chorych neurologicznych = Therapeutic benefits of cryorehabilitation in neurological patients Źródło: Fizjoterapia Polska
  Title of source document: Fizjoterapia Polska
  Year of publication: 2005
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 5; nr 2
  From page: 215
  To page: 220

 • Authors: Arletta Hawrylak, Ludwika Sadowska, Dorota Wójtowicz
  Title: Ocena efektywności terapii metodą Vojty u niemowląt na podstawie diagnostyki neurokinezjologicznej i badania ortopedycznego stawów biodrowych = Evaluation of efficacy of therapy with Vojta's method in infants at risk on the basis of neurokinesiological diagnostics and orthopedic examination of hip joints Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Opis fizyczny: 2005; t.3; z.4; s.328-335; ryc. tab. bibliogr. 29 poz. sum. Uwagi: ISSN: 1730-3524
  Title of source document: Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Year of publication: 2005
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 3; z. 4
  ISSN: 1730-3524
  From page: 328
  To page: 335

 • Authors: Katarzyna Barczyk-Pawelec, Arletta Hawrylak, Tadeusz Skolimowski, Dorota Wójtowicz
  Title: Ruchomość kręgosłupa lędźwiowego u osób z bólami dolnego odcinka kręgosłupa = The mobility of the lumbar spine in persons with low back pain
  Title of source document: Fizjoterapia Polska
  Year of publication: 2004
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 4; nr 2
  From page: 100
  To page: 106

 • Authors: Ewa Bieć, Rafał Bugaj, Ewa Grażyna Demczuk-Włodarczyk, Bożena Dołyk, Dorota Kurek, Dorota Wójtowicz
  Title: The process of formation of certain morphological characteristics of feet in the case of children 15 to 16 years old
  Title of source document: Moloda sportyvna nauka Ukrainy: zbirnyk naukovych prac z galuzi fizyčnoi kul'turi ta sportu
  Year of publication: 2002
  Numbering (annual, number, issue, part): vypusk 6, t. 2

 • Authors: Bożena Dołyk, Jan Pellar, Dorota Wójtowicz
  Title: Zagrożenie zespołem wypalenia u osób pracujących metodą Vojty - czynniki obciążające
  Title of source document: Zespół wypalenia w przebiegu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym: XXVI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka (1975-2002) / red. Józef Patkiewicz
  Year of publication: 2002
  Numbering (annual, number, issue, part): -
  From page: 79
  To page: 87

 • Authors: Dorota Wójtowicz
  Title: Fizjoterapia wieku rozwojowego
  Title of source document: Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny / red. nauk. Zdzisława Wrzosek, Janusz Bolanowski
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): -
  From page: 307
  To page: 317

 • Authors: Dorota Wójtowicz, Dominika Zawadzka
  Title: Fizjoterapia i terapia zajęciowa wieku rozwojowego
  Title of source document: Poradnik dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): -
  From page: 57
  To page: 85

 • Authors: Maria Kubińska, Dariusz Miodoński, Anna Skrzek, Dorota Wójtowicz
  Title: Ocena pozycji siedzącej u niemowląt=Evaluation of sitting position in infants
  Title of source document: Fizjoterapia Polska
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 15
  ISSN: 1642-0136
  From page: 40
  To page: 51
  PBN: 764814
  Keywords: "Niemowlęta"@pl

 • Authors: Magdalena Adamska, Bożena Ostrowska, Dorota Wójtowicz
  Title: Ocena pozycji siedzącej u niemowląt w wieku 9 miesięcy przy użyciu stanowiska podoskopowego "PodoBaby"
  Title of source document: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 19
  ISSN: 1234-5563
  From page: 49
  To page: 54
  PBN: 592106
  Keywords: "Niemowlęta"@pl , "pozycja siedząca"@pl , "babies"@en , "mediator of cell motility 1 protein, human"@en , "Sitting Positions"@en

 • Authors: Magdalena Pyzio-Kowalik, Anna Skrzek, Dorota Wójtowicz
  Title: Assessing postural asymmetry with a podoscope in infants with Central Coordination Disturbance
  Title of source document: RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 34
  ISSN: 0891-4222
  From page: 1832
  To page: 1842
  DOI number: 10.1016/j.ridd.2013.02.031
  PBN: 595170
  Keywords: "postural asymmetry factor"@en , "Malnutrition in Infants"@en

 • Authors: Maria Kubińska, Dariusz Miodoński, Anna Skrzek, Dorota Wójtowicz
  Title: Evaluation of sitting position in infants
  Title of source document: Fizjoterapia Polska
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 15
  ISSN: 1642-0136
  From page: 40
  To page: 51
  DOI number: 10.5604/16420136
  PBN: 597284
  Keywords: "Niemowlęta"@pl

 • Authors: Agnieszka Dębiec-Bąk, Łukasz Pawik, Tomasz Sipko, Anna Skrzek, Marzena Supińska, Dorota Wójtowicz, Daria Wołoszyn
  Title: Assessment of quality of life after the DIAM TM spinal stabilization system
  Title of source document: Journal of Education, Health and Sport
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 6
  From page: 279
  To page: 288
  DOI number: 10.5281/zenodo.162080
  PBN: 753052
  Keywords: "podatność diamagnetyczna"@pl , "Health Related Quality Of Life"@en

 • Authors: Ewa Poznar, Anna Ptak, Dorota Wójtowicz
  Title: Przebieg procesu nabywania kompetencji społecznych u dziecka z agenezją lewej półkuli mózgowej, zamieszkałego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pod wpływem indywidualnie prowadzonego programu terapii zajęciowej=Effects of individual occupational therapy on acquiring social competencies in a child with agenesis of the left cerebral hemisphere living in a health and treatment centre for children
  Title of source document: Fizjoterapia
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 22
  ISSN: 1230-8323
  From page: 31
  To page: 39
  DOI number: 10.15.15/physio-2014-0014
  PBN: 758340
  Keywords: "fizjoterapia"@pl , "rozwój idei partycypacji społecznych"@pl , "UN Commission for Social Development"@en , "Occupational Therapy Departments, Hospital"@en
Scientific project participation Project name: Wpływ programu rehabilitacji uzupełnionego o dodatkowe ćwiczenia na siodle BABS na stan psychomotoryczny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpd)
Function name: wykonawca
Unit providing grant: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Number: GRANT3 P05D 020 23
Year from: 2002
Year to: 2005
Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Financing: Project financed by National Science Centre
Taught subjects
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: pediatria i neurologia dziecięca

 • Terapia zajęciowa - podstawowe umiejętności

 • Patologia i zagadnienia kliniczne w pediatrii

 • Terapia zajęciowa dzieci - zaburzenia neurorozwoju i biomechaniki

 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu - fizjoterapia w wieku rozwojowym

 • Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym

 • Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym
Taught instructor courses
 • Course name: Rehabilitacja dzieci ryzyka
  Course organizer: I Klinika Pediatrii AM we Wrocławiu , ul. Wrońskiego 13c

 • Course name: Wybrane zagadnienia z diagnostyki i terapii dzieci ryzyka - Dorota Wojtowicz „ Podstawy diagnostyki i rehabilitacji metodą Vojty"
  Course organizer: Akademia Medyczna we Wrocławiu

 • Course name: Zastosowanie neurokinezjologicznej terapii metodą V. Vojty u dzieci
  Course organizer: Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji NZOZ „Creator” Sp. z o.o., 54-154 Wrocław, ul. Lotnicza 37

 • Course name: The Pediatric Intensive Neurosensory Therapy Training
  Course organizer: Kuala Lumpur, Malezja – Malaysia Training Center, Amirs Gym - as the leading Instructor
Qualifications
 • Qualification type: 1998/1999 - ukończenie kursu „Stosowania metody Vojty w zaburzeniach rozwoju kinezjologicznego ruchowo zaburzonych niemowląt, dzieci i młodzieży” - Deutsche Akademie fur Entwicklungs - Rehabilitation e. V. Monachium

 • Qualification type: 1994 - Uzyskanie tytułu magistra rehabilitacji ruchowej; Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego

 • Qualification type: 2002 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej, AWF Wrocław

 • Qualification type: 1997/1998 - ukończenie kursu „Miękkie techniki w dysfunkcji narządu ruchu” - AWF Wrocław

 • Qualification type: 1994/1995 - Ukończenie kursu „Podstawy neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego"

 • Qualification type: 1996 - ukończenie kursu ”Szkoła Rodzenia” - Oława

 • Qualification type: Uprawnienia nauczyciela terapii zajęciowej - projekt ENOTE - „Doskonalenie potencjału naukowo-dydaktycznego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (4.1.1. PO KL.) Realizacja w latach 2009-2012 (90 ECTS)
Cooperation with other entities
 • Entity name: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 • Entity name: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

 • Entity name: Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki we Wrocławiu Copernicus

 • Entity name: Fundacja " Promyk Słońca" we Wrocławiu

 • Entity name: ZOL dla Dzieci w Jaszkotlu

 • Entity name: Creator Osrodek Medyczny we Wrocławiu
Cooperation with a reputable centre Institution/unit name: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Description: współpraca dydaktyczno - naukowa
Research results application Entity name: Diagnostyka motoryki niemowlęcia z wykorzystaniem wielkogabarytowego urządzenia podoskopowego PodoBaby
Description:

Nazwa zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt to: Lokalizacja powierzchni przylegania i środka ciężkości u niemowląt przy użyciu stanowiska podoskopowego PodoBaby jako przejaw prawidłowego lub zaburzonego rozwoju. Lata realizacji badań, w wyniku których powstał produkt 2008-2012. Ocena rozwoju psychomotorycznego niemowląt jest jedną z ważniejszych części badania neurorozwojowego. W ustaleniu prawidłowości wzorców motorycznych niemowląt, będących przejawem funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, dużą rolę odgrywa usytuowanie środka ciężkości ciała oraz lokalizacja powierzchni przylegania podczas leżenia przodem i tyłem, które są rejestrowane i interpretowane za pomocą komputerowego stanowiska podoskopowego PodoBaby. Obrazowanie podoskopowe daje możliwość obiektywizacji metod kontroli rozwoju, a tym samym umożliwia wychwytywanie zakłóceń i monitorowanie efektów stosowanej terapii u niemowląt z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej oraz z innymi zburzeniami rozwojowymi. Okres aplikacji produktu - od 2013.


Scientific stays
 • Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
  Centre name: Deutsche Akademie für Entwicklungs- Rehabilitation e.v. im Kinderzentrum München Heiglhofstraße 63, 81377 München
  Centre address: Heiglhofstraße 63, 81377 München
  Foreign centre: Yes
  Additional information: 27.04. 1998-15.05.1998; 05.10.1998- 26.10.1998 ; 15.03.1999- 26.03.1999
  Country: Niemcy

 • Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
  Centre name: Republika Czeska – Univerzita Palackeho , Katedra Telesne Kultury i Katedra Fizjoterapii w Ołomuńcu (Olomouc)
  Centre address: Olomouc
  Foreign centre: Yes
  Additional information: 10-11.12.1996
  Country: Czechy

 • Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
  Centre name: Grecka Demokracja, Drugi Okręgowy System Zdrowia Centralnej Macedonii, Centralny Okręgowy Szpital im.Papanikolou, Oddział Fizjoterapii
  Additional information: 01. 08.2003-21.08.2003
  Country: Grecja

 • Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
  Centre name: Hogeschool van Amsterdam
  Additional information: 6-26.11.2010
  Country: Holandia

 • Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
  Centre name: Przykliniczna Poradnia Pediatrii Społecznej w I Katedrze Pediatrii i Klinice Alergologii oraz Kardiologii Akademii Medycznej Wrocław im. Piastów Śląskich
  Centre address: Hoene Wrońskiego Wrocław
  Additional information: 01.10.1994 – 01.03.1995 (5 miesięcy) – staż naukowy
  Country: Polska
Conferences
 • Name: 1st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 6 V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference, Budapeszt (Węgry) 06-09.06.2017 r.
  Description: Poster: Dębiec-Bąk A., Wójtowicz D., Pawik Ł., Skrzek A. "Analysis of body surface temperatur es in people with Down syndrome after general rehabilitation exercise"
  Year: 2017

 • Name: IV Międzynarodowe Dni Fizjoterapii pt. „Obiektywne Metody Kontroli Procesu Fizjoterapii”,Wrocław 23-24.05.2003 r. - Sesja Plakatowa
  Description: Praca pt. "Wpływ terapii metodą Vojty na ruchomość stawów biodrowych niemowląt z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej"
  Year: 2003

 • Name: XIII Ogólnopolskie Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej i V Bałtyckie Sympozjum Balintowskie, Kołobrzeg 15-17.05.1997 r.
  Description: Czynny udział
  Year: 1997

 • Name: XI Kongres Fizjoterapii - Sesja plakatowa, Katowice
  Year: 1995

 • Name: Posiedzenie Naukowe Dolnośląskiej Sekcji Neonatologii PTP, Wrocław 15.04.1997 r.
  Description: Wystąpienie "Wrodzone i nabyte uszkodzenia OUN u noworodka z uwzględnieniem wad somatycznych: aspekty wczesnej rehabilitacji ruchowej"
  Year: 1997

 • Name: Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Oddziału Dolnośląskiego, 08.04.2000 r.
  Description: Referat "Neurokinezjologiczne podstawy terapii metodą V. Vojty"
  Year: 2000

 • Name: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Kompleksowa opieka medyczna nad niemowlętami i dziećmi z deficytami rozwojowymi", 23-24.11.2001 r.
  Description: Wygłoszony referat
  Year: 2001

 • Name: V Międzynarodowe Dni Fizjoterapii we Wrocławiu pt. "Rola fizjoterapii w procesie przywracania jedności psychofizycznej człowieka", Wrocław 20-21.05.2005 r.
  Description: Czynny udział
  Year: 2005

 • Name: Konferencja Naukowa pt. "Problemy dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD)" zorganizowanej w ramach XXX Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka, Wrocław 03.06.2006 r.
  Description: Czynny udział
  Year: 2006

 • Name: East European and Mediterranean Meeting on Cerebral Palsy and Developmental Medicine; Warszawa 8-10.06.2006 r.
  Description: Czynny udział
  Year: 2006

 • Name: Konferencja naukowa "Prosto do zdrowia - zakres możliwości różnych szkół terapii manualnych w leczeniu wad postawy i skolioz", Zielona Góra 15.11.2008 r.,
  Description: Czynny udział
  Year: 2008

 • Name: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Niemożliwe staje się możliwe - rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii", zorganizowana przez Fundację na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk Słońca”, Wrocław 23.10.2009 r.
  Description: Czynny udział
  Year: 2009

 • Name: I Międzynarodowy Kongres - Rehabilitacja Polska, zorganizowana przez PAN, PTF, P.T.Reh., 10-13.09.2009
  Description: Wyróżnienie dla pracy „Ocena asymetrii niemowląt - zestawienie badania klinicznego z badaniem podoskopowym przy użyciu stanowiska do diagnozy niemowląt PodoBaby” Pyzio M., Wójtowicz D., Skrzek A. - plakat
  Year: 2009

 • Name: Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Dolnośląskie Spotkania Pediatrów; Wrocław 22.10.2011
  Description: Czynny udział
  Year: 2011

 • Name: VIII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii „Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa, Kosmetologia - razem czy osobno?", 6-7.06.2013 r.
  Description: Czynny udział - wygłoszone 2 referaty
  Year: 2013

 • Name: XX Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław 06.1996
  Description: Czynny udział
  Year: 1996

 • Name: Integra '97 - XXI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka pt. "Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", Wrocław 1997 r.
  Description: Czynny udział
  Year: 1997

 • Name: Konferencja Naukowa pt. "Rehabilitacja z uwzględnieniem leków antyhomotoksycznych" (Ogólnopolski Zjazd Sekcji Homotoksykologii PTL), Katowice 22.11.1997 r.
  Description: Czynny udział
  Year: 1997

 • Name: XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich, Wrocław 17-20.09.1997
  Description: Czynny udział - wygłoszone 2 referaty
  Year: 1997

 • Name: IX Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą pt. "Rehabilitacja w protezoplastyce stawów. Rehabilitacja w kręgozmykach"., Kazimierz Dolny nad Wisłą 8-10.09.2005 r.
  Description: Czynny udział
  Year: 2005

 • Name: VII Sympozjum Naukowe PTReh, Białystok 21-22.10.1999 r.
  Description: Plakat
  Year: 1999

 • Name: XXIII Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław 12.06.1999 r.
  Description: Czynny udział
  Year: 1999

 • Name: XIII Ogólnopolskie Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej pt. "Ku lepszemu funkcjonowaniu w zdrowiu i w chorobie", 15-17.05.1997 r.
  Description: Czynny udział
  Year: 1997

 • Name: III Konferencja "Kontrowersje w Pediatrii", Kraków 05-06.02.2010 r.
  Description: Czynny udział
  Year: 2010

 • Name: X Międzynarodowe Dni Fizjoterapii „Jakość i styl życia w świetle nowoczesnej rehabilitacji”, Wrocław 23-25.11.2017 r.
  Description: 3 plakaty
  Year: 2017

 • Name: Konferencja organizowana przez ZOL dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jaszkotlu pt. „Rehabilitować od urodzenia. Krótsza droga do adopcji”, Wrocław/Jaszkotle 25.04.2017 r.
  Description: Referat w części plenarnej; warsztaty ”Monitorowanie przebiegu terapii”
  Year: 2017

 • Name: Wałbrzyska Konferencja Fizjoterapeutyczna w ramach Wałbrzyskiej Wiosny Naukowej 2017 „Skuteczność i bezpieczeństwo fizjoterapii”, Książ 02.06.2017 r.
  Description: Referat: Wójtowicz, Dębiec-Bąk, Ptak „Współczesna fizjoterapia pediatryczna - atuty i zagrożenia”
  Year: 2017

 • Name: IV Konferencja Szkoleniowo-Metodyczna „Różne aspekty pomocy dziecku z niepełnosprawnością intelektualną i jego rodzinie”, 16.03.2016 r.
  Description: Referat „Rehabilitacja odpowiedzią na potrzeby rozwojowe i problemy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną"
  Year: 2016

 • Name: VII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii "Choroby cywilizacyjne - znaczenie fizjoterapii w zapobieganiu i wspomaganiu leczenia", Wrocław 28-30.05.2010 r.
  Description: Czynny udział
  Year: 2010

 • Name: Posiedzenie Naukowe Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, 01.09.1996 r.
  Description: Przeprowadzenie szkolenia w zakresie "Wpływu systematycznego oddziaływania medyczno-psychologicznego oraz pedagogiczno-logopedycznego na rozwój dzieci z zespołem Downa od wczesnego okresu niemowlęcego”
  Year: 1996
Prize or award Name: 10-13.09.2009 I Międzynarodowy Kongres - Rehabilitacja Polska, zorganizowana przez PAN, PTF, P.T.Reh. - wyróżnienie dla pracy „Ocena asymetrii niemowląt - zestawienie badania klinicznego z badaniem podoskopowym przy użyciu stanowiska do diagnozy niemowląt PodoBaby” Pyzio M., Wójtowicz D., Skrzek A. - plakat
Awarded places and honorary mentions: Wyrożnienie
Scientific associations
 • Name: członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
  Start year: 1994

 • Name: członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Neurokinezjologicznego Vaclava Vojty
  Start year: 2000

 • Name: członek Rady Naukowej Ogólnopolskiej Fundacji Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk Słońca”
  Start year: 2001

 • Name: członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
  Start year: 2003

 • Name: członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty
  Start year: 2006

 • Name: Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej
  Function name: członek załozyciel
  Start year: 2017
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Dorota Wójtowicz
Availability date: 26-01-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Eksperci AWF Wrocław

Citation

Copied

Doswiadczenie eksperckie - Dorota Wójtowicz. [ekspert] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Doświadczenie eksperckie - Elżbieta Jackowska

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Aneta Demidaś

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk medycznych (2011)

V Międzynarodowy Kongres Przyrodolecznictwa w Liege. [Cz. 1]

Franciszek Raszeja, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Doświadczenie eksperckie - Dariusz Harmaciński

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Ewa Demczuk-Włodarczyk

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Notka Biograficzna - Marek Woźniewski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o zdrowiu (2018)

See more