REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/232

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/232

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Justyna Hanuszkiewicz

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Justyna Hanuszkiewicz
Persons Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description Ze względu na wykształcenie, pracę naukowo-badawczą oraz własną praktykę zawodową posiadam doświadczenie i potencjał ekspercki w zakresie fizjoterapii kobiet leczonych z powodu raka piersi, pacjentów bólowych, ortopedycznych i neurologicznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. (Polish)
Keywords "kręgosłup"@pl, "kręgosłup człowieka"@pl, "rak piersi"@pl, "postawa ciała"@pl, "aktywność fizyczna"@pl, "onkologia"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Justyna Hanuszkiewicz
Graduation university: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Graduation field of study: fizjoterapia
MSc/MA thesis title: Ocena czynności mięśni tułowia i postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej kobiet leczonych z powodu raka piersi
Year of obtaining a master's degree: 2007
PhD dissertation title: Wpływ wybranych form aktywności ruchowej na czynność mięśni tułowia i postawę ciała w płaszczyźnie strzałkowej kobiet po leczeniu raka piersi
Year of obtaining a doctoral title: 2011
Expert experience:

- Wielopłaszczyznowa współpraca z kobietami leczonymi z powodu raka piersi, pomoc w ubieganiu się o środki unijne na działalność fizjoterapeutyczną i profilaktyczną kobiet;
- Prace o badawcze w zakresie fizjoterapii kobiet leczonych z powodu raka piersi;
- Praca zawodowa w zakresie usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, pacjentów ortopedycznych, neurologicznych i bólowych, kobiet po leczeniu raka piersi.

Other achievements:

- Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie fizjoterapii.

Publications
 • Authors: Katarzyna Barczyk-Pawelec, Justyna Hanuszkiewicz, Iwona Malicka, Beata Skolimowska, Marek Woźniewski
  Title: Body posture of women after breast cancer treatment
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): 12
  Keywords: "photogrammetry" , "physical activity"@en , "Cancer (rodzaj)"@pl

 • Authors: Justyna Hanuszkiewicz, Iwona Malicka, Marek Woźniewski
  Title: The effects of selected forms of physical activity on trunk muscle function in women following breast cancer treatment
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 22
  ISSN: 0959-3020
  DOI number: 10.3233/IES-130521
  PBN: 597633
  Keywords: "physical activity"@en , "Breast Cancer Lymphedema"@en

 • Authors: Justyna Hanuszkiewicz, Iwona Malicka, Agnieszka Rosseger, Marek Woźniewski
  Title: Kinesiology Taping reduces lymphedema of the upper extremity in women after breast cancer treatment: a pilot study
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 13
  ISSN: 1643-8876
  DOI number: 10.5114/pm.2014.44997
  PBN: 601483
  Keywords: "Ectodermal Dysplasia, Anhidrotic, with Immunodeficiency, Osteopetrosis, and Lymphedema"@en , "Breast Cancer Lymphedema"@en

 • Authors: Katarzyna Barczyk-Pawelec, Justyna Hanuszkiewicz, Iwona Malicka, Małgorzata Stefańska, Marek Woźniewski
  Title: Body posture and trunk muscle activity in women following treatment of breast cancer
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): 13
  Keywords: "postawa ciała"@pl , "Cancer (rodzaj)"@pl , "Tułów"@pl

 • Authors: Justyna Hanuszkiewicz, Ryszard Jasiński, Iwona Malicka, Marek Woźniewski
  Title: The function of muscles and the venous blood flow in the upper limbs in women treated for breast cancer - a pilot study
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): 13
  ISSN: 1505-6732
  Keywords: "Obrzęk limfatyczny po mastektomii"@pl , "rak piersi"@pl

 • Authors: Justyna Hanuszkiewicz, Iwona Malicka, Katarzyna Siewierska
  Title: Trunk muscle function in post-mastectomy women participating in water exercise
  Year of publication: 2008
  Numbering (annual, number, issue, part): 8
  Keywords: "aktywność fizyczna"@pl , "rak piersi"@pl

 • Authors: Katarzyna Barczyk-Pawelec, Justyna Hanuszkiewicz, Iwona Malicka, Małgorzata Stefańska, Marek Woźniewski
  Title: Relation between trunk muscle activity and posture type in women following treatment for breast cancer
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): 23
  ISSN: 1053-8127
  DOI number: 10.3233/BMR-2010-0242
  Keywords: "postawa ciała"@pl , "rak piersi"@pl

 • Authors: Katarzyna Barczyk-Pawelec, Justyna Hanuszkiewicz, Iwona Malicka, Marek Woźniewski
  Title: Effects of selected forms of physical activity on body posture in the sagittal plane in women post breast cancer treatment
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 28
  DOI number: 10.3233/BMR-140487
  Keywords: "Cancer (rodzaj)"@pl , "Tułów"@pl , "postawa człowieka"@pl , "postawa ciała"@pl , "aktywność fizyczna"@pl

 • Authors: Katarzyna Barczyk-Pawelec, Justyna Hanuszkiewicz, Iwona Malicka, Małgorzata Stefańska, Marek Woźniewski
  Title: Relation between trunk muscle activity and posture type in women following treatment for breast cancer
  Title of source document: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 23, nr 1
  From page: 11
  To page: 19
  Impact Factor: 0.292

 • Authors: Justyna Hanuszkiewicz, Iwona Malicka, Marek Woźniewski
  Title: The effects of selected forms of physical activity on trunk muscle function in women following breast cancer treatment
  Title of source document: Isokinetics and Exercise Science
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 22, nr 1
  From page: 27
  To page: 35
  Impact Factor: 0.488

 • Authors: Katarzyna Barczyk-Pawelec, Justyna Hanuszkiewicz, Iwona Malicka, Marek Woźniewski
  Title: Effects of selected forms of physical activity on body posture in the sagittal plane in women post breast cancer treatment
  Title of source document: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 28, nr 1
  From page: 35
  To page: 42
  Impact Factor: 0.956

 • Authors: Justyna Hanuszkiewicz, Iwona Malicka
  Title: Effects of selected forms of physical activity on body posture in the sagittal plane in women post breast cancer treatment
  Title of source document: JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 28
  ISSN: 1053-8127
  From page: 35
  To page: 42
  DOI number: 10.3233/BMR-140487
  PBN: 595264
  Keywords: "photogrammetry" , "synuclein, gamma (breast cancer-specific protein 1) protein, human"@en , "work (physical activity)"@en

 • Authors: Justyna Hanuszkiewicz, Iwona Malicka, Marek Woźniewski
  Title: The effects of selected forms of physical activity on trunk muscle function in women following breast cancer treatment
  Title of source document: ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 22
  ISSN: 0959-3020
  From page: 27
  To page: 35
  DOI number: 10.3233/IES-130521
  PBN: 597633
  Keywords: "synuclein, gamma (breast cancer-specific protein 1) protein, human"@en , "work (physical activity)"@en

 • Authors: Justyna Hanuszkiewicz, Iwona Malicka, Agnieszka Rosseger, Marek Woźniewski
  Title: Kinesiology Taping reduces lymphedema of the upper extremity in women after breast cancer treatment: a pilot study
  Title of source document: Menopause Review
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 13
  ISSN: 1643-8876
  From page: 221
  To page: 226
  DOI number: 10.5114/pm.2014.44997
  PBN: 601483
  Keywords: "Ectodermal Dysplasia, Anhidrotic, with Immunodeficiency, Osteopetrosis, and Lymphedema"@en , "synuclein, gamma (breast cancer-specific protein 1) protein, human"@en
Scientific project participation Project name: „Wpływ wybranych form aktywności ruchowej na czynność mięśni tułowia i postawę ciała w płaszczyźnie strzałkowej kobiet po leczeniu raka piersi”
Function name: wykonawca
Unit providing grant: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Number: N N404 033139
Year from: 2010
Name of research task: projekt badawczy promotorski
Number of project agreement: 0331/B/P01/2010/39
Start year of the project: 2010
End year of the project: 2012
Product type: Scientific study
Description of the product application: Realizacja projektu badawczego promotorskiego obejmowała kwalifikacja do badań i programu ćwiczeń: ogólnie usprawniających, oporowych w wodzie i wytrzymałościowych wg Nordic Walking. Przeprowadzenie badań wstępnych. Realizację danego programu ćwiczeń przez okres 12 tygodni. Wykonanie badań końcowych. Dokonanie statystycznej analizy wyników i redagowanie projektu, z którego powstała moja praca doktorska oraz liczne publikacje naukowe.
Name of entity confirming the application: Akademia Wychowania Fizycznego
Address of entity confirming the application: al I. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
Tax ID number of entity confirming the application: 8960007519
REGON: 000327860
Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Financing: Project financed by competent minister of science
Taught subjects
 • Zdrowie publiczne

 • Demografia i epidemiologia

 • Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej

 • Diagnostyka funkcjinalna i programowanie fizjoterapii

 • Modele rehabilitacji w chorobach wewnętrznych i onkologii
Qualifications
 • Qualification type: „Ocena postawy ciała i elementy terapii wad postawy dla trenerów personalnych”
  Description: Szkolenie dot usprawniania osób z wadami postawy ciała

 • Qualification type: Certyfikowany Terapeuta Międzynarodowego Instytutu McKenziego
  Description: Ukończony pełny kurs „Diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego” (moduły: A, B, C, D), zaliczony egzamin uwierzytelniający

 • Qualification type: „Kończyna górna - diagnostyka i elementy terapii”
  Description: Ukończone szkolenie z zakresu usprawniania pacjentów z zaburzeniami funkcji kończyny górnej

 • Qualification type: „Kręgosłup - diagnostyka i elementy terapii”
  Description: Ukończony kurs usprawniania pacjentów z zaburzeniami funkcji kręgosłupa

 • Qualification type: „Wzrok dziecka: przyjaciel czy wróg rozwoju dzieci”
  Description: Ukończony kurs pracy z dziećmi niewidzącymi i niedowidzącymi

 • Qualification type: „Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulującej napięcie mięśniowe u dzieci z grupy wysokiego ryzyka według Castillo Moralesa”
  Description: Ukończenie szkolenia dot usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

 • Qualification type: PNF wg M. Knott
  Description: Ukończony kurs podstawowy usprawniania pacjentów z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi

 • Qualification type: Kinesiotaping
  Description: Ukończenie kursu dynamicznego plastrowania pacjentów przy użyciu taśmy kinesio-tex

 • Qualification type: Manualny drenaż limfatyczny
  Description: Ukończony kurs usprawniania pacjentów z obrzękami chłonnymi

 • Qualification type: Diagnozowanie i techniki chiropraktyczne wg dr Ackeramanna
  Description: Ukończony kurs pracy manualnej z pacjentami z zaburzeniami strukturalnymi stawów obwodowych i kręgosłupa

 • Qualification type: Hipoterapia - instruktor
  Description: Ukończony kurs instruktorski z hipoterapii

 • Qualification type: Odnowa biologiczna - instruktor
  Description: Ukończony kurs instruktorski z odnowy biologicznej

 • Qualification type: „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy”
  Description: Kurs dotyczący usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

 • Qualification type: Wychowawca w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
  Description: Ukończony kurs wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

 • Qualification type: „Basic Aerobic” - instruktor
  Description: Ukończony kurs instruktorski z aerobiku
Cooperation with other entities
 • Entity name: Kępiński Klub Amazonek
  Year from: 2009
  Scope: Programowanie, realizacja i przeprowadzanie badań naukowych z zakresu fizjoterapii kobiet leczonych z powodu raka piersi

 • Entity name: Agencja Turystyczna „PAT-TOUR” w Dziwnówku
  Year from: 2006
  Scope: Pomoc w prowadzeniu turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet leczonych z powodu raka piersi

 • Entity name: Szkoła Podstawowa w Cieszęcinie
  Year from: 2008
  Scope: Praca na stanowisku nauczyciela gimnastyki korekcyjnej

 • Entity name: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/miejski w Wieruszowie Warsztat Terapii Zajęciowej
  Year from: 2007
  Scope: Programowanie fizjoterapii osób niepełnosprawnych

 • Entity name: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie
  Year from: 2007
  Scope: Programowanie i realizacja usprawniania dzieci niepełnosprawnych

 • Entity name: Stowarzyszenie Profilaktyczne „Alternatywa” w Wieruszowie
  Year from: 2007
  Scope: Programowanie usprawniania osób uzależnionych od alkoholu

 • Entity name: Dom Wczasów Dziecięcych w Głazie
  Year from: 2007
  Scope: Programowanie i realizacja usprawniania turnusowego dla dzieci niepełnosprawnych

 • Entity name: Ośrodek Hipoterapii i Terapii NDT- Bobath 'Sobieska' w Bukowinie p/Wrocławiem
  Year from: 2007
  Scope: Realizacja usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

 • Entity name: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
  Year from: 2007
  Scope: Wolontariat w zakresie fizjoterapii pacjentów onkologicznych

 • Entity name: Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie
  Year from: 2006
  Scope: Realizacja usprawniania pacjentów ortopedycznych, neurologicznych i bólowych
Conferences
 • Name: IX Międzynarodowe Dni Fizjoterapii
  Description: Prezentacja prac: "Wpływ różnych form aktywności fizycznej na kształtowanie związków czynnościowo-posturalnych kobiet po leczeniu raka piersi zależnie od ich wieku” Hanuszkiewicz J., Malicka I., Woźniewski M. oraz „Rola aktywności fizycznej w kształtowaniu postawy ciała i czynności mięśni tułowia kobiet po leczeniu raka piersi” Hanuszkiewicz J., Malicka I., Woźniewski M.
  Year: 2015

 • Name: VIII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii
  Description: Prezentacja prac: „ Wpływ wybranych form aktywności ruchowej kobiet po leczeniu raka piersi na postawę ciała w płaszczyźnie strzałkowej” Hanuszkiewicz J., Malicka I., Barczyk-Pawelec K., Woźniewski M. oraz „Wpływ wybranych form aktywności ruchowej kobiet po leczeniu raka piersi na czynność mięśni tułowia” Hanuszkiewicz J., Malicka I., Woźniewski M.
  Year: 2013

 • Name: VII Konferencja „Diagnostyka i leczenie raka piersi”
  Description: Prezentacja pracy: „Wpływ Nordic Walking na czynność mięśni tułowia i postawę ciała w płaszczyźnie strzałkowej kobiet po leczeniu raka piersi” Hanuszkiewicz J., Barczyk-Pawelec K., Malicka I., Woźniewski M.
  Year: 2011

 • Name: VII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii
  Description: Prezentacja pracy: „Związek postawy ciała z czynnością mięśni tułowia kobiet po leczeniu raka piersi” Hanuszkiewicz J., Malicka I., Stefańska M., Barczyk K., Woźniewski M.
  Year: 2010

 • Name: V Ogólnopolska Konferencja „Diagnostyka i leczenie raka piersi"
  Description: Prezentacja pracy: „Czynność mięśni tułowia a typ postawy ciała kobiet po leczeniu raka piersi” Malicka I., Matyszczak J., Stefańska M., Barczyk K.
  Year: 2007

 • Name: Studenckie Towarzystwo Naukowe, Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych
  Description: Prezentacja pracy: „Ocena czynności mięśni tułowia kobiet leczonych z powodu raka piersi usprawnianych w środowisku wodnym” Matyszczak J., Zakrawasz M., Vavric B.
  Year: 2006

 • Name: XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji – Ocena Skuteczności Rehabilitacji Medycznej Oparta na Dowodach Naukowych
  Description: Prezentacja pracy: „Izokinetyczna ocena czynności mięśni tułowia kobiet leczonych z powodu raka piersi usprawnianych w środowisku wodnym - doniesienia wstępne” Malicka I., Matyszczak J., Vavric B., Zakrawasz M., Pawłowska K., Chwałczyńska A., Hawro R.
  Year: 2006

 • Name: Studenckie Towarzystwo Naukowe, Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych
  Description: Prezentacja pracy: „Czynność mięśni a przepływ krwi żylnej w obrębie kończyn górnych kobiet leczonych z powodu raka piersi” Matyszczak J., Zakrawasz M., Vavric B.
  Year: 2007

 • Name: Międzynarodowy XIV Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „Kierunki rozwoju fizjoterapii”
  Description: Prezentacja pracy: „Czynność mięśni a przepływ krwi żylnej w obrębie kończyn górnych kobiet leczonych z powodu raka piersi” Malicka I., Jasiński R., Zakrawasz M., Vavric B., Matyszczak J., Woźniewski M.
  Year: 2007
Prizes and awards
 • Name: Stypendium Samorządu Wrocławia
  Awarded places and honorary mentions: wyróżnienie
  Description: Przyznane stypendium za wyniki w nauce

 • Name: Medal „Otwarte Serce”
  Awarded places and honorary mentions: wyróżnienie
  Description: Podziękowanie za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, Zarząd Powiatu Wieruszowskiego oraz Rada Współpracy pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej

 • Name: Stypendium Prezesa Rady Ministrów
  Awarded places and honorary mentions: wyróżnienie
  Description: Przyznanie stypendium za wyniki w nauce w roku akademickim 2000/2001

 • Name: Bursztynowy Łuk Amazonki
  Awarded places and honorary mentions: wyróżnienie
  Description: Podziękowanie i uznanie za pracę na rzecz kobiet leczonych z powodu raka piersi zrzeszonych w Kępińskim Klubie Amazonki

 • Name: Studenckie Towarzystwo Naukowe, Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych
  Awarded places and honorary mentions: Zajęcie II miejsca
  Description: Prezentacja pracy: „Czynność mięśni a przepływ krwi żylnej w obrębie kończyn górnych kobiet leczonych z powodu raka piersi”, Matyszczak J., Zakrawasz M., Vavric B.

 • Name: Wyróżnienie rozprawy doktorskiej
  Awarded places and honorary mentions: wyróżnienie
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Justyna Hanuszkiewicz
Availability date: 04-02-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Eksperci AWF Wrocław

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Justyna Hanuszkiewicz. [ekspert] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Ekspresja białka metalotioneina III w raku gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych (2011)

Ekspresja białka CD31 w raku gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Rak gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Ekspresja białka PIWIL2 w raku gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Rak gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Rak gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more