REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/712

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/712

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Rafał Szubert

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Rafał Szubert
Persons Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description historia kultury fizycznej (Polish)
Keywords "kultura fizyczna"@pl, "historia sportu"@pl, "historia kultury fizycznej"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Person: Rafał Szubert
Publications
 • Authors: Rafał Szubert
  Title: Kultura fizyczna w przemianach wsi polskiej w latach 1944-1956
  Year of publication: 2010
  ISBN: 9788389156051
  PBN: 437930

 • Authors: Rafał Szubert
  Title: Działalność Ludowych Zespołów Sportowych w Wielkopolsce w latach 1946-2016
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 2016
  ISBN: 9788364864636
  Keywords: "Ludowe Zespoły Sportowe"@pl , "wieś"@pl , "kultura fizyczna"@pl

 • Authors: Rafał Szubert
  Cocreators: Jędrzej Zając
  Title: 95 lat działalności Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Bukówcu Górnym (1921-2016)
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 2016
  ISBN: 9788364864575
  From page: 1
  To page: 188
  Keywords: "sport na wsi"@pl , "Poskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół"@pl

 • Authors: Rafał Szubert
  Title: Działalność artystyczna wiejskich organizacji młodzieżowych i sportowych w latach 1944-1956
  Title of source document: W kręgu kultury PRL: muzyka, konteksty
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 2016
  ISBN: 978-83-65663-19-1
  From page: 139
  To page: 147
  Keywords: "sport na wsi"@pl , "Ludowe Zespoły Sportowe"@pl , "PRL"@pl

 • Authors: Rafał Szubert
  Title: Kultura fizyczna jako instrument propagandy politycznej w Polsce Ludowej w latach 1962-1975 w świetle czasopisma "Południowa Wielkopolska"
  Title of source document: Kultura fizyczna w Polsce Ludowej
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 2016
  ISBN: 9788394483401
  From page: 41
  To page: 51
  Keywords: "PRL"@pl , "sport na wsi"@pl , "LZS"@pl

 • Authors: Rafał Szubert
  Cocreators: Jarosław Owsiański
  Title: Rozgrywki piłkarskie na terenie Wielkopolski a kształtowanie patriotyzmu polskiej młodzieży w latach 1906-1923 i 1939-1943
  Title of source document: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 55
  ISSN: 0239-4375
  From page: 100
  To page: 113
  Keywords: "piłka nożna"@pl , "Patriotyzm"@pl , "Wielkopolska"@pl
Taught subjects
 • Historia kultury fizycznej

 • Historia sportu

 • Historia rehabilitacji

 • Podstawy teorii wychowania fizycznego

 • Edukacja zdrowotna
Qualifications
 • Qualification type: Zawodowe
  Description: Policealne Studium Zawodowe - Technik Informatyk (1997)

 • Qualification type: Instruktor Odnowy Biologicznej
  Description: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - Instruktor Odnowy Biologicznej (2001)

 • Qualification type: Studia Podyplomowe
  Description: Uniwersytet Wrocławski - Studia Podyplomowe - Dziennikarstwo Sportowe (2003)

 • Qualification type: Kurs kwalifikacyjny
  Description: Ośrodek Szkolenia Nauczycieli w Kaliszu - Kurs kwalifikacyjny: Zarządzenie w Oświacie (2016)

 • Qualification type: Instuktor Piłki Nożnej
  Description: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - Instruktor piłki nożnej (2000)
Cooperation with other entities
 • Entity name: Uniwersytet Szczeciński
  Year from: 2016
  Year to: 2018
  Scope: Letnia Szkoła Historyków Kultury Fizycznej

 • Entity name: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  Year from: 2008
  Year to: 2018
  Scope: Historia kultury fizycznej w Wielkopolsce

 • Entity name: Akademia Jana Długosza w Częstochowie
  Year from: 2008
  Year to: 2018
  Scope: Historia kultury fizycznej w środowisku wiejskim

 • Entity name: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrowie Wielkopolskim
  Year from: 1996
  Year to: 2018
  Scope: Członek Zarządu 1996-2004 Wiceprezes 2004-2012 p.o. Prezesa 2012-2013 Sekretarz 2013-2018 Wiceprezes od 2018

 • Entity name: Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu
  Year from: 2012
  Year to: 2018
  Scope: Historia Ludowych Zespołów Sportowych w Wielkopolsce

 • Entity name: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrowie Wielkopolskim
  Year from: 2010
  Year to: 2018
  Scope: Członek Zarządu od 2010
Cooperation with reputable centres
 • Institution/unit name: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
  Description: PTNKF Sekcja Historii Kultury Fizycznej - Letnia Szkoła Historyków Kultury Fizycznej

 • Institution/unit name: Polski Związek Towarzystw Wioślarskich
  Description: PZTW - Sekcja Historyczna - członek rady sekcji historycznej
Function in the journal Journal title: Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
ISSN: 0239-4375
Function name: Recenzent
From year: 2015
To year: 2018
Conferences
 • Name: XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Najnowsza Historia Kultury Fizycznej Polski i Polonii w ramach Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej
  Description: Celem XVI konferencji Najnowsza historia kultury fizycznej Polski i Polonii w ramach Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej było zaprezentowanie wyników badań przedstawicieli ośrodków naukowych z całej Polski oraz wymiana najnowszych doświadczeń pomiędzy starszym a młodszym pokoleniem badaczy dziejów wychowania fizycznego, ruchu sportowego i rekreacyjno-turystycznego Polski i Polonii oraz mniejszości narodowych.
  Year: 2017

 • Name: V Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie nt. Sport i turystyka w świetle nauk społecznych: historia, stan obecny i wyzwania
  Description: Celem konferencji była prezentacja najnowszych wyników badań dotyczących wielu form aktywności fizycznej człowieka, a w szczególności sportu, turystyki i rekreacji ruchowej. Uczestnicy reprezentujący liczne ośrodki naukowe w Polsce rozważali i dyskutowali nad rolą i znaczeniem szeroko rozumianego sportu i turystyki w życiu jednostek i społeczeństwa, z punktu widzenia filozofii, historii, pedagogiki, psychologii, socjologii, oraz założeń charakterystycznych dla organizacji i zarządzania, a także koncepcji związanych z teorią i praktyką w zakresie turystyki i rekreacji.
  Year: 2015

 • Name: XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu - Praktyczny i teoretyczny wymiar aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich.
  Description: Celem konferencji była wymiana poglądów na temat sportu i olimpizmu wśród nauczycieli akademickich, teoretyków i praktyków sportu, trenerów i działaczy. Odwołując się do polskich tradycji podążano w kierunku określenia nowoczesnych tendencji w rozwoju sportu, olimpizmu i ruchu olimpijskiego. Zamierzeniem organizatorów było ukazanie sportu jako zjawiska społecznego i kulturowego, tworzącego możliwości dla wzajemnego przenikania się kultur i budowania pokojowego współistnienia narodów, państw i społeczności o różnych systemach wartości. Sport został ukazany nie tylko jako korzystne zjawisko w procesie włączania społecznego, budowania wspólnot i internalizacji wartości typu; uspołecznienie, solidarność, koleżeństwo, zespołowość, ale także jako ważny czynnik zapobiegania patologii społecznej.
  Year: 2016

 • Name: Konferencja Naukowa pt. Sport na Ziemiach Zachodnich
  Description: Konferencja „Sport na Ziemiach Zachodnich” organizowana przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" oraz Uniwersytet Wrocławski w Instytucie Historycznym UWr, podjęła próbę podsumowania badań nad historią sportu na terenach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej.
  Year: 2012

 • Name: XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku.
  Description: Konferencja zorganizowana w dwóch obszarach problemowych. Pierwszy to konieczność zwiększenia wysiłku na rozruszanie społeczeństwa. Drugim obszarem były intensywne rozważania na temat form ruchu, które mogłyby zachęcić do aktywności fizycznej. Wbrew pozorom ludzie starsi są bardziej aktywni niż młodzi. Natomiast niepokojącym zjawiskiem jest unikanie przez dzieci zajęć wychowania fizycznego w szkole. Także na podwórkach mało dzieci podejmuje aktywność ruchową. Należy stwierdzić, że kraina bezruchu ma co raz więcej obywateli. Podczas konferencji omawiane były również zagadnienia z zakresy historii kultury fizycznej.
  Year: 2013
Scientific association Name: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
Function name: Członek
Start year: 2017
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Rafał Szubert
Availability date: 24-03-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Eksperci AWF Wrocław

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Rafał Szubert. [ekspert] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1927 r., nr 19 (Październik)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Najlepszy tenis grałem 50 lat temu

Marcin Lewandowski, Andrzej Nowak, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1887 r., nr 4 (kwiecień)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Przegląd Sokoli 1921 r., nr 8-9

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1890 nr 4 (kwiecień)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1897 nr 2 (Luty)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

See more