REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/13899

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/13899

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Mirosława Marks

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Mirosława Marks
Persons Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description Psychologia osobowości (diagnoza), psychologia społeczna (mechanizmy zachowań grupowych); psychologia sportu; kompetencje miękkie, psychologia zarządzania zasobami ludzkimi, metodologia nauk społecznych.
Autor programów (wykłady, wykłady e-learning, zajęcia warsztatowe);
Psycholog-konsultant;
Promotor prac magisterskich i licencjackich. (Polish)
Keywords "psycholog"@pl, "psychologia pracy"@pl, "psychologia ogólna"@pl, "diagnoza psychologiczna"@pl, "Psychologia społeczna"@pl, "psychologia pozytywna"@pl, "psychologia organizacji"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk społecznych / psychologia (2011)
Destination group: teachers, students, pupils, entrepreneurs, general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Mirosława Marks
Specialisation: psychologia
Graduation university: Uniwersytet Wrocławski
Graduation field of study: psychologia
Graduation specialty: psychologia pracy i zarządzania
MSc/MA thesis title: Efektywność działania sportowców a motywacja osiągnięć i lęk
Year of obtaining a master's degree: 1988
PhD dissertation title: Identyfikacja związków między sylwetką psychiczną zawodnika a uprawianą dyscypliną sportową
Year of obtaining a doctoral title: 2002
Expert experience:

Psycholog kliniczny (Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii w Krośnicach).
Pracownik naukowo-dydaktyczny, wykładowca (AWF Wrocław, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "O'Chikara" Wrocław). Autor programów edukacyjnych (wykłady, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe) (studia podyplomowe, studia magisterskie, studia licencjackie) (psychologia ogólna, psychologia społeczna, psychologia rozwojowa, psychologia kliniczna, psychopedagogika).
Psycholog-konsultant: Kadra Narodowa Sportów Zimowych w dyscyplinach: bobsleje, saneczkarstwo na torach naturalnych.
Psycholog-konsultant: Gimnazjum i Liceum Mistrzostwa Sportowego "Junior" we Wrocławiu.
Psycholog-konsultant i wykładowca: "Oświata S.P. Wrocław".
Autor programów i warsztatów w zakresie kompetencji miękkich, integracji grup, psychospołecznej sfery działań człowieka (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, "Oświata S.P. Wrocław").
Promotor i recenzent prac magisterskich i licencjackich (AWF Wrocław).

Other achievements:

Uprawnienia terapeutyczne: „Systemowe ustawienie rodzin według metody Berta Hellingera” oraz staże w zakresie diagnozy i psychoterapii (Ośrodek Psychologiczny SUN we Wrocławiu, NZOZ CENTRUM "IKAR"), Przychodnia Zdrowia Publicznego w Warszawie).
Opracowanie autorskiego programu nauczania na odległość wraz z nagranym cyklem wykładów, emitowanych w formie e-learningu (dla studiów filologicznych: licencjackich, magisterskich i podyplomowych) (psychologia ogólna i społeczna, psychologia rozwojowa, psychopedagogika).

Scientific projects participation
 • Project name: "Rozwój umiejętności menedżerskich skutecznym elementem walki konkurencyjnej"
  Function name: uczestnik - wykładowca
  Unit providing grant: Unia Europejska
  Start year of the project: 2006
  End year of the project: 2007
  Product type: Scientific study
  Description of the product application: Opracowanie programu autorskiego wraz cyklem wykładów i zajęć warsztatowych
  Name of entity confirming the application: "Oświata" S.P. Wrocław
  Discipline: dziedzina nauk społecznych / psychologia (2011)

 • Project name: „Kapitał ludzki. Budowa potencjału rozwojowego uczelni poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz wzrost jakości kształcenia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu”
  Function name: uczestnik - wykładowca
  Unit providing grant: Unia Europejska
  Start year of the project: 2010
  End year of the project: 2015
  Product type: Scientific study
  Description of the product application: Opracowanie autorskiego programu nauczania na odległość wraz z nagranym cyklem wykładów, emitowanych w formie e-learning (dla studiów filologicznych: licencjackich, magisterskich i podyplomowych)
  Name of entity confirming the application: Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
  Discipline: dziedzina nauk społecznych / psychologia (2011)

 • Project name: "Filolog atrakcyjny na rynku pracy. Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia o profilu praktycznym na kierunku Filologia w Wyższej Szkole Filologicznej"
  Function name: uczestnik - wykładowca
  Unit providing grant: EOG (fundusze pochodzące z Islandii, Liechtenstainu i Norwegii)
  Start year of the project: 2014
  End year of the project: 2016
  Product type: Scientific study
  Description of the product application: Opracowanie i realizacja działań związanych z udziałem interesariuszy zewnętrznych w budowaniu i rozwijaniu programów kształcenia w WSF. Opracowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów dla interesariuszy WSF - pracodawców. Opracowanie autorskiego modułu zajęć warsztatowych "Kompetencje miękkie - psychospołeczna sfera działań człowieka" - adresowanego do studentów WSF. Współpraca z Akademickim Biurem Karier WSF.
  Name of entity confirming the application: Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
  Discipline: dziedzina nauk społecznych / psychologia (2011)
Taught subjects
 • psychologia ogólna

 • psychologia rozwojowa

 • psychologia kliniczna i psychoterapia

 • psychologia zarządzania

 • psychologia aktywności fizycznej

 • psychologia zachowań społecznych
Qualification Qualification type: psycholog
Cooperation with other entities
 • Entity name: O’CHIKARA Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony we Wrocławiu – wykładowca
  Year from: 1996
  Year to: 2002
  Scope: wykładowca, psycholog-konsultant

 • Entity name: Szkoła Językowa „Deutsches Zentrum – OŚWIATA” we Wrocławiu
  Year from: 1999
  Year to: 2002
  Scope: autorski program i prowadzenie warsztatów integracyjnych dla słuchaczy; psycholog-konsultant

 • Entity name: Kadra Narodowa Sportów Zimowych w dyscyplinach: bobsleje i saneczkarstwo na torach naturalnych
  Year from: 2000
  Year to: 2002
  Scope: psycholog-konsultant

 • Entity name: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
  Year from: 2001
  Year to: 2002
  Scope: wykładowca

 • Entity name: Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
  Year from: 2002
  Scope: Opracowanie autorskiego programu wykładów (dla studiów filologicznych: licencjackich, magisterskich i podyplomowych) (psychologia ogólna i społeczna, psychologia rozwojowa, psychopedagogika). Opracowanie autorskiego programu nauczania na odległość wraz z nagranym cyklem wykładów, emitowanych w formie e-learning (dla studiów filologicznych: licencjackich, magisterskich i podyplomowych) (psychologia ogólna i społeczna, psychologia rozwojowa, psychopedagogika). Opracowanie autorskiego modułu zajęć warsztatowych "Kompetencje miękkie - psychospołeczna sfera działań człowieka" - adresowanego do studentów WSF. Współpraca z Akademickim Biurem Karier WSF.

 • Entity name: Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie (Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu)
  Year from: 2003
  Year to: 2005
  Scope: wykładowca

 • Entity name: „Oświata S.P.” we Wrocławiu
  Year from: 2006
  Year to: 2007
  Scope: autorski program oraz prowadzenie wykładów i warsztatów integracyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych – w ramach projektu U.E. „Rozwój umiejętności menedżerskich skutecznym elementem walki konkurencyjnej”

 • Entity name: Sekcja wioślarstwa K.S. AZS Politechnika Wrocław oraz Akademicką Reprezentacją Polski w wioślarstwie
  Year from: 2009
  Year to: 20014
  Scope: psycholog-konsultant

 • Entity name: Gimnazjum i Liceum Mistrzostwa Sportowego JUNIOR
  Year from: 2012
  Year to: 2014
  Scope: psycholog-konsultant

 • Entity name: Katedra Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Year from: 2016
  Scope: konsultacje interdyscyplinarne, udział w konferencjach
Conferences
 • Name: „O jakość edukacji w szkole podstawowej. Prezentacja modelu działania szkół podstawowych skutecznie rozwijających kompetencje kluczowe u dzieci". Wrocław. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Description: uczestnik wykładów, panelu dyskusyjnego i zajęć warsztatowych
  Year: 2013

 • Name: "Filolog atrakcyjny na rynku pracy". Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu. Projekt realizowany we współpracy z Hogskulen i Sogn og Fjordane, Norwegia , współfinansowany z Funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.
  Description: Prezentacja własna: Opis modułu kształcenia "Kompetencje miękkie" oraz autorskie zajęcia warsztatowe zorganizowane dla interesariuszy WSF - pracodawców współpracujących z Akademickim Biurem Karier WSF.
  Year: 2015

 • Name: III Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo współczesnego świata. Ekonomia - Obronność - Polityka - Społeczeństwo". Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
  Description: Prezentacja własna: Depresja i samobójstwa w kontekście zagrożeń współczesnego świata.
  Year: 2017
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Mirosława Marks
Availability date: 23-04-2019
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Eksperci AWF Wrocław

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Mirosława Marks. [ekspert] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Doświadczenie eksperckie - Katarzyna Bukowska

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk społecznych / psychologia (2011)

Zarys psychologii praktycznej

Antonin Eymieu, book, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk społecznych / psychologia (2011)

Gabinet psychologiczny i porady prawnicze

Krzysztof Nikliborc, video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Czym jest ryzyko?

Radosław Spiak, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk społecznych / psychologia (2011)

Doświadczenie eksperckie - Aleksandra Leśniewska

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk społecznych / psychologia (2011)

Konsultacje psychologiczne

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more