REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/524

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/524

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Jacek Stodółka

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Jacek Stodółka
Persons Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description Trener lekkoatletyki w klubach Budowlani Wrocław, AZS-AWF Wrocław, trener kadry narodowej juniorów w pchnięciu kulą, organizator imprez sportowych (głównie w lekkiej atletyce), sędzia w lekkoatletyce, organizator kursów doskonalenia zawodowego.
Doświadczenie eksperckie w treningu sportowym, szczególnie lekkoatletów (rzuty la), organizacji imprez sportowych, głównie lekkoatletycznych (masowych, komercyjnych, nietypowych, krajowych, międzynarodowych); organizacji kursów doskonalenia zawodowego trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego; organizacji konferencji metodyczno naukowych; w wypadkach i urazach w lekkiej atletyce, na zajęciach z wychowania fizycznego; opracowywaniu strategii rozwoju sportu i kultury fizycznej na terenach wsi, gmin, województw i kraju; w zakresie budowy lekkoatletycznych obiektów sportowych. (Polish)
Keywords "Lateralizacja"@pl, "Kończyna dolna"@pl, "siła"@pl, "siła mięśniowa"@pl, "trening sportowy"@pl, "teoria sygnałów"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Jacek Jan Stodółka
Specialisation: nauczycielska, trenerska
Graduation university: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Graduation field of study: wychowanie fizyczne
Graduation specialty: trener II klasy w lekkoatletyce
Year of obtaining a master's degree: 1985
PhD dissertation title: Analiza wybranych elementów techniki pchnięcia kulą
Year of obtaining a doctoral title: 1995
Post-doctoral degree dissertation title: Znaczenie stronności w ocenie procesu utrzymywania równowagi ciała człowieka w pozycji pionowej i czynności kompleksowych - skoków z odbicia obunóż
Year of obtaining a post-doctoral degree: 2017
Expert experience:

- Przygotowywanie i recenzje prac licencjackich i magisterskich;
- Zarządzanie administracją szkół wyższych (prodziekan dwóch kadencji, Kierownik Zespołu Metodyki Lekkoatletycznych Konkurencji Technicznych w Katedrze Lekkoatletyki i Gimnastyki, senator dwóch kadencji, członek rady wydziału trzech kadencji);
- Kierownik egzaminów rekrutacyjnych; prowadzenie wykładów i zajęć praktycznych w szkole wyższej (autorskie przedmioty wyrażone w sylabusach);
- Liczne wystąpienia na konferencjach naukowych i metodyczno naukowych (udokumentowane przygotowaniem prezentacji multimedialnych);
- Bogate doświadczenia w zakresie konstrukcji stanowisk pomiarowych (urządzenie do analizy techniki pchnięcia kulą, urządzenie do badania własności motorycznych kończyn dolnych człowieka, trenażer i urządzenie do pomiaru kinematycznych i dynamicznych parametrów rzutu oszczepem).

Other achievements:

Kierowanie jednostkami kultury fizycznej i sportu (członek Młodzieżowego Zespołu Metodyczno Szkoleniowego MSiT, Trener Koordynator Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki, Kierownik Wyszkolenia w Dolnośląskiej Federacji Sportu, Prezes KS AZS - AWF Wrocław; obecnie członek zespołu roboczego ds. popularyzacji i rozwoju powszechnego i rekreacyjnego nad opracowaniem Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim; uprawnienia trenerskie klasy mistrzowskiej; w karierze zawodowej trener m. in. kadry narodowej w pchnięciu kulą.

Publications
Scientific project participation Project name: Konkurs - Rozwój Sportu Akademickiego 2015
Function name: kierowanie jednym z modułów
Unit providing grant: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Number: N RSA4 05454
Year from: 2015
Year to: 2018
Name of research task: Trening mięśni wdechowych jako ważny element w procesie przygotowawczym lekkoatletów i piłkarek nożnych do startu w zawodach sportowych
Start year of the project: 2015
End year of the project: 2018
Product type: Method
Description of the product application: wspomaganie treningu sportowców uprawiających sporty o wytrzymałościowym charakterze
Impact range of the product application: ogólnopolski
Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Financing: Project financed by competent minister of science
Taught subjects
 • Teoria i metodyka lekkoatletyki

 • Organizacja i sędziowanie imprez lekkoatletycznych

 • Specjalizacja instruktorska w lekkoatletyce

 • Warsztaty szkoleniowe w klubie sportowym

 • Specjalizacja zawodowa w lekkoatletyce

 • Seminarium magisterskie

 • Przedsiębiorczość w sporcie

 • Seminarium dyplomowe

 • Lekkoatletyczne formy kształcenia motoryki człowieka
Taught instructor courses
 • Course name: Kurs instruktorów w lekkoatletyce
  Course organizer: Dolnośląska Federacja Sportu

 • Course name: Kursy doskonalenia zawodowego trenerów na klasę pierwszą i mistrzowską
  Course organizer: Centrum Doskonalenia Kadr AWF Wrocław
Qualifications
 • Qualification type: Instruktor I klasy w gimnastyce
  Description: prowadzenie szkolenia sportowego z dziećmi i młodzieżą w gimnastyce

 • Qualification type: Instruktor I klasy w piłce nożnej
  Description: prowadzenie szkolenia z dziećmi i młodzieżą w piłce nożnej

 • Qualification type: Instruktor I klasy w piłce siatkowej
  Description: prowadzenie szkolenia z dziećmi i młodzieżą w piłce siatkowej

 • Qualification type: Instruktor I klasy w piłce ręcznej
  Description: prowadzenie szkolenia z dziećmi i młodzieżą w piłce ręcznej

 • Qualification type: Instruktor I klasy w piłce koszykowej
  Description: prowadzenie szkolenia z dziećmi i młodzieżą w piłce koszykowej

 • Qualification type: Instruktor w pływaniu
  Description: prowadzenie szkolenia z dziećmi i młodzieżą w pływaniu

 • Qualification type: Nauczyciel wychowania fizycznego
  Description: prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego w szkole podstawowej i średniej
Cooperation with other entities
 • Entity name: Wojewódzka Federacja Sportu we Wrocławiu
  Year from: 1989
  Year to: 1994
  Scope: trener koordynator Makroregionu Dolnośląskiego w lekkiej atletyce

 • Entity name: KS AZS-AWF Wrocław
  Year from: 1984
  Year to: 1989
  Scope: instruktor i trener w sekcji lekkiej atletyki

 • Entity name: KS AZS-AWF Wrocław
  Year from: 2002
  Year to: 2012
  Scope: trener główny sekcji lekkiej atletyki

 • Entity name: KS AZS-AWF Wrocław
  Year from: 2012
  Year to: 2016
  Scope: wiceprezes ds. szkoleniowych

 • Entity name: KS AZS-AWF Wrocław
  Year from: 2016
  Scope: prezes Klubu

 • Entity name: Dolnośląska Federacja Sportu
  Year from: 2008
  Year to: 2009
  Scope: kierownik wyszkolenia Dolnośląskiej Federacji Sportu we Wrocławiu

 • Entity name: Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki
  Year from: 1989
  Year to: 2004
  Scope: trener koordynator

 • Entity name: Dolnośląska Organizacja Środowiskowa AZS we Wrocławiu
  Year from: 2016
  Scope: członek Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS we Wrocławiu w kadencji Zarządu 2016-2018
Cooperation with reputable centres
 • Institution/unit name: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Description: Realizacja Grantu: „Konkurs - Rozwój Sportu Akademickiego 2015". Nr rejestracyjny N RSA4 05454, (2015-04-28). Tytuł grantu: Trening mięśni wdechowych jako ważny element w procesie przygotowawczym lekkoatletów i piłkarek nożnych do startu w zawodach sportowych. Realizowany w latach 2015-2017 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Wydział Fizjoterapii (odpowiedzialny za kierowanie jednego z modułów).

 • Institution/unit name: Instytut Sportu, Wydział Nauk o Sporcie Uniwersytet w Ljubljanie (Słowenia)
  Description: Uczelnia w Ljubljanie reprezentowa przez prof. dr. Milan’a Źvan’a na przeprowadzenie wspólnych badań naukowych w zakresie tematyki „Lateralizacja funkcjonalna jako wyznacznik oceny umiejętności startu i zatrzymania z ponownym startem ze zmianą kierunku w różnych dyscyplinach sportu”. Umowę zawarto na czas określony od dnia podpisania tj. 15.12. 2014 roku do 15.04.2016 roku. Zadania przedmiotowe określone w planie badań są realizowane przez zespoły, których koordynatorami są osoby: prof. Milan Coh, dr hab. Krzysztof Maćkała i dr hab. Jacek Stodółka. Status projektu - badania przeprowadzono, zebrane materiały są opracowywane. Projekt jest kontynuowany po 2016 roku.
Research results applications
 • Entity name: Stronność kończyn dolnych człowieka podczas eksponowania siły mięśni przez kończyny dolne
  Description:

  W monografii opisano problem stronności kończyn dolnych człowieka na podstawie sił reakcji na nacisk stopami na podłoże. Porównanie obu kończyn, oparte na rejestracji tych sił, może nastąpić w sytuacji, kiedy obie kończyny wykonują jednocześnie to samo zadanie ruchowe w tym samym czasie. Ten właśnie stan zbadałem przy pomocy dwóch niezależnie działających platform mierniczych, które rejestrowały siły reakcji na nacisk na podłoże każdej stopy osobno.


  Year: 2012

 • Entity name: Znaczenie stronności w ocenie procesu utrzymywania równowagi ciała człowieka w pozycji pionowej i czynności kompleksowych - skoków z odbicia obunóż
  Description:

  Celem głównym badań było określenie znaczenia stronności podczas realizowania czynności ruchowej, za jaką uznaje się utrzymywanie równowagi ciała w pozycji pionowej oraz wykonywania czynności kompleksowych (balistycznych) na przykładzie skoków z odbicia obunóż. Realizacja celu posłużyła pośrednio do wszechstronnej i obiektywnej oceny mechanizmów sterujących rozkładem napięcia w różnych grupach mięśniowych. Jest to niezwykle ważny, choć nie do końca zidentyfikowany problem badawczy, ponieważ tylko odpowiedni rozkład napięć mięśniowych pozwala utrzymywać ciało w pozycji pionowej podczas swobodnego stania oraz zachowywać równowagę ciała w tej pozycji podczas wykonywania innych czynności ruchowych. Uważam to za ważne, gdyż umiejętność wszechstronnej i obiektywnej diagnozy układu równowagi jest niezbędna do oceny postępów terapii po wszelkiego rodzaju urazach aparatu ruchu oraz rozpoznawania przyczyn tychże urazów i kontuzji, pojawiających się w wyniku przeciążeń układu ruchu występujących w sporcie.


  Year: 2017
Scientific stays
 • Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
  Centre name: Instytut Sportu, Wydział Nauk o Sporcie Uniwersytetu Ljubljana
  Centre address: Gortanova 22, 1000 Ljubljana
  Foreign centre: Yes
  Country: Słowenia

 • Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
  Centre name: Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej
  Centre address: 79007, м. Львів, вул. Костюшка, 11
  Foreign centre: Yes
  Country: Ukraina
Research results commercialization Year: 2015
Description: Trening mięśni wdechowych jako ważny element w procesie przygotowawczym lekkoatletów i piłkarek nożnych do startu w zawodach sportowych.
Conferences
 • Name: „Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole”. Konferencja naukowa Wrocław - Srebrna Góra, 18-20 kwietnia 1997
  Description: członek Komitetu Organizacyjnego
  Year: 1997

 • Name: „Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole”. Konferencja naukowa Wrocław - Srebrna Góra 19-21 kwietnia 1996
  Description: członek Komitetu Organizacyjnego
  Year: 1996

 • Name: V Konferencja Naukowa „Problemy badawcze w lekkoatletyce”, Wrocław
  Description: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
  Year: 2003

 • Name: Konferencja Naukowo-Metodyczna „Sport Pływacki i Lekkoatletyczny w szkole”, Wrocław, Srebrna Góra
  Description: członek Komitetu Organizacyjnego
  Year: 2004

 • Name: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych”
  Description: Wrocław
  Year: 2016

 • Name: VII Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych”
  Description: Wrocław
  Year: 2014

 • Name: XX Konferencja Naukowa "Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych” Trening Sportowy, Diagnoza - Projekt - Kontrola
  Description: Poznań
  Year: 2014

 • Name: IX Ogólnopolska Konferencja „Problemy Badawcze w lekkoatletyce, gimnastyce i tańcu”
  Description: Wrocław
  Year: 2010

 • Name: II Dolnośląskie Forum Oświatowe dla nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów
  Description: Wrocław: „Różne formy lekkiej atletyki na zajęciach wychowania fizycznego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej”
  Year: 2008

 • Name: VI Konferencja Naukowa „Problemy badawcze w lekkoatletyce”, Wrocław
  Description: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
  Year: 2004

 • Name: XII Konferencja Naukowa "Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych"
  Description: Poznań
  Year: 2004

 • Name: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Młoda nauka o sporcie Ukrainy”
  Description: Lwów
  Year: 2003

 • Name: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie”
  Description: Katowice
  Year: 2002

 • Name: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”
  Description: Kazimierz
  Year: 2007
Prizes and awards
 • Name: Krzyż Zasługi
  Awarded places and honorary mentions: brązowy
  Description: za zasługi na polu sportu młodzieżowego

 • Name: Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej
  Awarded places and honorary mentions: srebrny
  Description: 1997

 • Name: Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej
  Awarded places and honorary mentions: złota
  Description: 1999

 • Name: Odznaka Akademickiego Związku Sportowego
  Awarded places and honorary mentions: złota
  Description: 2001

 • Name: Brązowa Odznaka Honorowa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
  Awarded places and honorary mentions: Brązowa
  Description: 1997

 • Name: Zasłużony dla sportu na Dolnym Śląsku
  Awarded places and honorary mentions: jednostopniowa
  Description: 2004

 • Name: Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
  Awarded places and honorary mentions: drugiego stopnia
  Description: 2002, w uznaniu zasług za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej w roku 2002

 • Name: Medal 70-lecia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Awarded places and honorary mentions: Odznaczenie JM Rektora AWF we Wrocławiu
  Description: 2016
Scientific associations
 • Name: International Assiociation of Sport Kinetics (Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej)
  International activity: Yes
  Function name: członek
  Start year: 2014

 • Name: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej oddział we Wrocławiu
  Function name: członek
  Start year: 2014
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Jacek Stodółka
Availability date: 23-03-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Eksperci AWF Wrocław

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Jacek Stodółka. [ekspert] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Doświadczenie eksperckie - Sławomir Winiarski

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Ćwiczenia : wzmacnianie grzbietu

Magdalena Lewandowska, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Fizyka I - Siła dośrodkowa

Ewa Popko, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych (2011)

Doświadczenie eksperckie - Iwona Wierzbicka-Damska

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Tomasz Seweryniak

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Usprawnianie działań sportowców grających w piłkę nożną

Ryszard Panfil, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

See more