REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/1318

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/1318

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Krzysztof Kałużny

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Krzysztof Kałużny
Persons Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description baseball, unihokej, rugby, korfball, zespołowe gry sportowe w innych kulturach etnicznych, zainteresowania aktywnością ruchową uczniów szkół integracyjnych (Polish)
Keywords "unihokej"@pl, "Baseball"@pl, "Aktywność ruchowa"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Person: Krzysztof Kałużny
Specialisation: trener baseballu, trener unihokeja, nauczyciel akademicki
Graduation university: AWF Wrocław
Graduation field of study: Turystyka i rekreacja
Graduation specialty: rekreacja ruchowa
MSc/MA thesis title: Koncepcja zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego miejscowości Osieczna nad jeziorem Łoniewskim
Year of obtaining a master's degree: 1982
PhD dissertation title: Adaptacja zawodowa nauczycieli wychowania fizycznego w opinii pedagogicznej i społecznej na tle przemian współczesnej szkoły.
Year of obtaining a doctoral title: 1992
Expert experience:

trener baseballu
trener unihokeja

Other achievements:

nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego
instruktor sportu - rugby
instruktor sportu - hokej na trawie
instruktor sportu - piłka siatkowa

Publications
 • Authors: Krzysztof Kałużny, Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania aktywnością ruchową uczennic z gimnazjum integracyjnego
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 39

 • Authors: Krzysztof Kałużny, Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów klas V w integracyjnej szkole podstawowej
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): VI MIędzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych

 • Authors: Krzysztof Kałużny, Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów kończących edukację wczesnoszkolną w integracyjnej szkole podstawowej
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 39

 • Authors: Krzysztof Kałużny, Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów rozpoczynających II etap edukacji w integracyjnej szkole podstawowej
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 39

 • Authors: Krzysztof Kałużny
  Title: Baseball. Zabawy i gry ruchowe.
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): 2010
  ISBN: 978-83-89156-98-3
  From page: 1
  To page: 118

 • Authors: Krzysztof Kałużny
  Title: Unihokej. Zabawy i gry ruchowe
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): 2010
  ISBN: 978-83-89156-07-5
  From page: 1
  To page: 140

 • Authors: Krzysztof Kałużny
  Title: Baseball. Kształcenie - nauczanie - uczenie się
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): 2012
  ISBN: 978-83-89156-11-2
  From page: 1
  To page: 94
Taught subjects
 • Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

 • Teoria i metodyka edubali i unihokeja

 • Zespołowe gry sportowe

 • Unihokej (zajęcia do wyboru)

 • Baseball (zajęcia do wyboru)

 • Ultimate frisbee (zajęcia do wyboru)

 • Rugby (zajęcia do wyboru)

 • Specjalizacja instruktora sportu - baseball

 • Specjalizacja instruktora sportu - unihokej
Taught instructor courses
 • Course name: Kurs instruktora sportu - unihokej
  Course organizer: AWF Wrocław

 • Course name: Kurs instruktora sportu - baseball
  Course organizer: AWF Wrocław
Qualifications
 • Qualification type: trener II klasy - baseball

 • Qualification type: trener II klasy - unihokej

 • Qualification type: instruktor sportu - piłka siatkowa

 • Qualification type: instruktor sportu - rugby

 • Qualification type: instruktor sportu - hokej na trawie

 • Qualification type: nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego
Cooperation with other entity Entity name: Polski Związek Unihokeja
Year from: 2014
Conferences
 • Name: Teoretyczno-metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie gry w piłkę siatkową
  Year: 2012

 • Name: 10 lat z „edubalem” – zakładane a rzeczywiste efekty kształcenia z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „edubal"
  Year: 2012

 • Name: Teoretyczno-metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie gry w piłkę ręczną
  Year: 2011

 • Name: Gry z piłką w kulturze fizycznej
  Year: 2001

 • Name: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych z siedzibą we Wrocławiu i Wyższą Szkołę Edukacji w Sporcie z siedzibą w Warszawie, Waplewo 12-13 czerwca 2003
  Year: 2003
Scientific association Name: Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier z Piłką
International activity: Yes
Function name: członek
Start year: 1999
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Krzysztof Kałużny
Availability date: 02-10-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Eksperci AWF Wrocław

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Krzysztof Kałużny. [ekspert] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Ćwiczenia : wzmacnianie grzbietu

Magdalena Lewandowska, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal a sprawność fizyczna dzieci wiejskich

Andrzej Rokita, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych "Edubal" w realizacji kształcenia zintegrowanego

Andrzej Rokita, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych "edubal" w kształceniu zintegrowanym

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more