REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/612

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/612

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Teresa Sławińska-Ochla

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Teresa Sławińska-Ochla
Persons Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description Specjalności: antropologia, antropomotoryka i anatomia człowieka. Rozwój somatyczny i motoryczny człowieka w ontogenezie, środowiskowe i genetyczne uwarunkowania rozwoju, ocena sprawności i aktywności fizycznej populacji. (Polish)
Keywords "Starość"@pl, "Rozwój człowieka"@pl, "Ciało człowieka"@pl, "starszy człowiek"@pl, "wskaźnik BMI"@pl, "Siła mięśni"@pl, "Otyłość"@pl, "Budowa ciała"@pl, "motoryczność"@pl, "Sprawność fizyczna"@pl, "organizm człowieka"@pl, "środowisko życia człowieka"@pl, "anatomia człowieka"@pl, "antropologia"@pl, ""wiek menarchy""@pl, "jakość życia"@pl, "aktywność fizyczna"@pl, "sprawność funkcjonalna"@pl, "dzieci i młodzież"@pl, "Zachowania zdrowotne"@pl, "równowaga dynamiczna"@pl, "szybkość"@pl, "Czynniki społeczno-ekonomiczne"@pl, "czynniki środowiskowe"@pl, "Otyłość brzuszna"@pl, "Okres dojrzewania płciowego"@pl, "równowaga statyczna"@pl, "prozdrowotna aktywność ruchowa"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Teresa Sławińska-Ochla
Specialisation: antropologia, antropomotoryka
Graduation university: Uniwersytet Wrocławski
Graduation field of study: biologia
Graduation specialty: antropologia
MSc/MA thesis title: Zastosowanie wskaźników przyrodniczych Perkala do zagadnień osteologicznych
Year of obtaining a master's degree: 1975
PhD dissertation title: Specyfika procesów inwolucyjnych typów konstytucyjnych mężczyzn
Year of obtaining a doctoral title: 1983
Post-doctoral degree dissertation title: Uwarunkowania środowiskowe w rozwoju motoryczności dzieci wiejskich.
Year of obtaining a post-doctoral degree: 2001
Full professorship title obtainment year: 2010
Expert experience:

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki z zakresu biologii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem środowiskowych modulatorów rozwoju morfo-funkcjonalnego dzieci i młodzieży oraz dynamiki zmian inwolucyjnych w okresie dojrzałości i starości, roli aktywności ruchowej i sprawności fizycznej w utrzymaniu zdrowia oraz międzypokoleniowych zmian kondycji biologicznej populacji polskiej. Od początku swojej pracy zawodowej brałam udział w dużych projektach badań populacyjnych: w III i IV Zdjęciu Antropologicznym, w longitudinalnych badaniach bliźniąt wrocławskich, w cyklicznym monitorowaniu rozwoju morfologicznego i funkcjonalnego populacji wiejskiej z regionów zróżnicowanych ekonomicznie i ekologicznie. Byłam współorganizatorem badań nad rozwojem somatycznym i sprawnością fizyczną młodej populacji zamieszkującej tereny skażone metalami ciężkimi (tzw. Zagłębie Miedziowe), prowadzonych przez Katedrę Biostruktury w szkołach wiejskich, zlokalizowanych w pobliżu hut miedzi Legnica i Głogów oraz w Polkowicach. Jestem także współtwórcą idei badania kondycji biologicznej Dolnoślązaków po 60. roku życia, rozpatrywanej w szerokim kontekście czynników stylu i jakości życia.

Publications
 • Authors: Kamila Czajka, Jarosław Fugiel, Paweł Posłuszny, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Motoryczność człowieka: podstawowe zagadnienia z antropomotoryki
  Year of publication: 2017
  ISBN: 9788378460855
  PBN: PBN-R:817851

 • Authors: Paweł Posłuszny, Krystyna Rożek-Piechura, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: The relationship between physical fitness and quality of life in adults and the elderly
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 14
  ISSN: 1732-3991
  DOI number: 10.2478/humo-2013-0023
  PBN: PBN-R:591154
  Keywords: "Physical Fitness"@en , "Quality of Life"@en

 • Authors: Kamila Czajka, Paweł Posłuszny, Krystyna Rożek-Piechura, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Redukcja masy ciała a samoocena proporcji wagowo-wzrostowych u kobiet wiejskich
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 49
  ISSN: 1509-1945
  PBN: PBN-R:599399
  Keywords: "wskaźnik BMI"@pl , "Weight losses"@en

 • Authors: Zofia Ignasiak, Sławomir Kozieł, Paweł Posłuszny, Krystyna Rożek-Piechura, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: The risk for falls in older people in the context of objective functional studies
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 78
  ISSN: 1898-6773
  DOI number: 10.1515/anre-2015-0026
  PBN: PBN-R:690959
  Keywords: "Muscle Strength Dynamometer"@en , "Pelvic dysplasia arthrogryposis of lower limbs"@en , "Bone Mineral Density"@en

 • Authors: Zofia Ignasiak, Anna Sebastjan, Anna Skrzek, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Age-related changes in hand dominance and functional asymmetry in older adults
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): PloS One; vol. 12; nr 5
  DOI number: 10.1371/journal.pone.0177845
  Impact Factor: 2.806

 • Authors: Zofia Ignasiak, Bert B. Little, Robert Marion Malina, Paweł Posłuszny, Teresa Sławińska-Ochla, David L. Wiegman
  Title: Blood lead levels, pulmonary function and agility in Polish schoolchildren
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): Annals of Human Biology; vol.44; nr 8
  From page: 723
  To page: 728
  DOI number: 10.1080/03014460.2017.1387284
  Impact Factor: 1.24

 • Authors: Zofia Ignasiak, Sławomir Kozieł, Robert Marion Malina, Paweł Posłuszny, Krystyna Rożek-Piechura, Anna Skrzek, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Functional capacities of Polish adults of 60-87 years and risk of losing functional independence
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): Annals of Human Biology; vol.44; nr 6
  From page: 502
  To page: 509
  DOI number: doi.org./10.1080/03014460.2017.1328071
  Impact Factor: 1.24

 • Authors: Zofia Ignasiak, Anna Sebastjan, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: The effects of age and sex on hand movement structure
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): Aging Clinical and Experimental Research; vol.29; nr 6
  ISSN: 1720-8319
  From page: 1221
  To page: 1229
  DOI number: 10.1007/s40520-017-0758-z
  Impact Factor: 1.394

 • Authors: Jarosław Domaradzki, Zofia Ignasiak, Małgorzata Kołodziej, Sławomir Kozieł, Anna Skrzek, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: The risk for fall and functional dependence in Polish adults 60-87 years old
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): Collegium Antropologicum; vol. 41; nr 1
  From page: 81
  To page: 87

 • Authors: Marta Cholewa, Tomasz Ignasiak, Zofia Ignasiak, Małgorzata Radwan-Oczko, Krystyna Rożek-Piechura, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Analysis of the relationships between edentulism, periodontal health, body composition, and bone mineral density in elderly women
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): Clinical Interventions in Aging; vol.11
  From page: 351
  To page: 356
  DOI number: doi.org/10.2147/CIA.S100249
  Impact Factor: 2.581

 • Authors: Zofia Ignasiak, Robert Marion Malina, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Short term secular change in body size and physical fitness of youth 7-15 years in Southwestern Poland: 2001-2002 and 2010-2011
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): Anthropological Review, vol. 79; nr 3;
  From page: 311
  To page: 329
  DOI number: 10.1515/anre- 2016-0023

 • Authors: Kamila Czajka, Katarzyna Sonia Kochan-Jacheć, Małgorzata Kołodziej, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Assessment of physical activity by pedometer in Polish preschool children
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): Human Movement; vol.16; nr 1;
  From page: 15
  To page: 19
  DOI number: 10.1515/humo-2015-0021

 • Authors: Jarosław Fugiel, Dominika Haraskova, Zofia Ignasiak, Miroslava Pridalova, Krystyna Rożek-Piechura, Anna Sebastjan, Anna Skrzek, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Fine motor skills of the hands in Polish and Czech female senior citizens from different backgrounds
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): Aging Clinical and Experimental Research; vol.27; nr 4
  From page: 491
  To page: 498
  DOI number: 10.1007/s40520-014-0299-7
  Impact Factor: 1.368

 • Authors: Jarosław Domaradzki, Jarosław Fugiel, Zofia Ignasiak, Krystyna Rożek-Piechura, Anna Sebastjan, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Structural and functional markers of health depending on lifestyle in elderly women from Poland
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): Clinical Interventions in Aging; vol.10;
  From page: 781
  To page: 793
  Impact Factor: 2.133

 • Authors: Tomasz Ignasiak, Zofia Ignasiak, Jerzy Rafał Piechura, Krystyna Rożek-Piechura, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Respiratory function, physical activity and body composition in adult rural population
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): Annals of Agricultural and Environmental Medicine; vol.21; nr 2;
  From page: 369
  To page: 374
  Impact Factor: 1.126

 • Authors: Zofia Ignasiak, Bertis B. Little, Robert Marion Malina, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Impact of elevated blood lead on growth, maturation and physical fitness: research in the Copper Basin of Southwestern Poland
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): Growth and maturation in human biology and sports: Festschrift honoring Robert M. Malina by fellows and colleagues
  From page: 97
  To page: 109

 • Authors: Paweł Posłuszny, Krystyna Rożek-Piechura, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: The relationship between physical fitness and quality of life in adults and the elderly
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): Human Movement; vol.14; nr 3;
  From page: 200
  To page: 204
  DOI number: 10.2478/humo-2013-0023

 • Authors: Andrzej Dąbrowski, Zofia Ignasiak, Rafał Rowiński, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: The structure of physical activity in seniors from Lower Silesia
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): Roczniki Państwowego Zakładu Higieny; t.64; nr 1;
  From page: 67
  To page: 73

 • Authors: Zofia Ignasiak, Sławomir Kozieł, Krystyna Rożek-Piechura, Anna Skrzek, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Differences in muscle strength depended on age, gender and muscle functions
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): Isokinetics and Exercise Science; vol.20; nr 3;
  From page: 229
  To page: 235
  DOI number: 10.3233/IES-2012-0464
  Impact Factor: 0.609

 • Authors: Zofia Ignasiak, Sławomir Kozieł, Krystyna Rożek-Piechura, Anna Skrzek, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Differences in muscle strength depended on age, gender and muscle functions
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): Isokinetics and Exercise Science; vol.20; nr 3;
  From page: 229
  To page: 235
  DOI number: 10.3233/IES-2012-0464
  Impact Factor: 0.609

 • Authors: Tomasz Ignasiak, Zofia Ignasiak, Krystyna Rożek-Piechura, Anna Skrzek, Teresa Sławińska-Ochla, Ewa Ziółkowska-łajp
  Title: Evaluation of somatic and functional parameters of cardiovascular and respiratory systems in rural women in Polandtomasz ig
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): Anthropological Review; vol. 75; nr 2;
  From page: 107
  To page: 116

 • Authors: Jarosław Fugiel, Zofia Ignasiak, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Ocena dyskryminacyjnej roli wykształcenia matki i dzietności rodzin w kształtowaniu wysokości ciała dzieci z Zagłębia Miedziowego
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): Medycyna Środowiskowa; vol.15; nr 1;
  From page: 32
  To page: 38

 • Authors: Jarosław Domaradzki, Jarosław Fugiel, Zofia Ignasiak, Paweł Posłuszny, Krystyna Rożek-Piechura, Anna Skrzek, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Ocena zmian inwolucyjnych wybranych aspektów kondycji biologicznej osób starszych
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): Studia i Monografie; 109;
  ISBN: 978-83-89156-29-7
  From page: 1
  To page: 116

 • Authors: Zofia Ignasiak, Bertis B. Little, Robert Marion Malina, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Short-term secular variation in menarche and blood lead concentration in school girls in the copper basin of southwestern Poland: 1995 and 2007
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): American Journal of Human Biology; vol.24; nr 5;
  From page: 587
  To page: 594
  Impact Factor: 2.335

 • Authors: Zofia Ignasiak, Bertis B. Little, Robert Marion Malina, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Blood lead concentrations in children from industrial areas in Southwestern Poland in 1995 and 2007
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): Polish Journal of Environmental Studies; vol.20; nr 2;
  From page: 503
  To page: 508
  Impact Factor: 0.508

 • Authors: Jarosław Domaradzki, Jarosław Fugiel, Zofia Ignasiak, Katarzyna Sonia Kochan-Jacheć, Robert Marion Malina, Krystyna Rożek-Piechura, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Growth and functional characteristics of male athletes 11-15 years of age
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): Human Movement; vol. 12; nr 2;
  From page: 180
  To page: 187

 • Authors: Jarosław Domaradzki, Jarosław Fugiel, Zofia Ignasiak, Katarzyna Sonia Kochan-Jacheć, Robert Marion Malina, Krystyna Rożek-Piechura, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Growth, maturity and functional characteristics of female athletes 11-15 years of age
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): Human Movement; vol. 12; nr 1;
  From page: 31
  To page: 40

 • Authors: Kamila Czajka, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Motor fitness in relation to body build and physical activity in 16-18-year-old youth
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): Antropomotoryka; nr 55;
  From page: 47
  To page: 54

 • Authors: Jarosław Fugiel, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Postawa ciała dzieci wczesnej specjalizacji sportowej
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): Antropomotoryka; vol.21; nr 53;
  From page: 79
  To page: 83

 • Authors: Jarosław Fugiel, Zofia Ignasiak, Jakub Pokrywka, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Stężenie ołowiu we krwi dzieci szkolnych z terenów Zagłębia Miedziowego a poziom rozwoju somatycznego w momencie urodzenia
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): Medycyna Środowiskowa; vol.14; nr 4;
  From page: 42
  To page: 48

 • Authors: Marta Marcinkiewicz, Teresa Sławińska-Ochla, Grażyna Sondel
  Title: Analiza składu ciała w aspekcie stylu życia kobiet z rejonu legnickiego
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): Medycyna Środowiskowa; vol.13; nr 2;
  From page: 41
  To page: 46

 • Authors: Jarosław Domaradzki, Jarosław Fugiel, Zofia Ignasiak, Katarzyna Sonia Kochan-Jacheć, Robert Marion Malina, Krystyna Rożek-Piechura, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Sex differences in growth and performance of track and field athletes 11-15 years
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): Journal of Human Kinetics; vol.24;
  From page: 79
  To page: 85
  Impact Factor: 0.321

 • Authors: Pavel Blaha, Katarzyna Sonia Kochan-Jacheć, Iga Krynicka-Pieleszek, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): Roczniki Państwowego Zakładu Higieny; t.61; nr 2;
  From page: 165
  To page: 169

 • Authors: Zofia Ignasiak, Bert B. Little, Robert Marion Malina, Krystyna Rożek-Piechura, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Blood lead level and physical fitness of schoolchildren in the copper basin of south-western Poland: indirect effects through growth stunting
  Year of publication: 2007
  Numbering (annual, number, issue, part): Annals of Human Biology; vol.34; nr 3;
  From page: 329
  To page: 343
  Impact Factor: 1.06

 • Authors: Jarosław Domaradzki, Jarosław Fugiel, Zofia Ignasiak, Iga Krynicka-Pieleszek, Krystyna Rożek-Piechura, Teresa Sławińska-Ochla, Grzegorz Żurek
  Title: Rozwój funkcjonalny dzieci i młodzieży z Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w ujęciu wieku morfologicznego
  Year of publication: 2007
  Numbering (annual, number, issue, part): Studia i Monografie; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; 85
  ISBN: 978-83-89156-63-1
  From page: 1
  To page: 120

 • Authors: Zofia Ignasiak, Krystyna Rożek-Piechura, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Asymetria ciała w obrębie tułowia dzieci wczesnej specjalizacji sportowej
  Year of publication: 2006
  Numbering (annual, number, issue, part): Medycyna Sportowa; vol. 22; nr 2;
  From page: 97
  To page: 100

 • Authors: Jarosław Fugiel, Zofia Ignasiak, Iga Krynicka-Pieleszek, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Budowa somatyczna dziewcząt z bocznym skrzywieniem kręgosłupa
  Year of publication: 2006
  Numbering (annual, number, issue, part): Fizjoterapia, vol.14; nr 3;
  From page: 25
  To page: 30

 • Authors: Zofia Ignasiak, Bert B. Little, Robert Marion Malina, Krystyna Rożek-Piechura, Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Lead and growth status of schoolchildren living in the copper basin of south-western Poland: differential effects on bone growth
  Year of publication: 2006
  Numbering (annual, number, issue, part): Annals of Human Biology; vol.33; nr 4;
  From page: 401
  To page: 414
  Impact Factor: 0.778

 • Authors: Teresa Sławińska-Ochla
  Title: Uwarunkowania środowiskowe w rozwoju motoryczności dzieci wiejskich
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): Studia i Monografie; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
  From page: 1
  To page: 167
Scientific projects participation
 • Project name: IV Zdjęcie Antropologiczne
  Function name: wykonawca
  Unit providing grant: Polska Akademia Nauk
  Year from: 1987
  Year to: 1988
  Start year of the project: 1987
  End year of the project: 1988
  Description of the product application: Powstało opracowanie: Hulanicka B., Brajczewski C., Jedlińska W., Sławińska T., Waliszko A. (1990) "City-Town-Village. Growth of children in Poland in 1988", Monographies of the Institute of Anthropology Polish Academy of Sciences, Wrocław. Publikacja przedstawia aktualny wówczas stan rozwoju dzieci i młodzieży z kilku regionów Polski, reprezentujących 3 środowiska: wielkie miasta (Warszawa, Łódź, Wrocław), małe miasta (Wolsztyn, Siemiatycze, Bystrzyca Kłodzka, Pińczów) oraz wsie należące do gmin, których siedzibami są wymienione małe miasta. Łącznie zbadano ok. 26 tys. dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Przedstawiono środowiskowe różnice w rozwoju wysokości ciała, masy ciała i fałdów skórno-tłuszczowych (ramieniowy, podłopatkowy) oraz podano średni wiek menarchy dziewcząt mieszkających w środowiskach wielkich miast, małych miast i wsi. Oceniono różnice regionalne oraz różnice w rozwoju dzieci szkolnych, które zaszły w ciągu dekady 1978-1988.
  Impact range of the product application: Normy centylowe wysokości ciała, masy ciała, BMI oraz fałdów skórno-tłuszczowych skierowane do nauczycieli, rodziców, lekarzy i naukowców
  Discipline: dziedzina nauk biologicznych (2011)

 • Project name: III Zdjęcie Antropologiczne
  Function name: wykonawca
  Unit providing grant: Polska Akademia Nauk
  Number: Międzyresortowy projekt II.5.
  Year from: 1977
  Year to: 1978
  Start year of the project: 1977
  End year of the project: 1978
  Product type: Scientific study
  Description of the product application: Powstało opracowanie: Waliszko A., Jedlińska W., Kotlarz K., Krajewska A., Palus D., Sławińska T., Szwedzińska A. (1985) Growth and development of Polish school children examined in 1978. Studies in Physical Anthropology, 8, 3-26. Publikacja przedstawia aktualny wówczas stan rozwoju dzieci i młodzieży z kilku regionów Polski, reprezentujących 3 środowiska: wielkie miasta (Warszawa, Łódź, Wrocław), małe miasta (Wolsztyn, Kruszwica, Siemiatycze, Bystrzyca Kłodzka, Pińczów) oraz wsie należące do gmin, których siedzibami są wymienione małe miasta. Łącznie zbadano 24 tys. dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat. Przedstawiono środowiskowe różnice w rozwoju wysokości ciała, masy ciała i fałdów skórno-tłuszczowych (ramieniowy, podłopatkowy, brzuszny) oraz podano średni wiek menarchy dziewcząt mieszkających w środowiskach wielkich miast, małych miast i wsi. Normy wagowo-wzrostowe w postaci siatek centylowych dla dzieci w wieku 6-18 lat zaprezentowano w opracowaniu wydanym przez Zakład Antropologii PAN w 1980 roku: "Stan rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży szkolnej. Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 1977-1978".
  Impact range of the product application: Stworzono antropologiczne normy rozwojowe dzieci i młodzieży w Polsce do wykorzystania przez nauczycieli, rodziców, lekarzy i naukowców.
  Discipline: dziedzina nauk biologicznych (2011)

 • Project name: Bliźnięta wrocławskie
  Function name: wykonawca
  Unit providing grant: Komitet Badań Naukowych
  Number: 403 839 101
  Year from: 1991
  Year to: 1993
  Product type: Scientific study
  Description of the product application: Badania longitudinalne bliźniąt wrocławskich (1967-1983) wpisują się w nurt genetyki populacyjnej i poszerzają wiedzę na temat odziedziczalności różnych cech biologicznych człowieka. Wcześniejsze analizy dostarczyły informacji o genetycznych i środowiskowych uwarunkowaniach procesów wzrastania i dojrzewania. Natomiast w ramach grantu "Bliźnięta wrocławskie" opracowano kolejne wyniki wieloletnich badań, które zebrane zostały w książce „Bliźnięta wrocławskie, t.II” (wyd.Arboretum, Wrocław 1995), wydanej pod redakcją prof.dr hab. Pawła Bergmana. Byłam w niej współautorem trzech opracowań: "Ogólna charakterystyka zachorowalności bliźniąt", "Genetyczna kontrola tętna w świetle badań bliźniąt" oraz "Widzenie barw u bliźniąt". Dzięki zebranym obserwacjom (pomiary, ankiety, wywiady) i licznym publikacjom naukowym wrocławskie badania bliźniąt znane są na całym świecie pod nazwą "Wrocław Longitudinal Twin Study".
  Impact range of the product application: środowisko naukowe
  Discipline: dziedzina nauk biologicznych (2011)

 • Project name: Ocena dynamiki zmian inwolucyjnych w aspekcie kondycji biologicznej i zróżnicowanego poziomu aktywności ruchowej osób starszych
  Function name: współtwórca, wspólorganizator, współwykonawca
  Unit providing grant: Komitet Badań Naukowych
  Number: NN 404 0753337
  Year from: 2009
  Year to: 2012
  Start year of the project: 2009
  End year of the project: 2012
  Product type: Scientific study
  Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

 • Project name: Populacja dzieci wiejskich w badaniach długofalowych. Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego, sprawności i wydolnosci fizycznej
  Function name: współorganizator, współwykonawca
  Unit providing grant: Komitet Badań Naukowych
  Number: 4 1528 91 01
  Year from: 1991
  Year to: 1993
  Start year of the project: 1991
  End year of the project: 1993
  Description of the product application: Ocena rozwoju morfofunkcjonalnego młodego pokolenia w dwóch kontrastowych pod wieloma względami regionach wiejskich Dolnego Śląska: silnie uprzemysłowionym (Legnicko-Głogowski Okręg Przemysłowy) i ekologicznie czystym (region rolniczy). Wyniki badań upowszechniano wśród nauczycieli, dyrekcji szkół, władz lokalnych i naukowców.
  Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

 • Project name: Środowiskowe modulatory rozwoju psychoruchowego oraz sprawności uczenia się populacji dzieci i młodzieży z regionu przemysłowego
  Function name: współtwórca, wspólorganizator, współwykonawca
  Unit providing grant: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Year from: 1995
  Name of research task: Populacja dzieci w wieku szkolnym w badaniach przekrojowych – uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego stopniem skażenia środowiska bytowego
  Start year of the project: 1995
  Product type: Scientific study
  Description of the product application: Program obejmował cykliczne wieloaspektowe badania rozwoju dzieci i młodzieży na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Przemysłowego, skażonego metalami ciężkimi, w tym ołowiem. Do badań wytypowano populacje dzieci wiejskich ze szkół zlokalizowanych w pobliżu hut miedzi Legnica i Głogów. Różnokierunkowe i wielopłaszczyznowe, pozytywne i negatywne, oddziaływanie modyfikatorów środowiskowych na organizm człowieka w fazie intensywnego wzrastania i dojrzewania z jakim mamy do czynienia na terenach uprzemysłowionych sprawia, że region Zagłębia Miedziowego jest interesującym obszarem badań. Założenia badawcze przewidywały prowadzenie obserwacji także w środowisku miejskim. Stopień zurbanizowania miejsca zamieszkania jest bowiem ważnym czynnikiem środowiska życia o określonym poziomie infrastruktury cywilizacyjnej stwarzającej młodemu pokoleniu zróżnicowane warunki do rozwoju. Tak więc, oprócz populacji wiejskiej, systematycznie prowadzone są badania dzieci i młodzieży z Polkowic – miasta zaliczanego do najbogatszych w Polsce. Wyniki porównania miasto-wieś w zakresie zaawansowania procesów rozwoju somatycznego i motorycznego zawiera m.in. opracowanie: „Zróżnicowanie somatyczne i funkcjonalne dzieci wiejskich i miejskich w świetle analizy dyskryminacyjnej”. Pokazano w nim, że stopień urbanizacji miejsca zamieszkania w regionie Zagłębia Miedziowego jest czynnikiem dość słabo różnicującym podstawowe parametry rozwoju somatycznego, co jest zgodne z opisywanymi tendencjami zmniejszania się różnic miasto-wieś wskutek poprawy parametrów u młodzieży wiejskiej. Nadal jednak dość silnie zróżnicowana jest sprawność motoryczna, szczególnie siła mięśniowa, której zdecydowanie wyższym poziomem charakteryzuje się młodzież wiejska.Skutki skażenia środowiska przedstawiono w artykule: „Lead and Growth Status of Schoolchildren Living in the Copper Basin of South Western Poland: Differential Effects on Bone Growth”.Otrzymane wyniki wskazują na zaburzenia wzrastania, a oryginalny wkład tych badań polega na ocenie udziału w wielkości redukcji wysokości ciała dwóch składowych: długości nóg i tułowia. Redukcja wysokości ciała związana jest przede wszystkim ze skracaniem nóg, co stanowi dwie trzecie lub więcej całkowitej redukcji w obrębie wysokości ciała. Długość kończyny górnej wraz ze wzrostem poziomu ołowiu we krwi była redukowana podobnie jak długość nóg. Należy zaznaczyć, że wymiary długościowe (wysokość ciała, długość nóg, tułowia i kończyny górnej) są redukowane liniowo wraz ze wzrostem poziomu ołowiu we krwi nawet jeżeli są to poziomy bezpieczne według standardów amerykańskich. Wyniki badania potwierdzają pogląd, że działanie ołowiu jako trucizny wpływającej na wzrastanie nie ma charakteru progowego. Wprost przeciwnie, toksyczne wpływy ołowiu na wzrastanie człowieka występują przy każdym jego poziomie - nie istnieje zatem żaden bezpieczny poziom tego pierwiastka. W artykule „Blood Lead Level and Physical Fitness of Schoolchildren in the Copper Basin of South Western Poland: Indirect Effects through Growth Stunting” podjęta została próba odpowiedzi na pytanie: czy poziom ołowiu we krwi wywiera bezpośredni wpływ na sprawność fizyczną dziecka, czy też jest to wpływ pośredni - efekt hamowania wzrastania. Wynik przeprowadzonej analizy nie wskazywał jednoznacznie na bezpośrednie działanie stężenia ołowiu we krwi na wskaźniki sprawności fizycznej u młodzieży szkolnej. Wyniki badań były przekazywane środowisku, w którym prowadzone były badania - dyrektorom szkół, burmistrzowi Polkowic, rodzicom, na konferencjach środowiskowych, organizowanych cyklicznie w Legnicy przez Fundację na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego.
  Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

 • Project name: Zróżnicowanie komponentów ciała człowieka w zależności od wybranych czynników endo- i egzogennych (w świetle bioelektrycznej metody impedancji)
  Function name: wykonawca
  Unit providing grant: Komitet Badań Naukowych
  Number: 6P 204 001 05
  Year from: 1995
  Start year of the project: 1995
  Product type: Scientific study
  Description of the product application: Wiedza o tym jak intensywny trening sportowy wpływa na zachowanie się komponentów ciała przydatna jest trenerom i trenującym w planowaniu obciążeń treningowych.
  Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

 • Project name: Populacja dzieci wiejskich w badaniach długofalowych. Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego, sprawności i wydolnosci fizycznej
  Function name: wykonawca
  Unit providing grant: Komitet Badań Naukowych
  Number: 4S40506706
  Year from: 1994
  Year to: 1996
  Start year of the project: 1994
  End year of the project: 1996
  Product type: Scientific study
  Description of the product application: Transformacja ustrojowa, społeczna i gospodarcza, jaka nastąpiła w Polsce w ciągu ostatniego ćwierćwiecza rodzi nowe pytania o dystanse społeczno-ekonomiczne i ich przejawy w cechach i procesach biologicznych populacji. Oprócz całej gamy modyfikatorów społecznych i ekonomicznych rozwój morfologiczny i motoryczny człowieka podlega zróżnicowanemu działaniu wielu innych czynników środowiskowych. Spośród grupy faktorów tzw. biogeograficznych niewątpliwie najważniejszą rolę odgrywają czynniki skażenia środowiska, znajdujące odzwierciedlenie najczęściej w epidemiologicznych opisach stanu populacji, trudniejsze zaś do uchwycenia w roli determinantów rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży. Postępujące, niekorzystne zmiany w środowisku życia, takie jak wzrost zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza mogą wpływać na rozwój biologiczny młodej populacji. Badania dzieci wiejskich zostały przeprowadzone z uwzględnieniem miejsca zamieszkania, czyli na terenach czystych i przemysłowych (skażonych metalami ciężkimi). Wyniki badań przedstawione zostały w monografiach naukowych i licznych pracach. Z wnioskami zapoznano dyrektorów szkół, nauczycieli i władze lokalne.
  Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

 • Project name: Uwarunkowania środowiskowe rozwoju fizycznego dzieci wiejskich
  Function name: wspólorganizator, współwykonawca
  Unit providing grant: Polska Akademia Nauk
  Year from: 1984
  Year to: 1986
  Name of research task: Wysokość ciała dzieci z ubogiego regionu wiejskiego w świetle warunków społeczno-ekonomicznych. Wpływ warunków społeczno-ekonomicznych na wysokość ciała dzieci wiejskich mieszkających w bogatym regionie rolniczym
  Start year of the project: 1984
  End year of the project: 1986
  Product type: Scientific study
  Description of the product application: Wskazanie naukowcom, nauczycielom i władzom lokalnym skutków biologicznych kontrastów społecznych istniejących w środowisku wiejskim.Badania wysokości ciała dzieci przeprowadzone zostały w dwóch kontrastowych pod względem zamożności województwach: leszczyńskim i ciechanowskim. Wykazały one, że niezależnie od bogactwa regionu społeczna drabina „skonstruowana” na podstawie wykształcenia i zawodu ojców pokazuje identyczny, regularny gradient malejący wysokości ciała ich dzieci: górne szczeble tej drabiny zajmują dzieci inteligencji oraz bogatego sektora prywatnego charakteryzując się największą średnią wysokością ciała, dolne szczeble - o najniższej średniej wysokości ciała – dzieci robotników półwykwalifikowanych zatrudnionych w PGR oraz rolników z najmniejszych gosopodarstw: 1-5 ha (opracowania: „Influence of family socio-economic status on body height in children from a rich farming region” , „Influence of family socio-economic status on body height in children from a poor farming region”).
  Discipline: dziedzina nauk biologicznych (2011)
Taught subjects
 • Antropomotoryka

 • Seminarium magisterskie

 • Seminarium doktorskie

 • Anatomia człowieka
Qualification Qualification type: ukończone studia biologiczne ze specjalnością antropologia (Uniwersytet Wrocławski), doktorat z antropologii (uniwersytet Wrocławski), stopień doktora habilitowanego z dziedziny nauk o kulturze fizycznej
Description: Dorobek naukowy z zakresu antropologii i nauk o kulturze fizycznej.
Cooperation with other entities
 • Entity name: Urząd Gminy w Polkowicach
  Year from: 1999
  Scope: Umowa podpisana z burmistrzem Polkowic, zakłada cykliczne prowadzenie badań rozwojowych dzieci i młodzieży w zakresie budowy i składu ciała, sprawności motorycznej i wydolności fizycznej, postawy ciała oraz wpływu czynników środowiskowych na kondycję biologiczną młodego pokolenia. Wyniki badań przekazywane są rodzicom, opracowania naukowe urzędnikom kreującym politykę zdrowotną i społeczną w regionie.

 • Entity name: Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego
  Year from: 1995
  Scope: Zagłębie Miedziowe jest regionem skażonym metalami ciężkimi (ołów, kadm), których gromadzenie w organizmie niesie za sobą poważne skutki zdrowotne. Program badań Fundacji obejmuje m.in. ocenę przestrzennej dystrybucji stężeń ołowiu we krwi dzieci, która pozwala na wyłonienie populacji lokalnych, w których częstość występowania podwyższonego poziomu tego metalu wzrasta. Zespół badawczy, utworzony przez pracowników Katedry Biostruktury AWF we Wrocławiu, prowadzi systematyczny monitoring rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci wiejskich zamieszkujących tereny najbardziej zanieczyszczone (okolice hut miedzi) w celu oceny biologicznych skutków intoksykacji.

 • Entity name: Prof. Robert Malina - Tarleton State University, Stephenville, Texas
  Year from: 2000
  Scope: Współpraca realizowana jest w zakresie badania biologicznych skutków oddziaływania czynników środowiskowych (metale ciężkie, status społeczno-ekonomiczny i styl życia rodzin), głównie w odniesieniu do sfery somatycznej i motorycznej człowieka.
Functions in journals
 • Journal title: Antropomotoryka
  ISSN: 1731-0652
  Function name: członek Komitetu Redakcyjnego

 • Journal title: Acta Gymnica
  ISSN: 2336-4912
  Function name: członek Editorial Board
Scientific stay Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Centre name: University of Texas Health Science Center
Centre address: San Antonio, Texas, USA
Visit start date: 2013-08-30
Visit completion date: 2013-09-12
Additional information: W czasie pobytu wykonano pilotażowe badania kondycji biologicznej osób starszych, potomków imigrantów przybyłych z Górnego Śląska do Teksasu w XIX wieku. Badania przeprowadzono we współpracy z Father Leopold Moczygemba Foundation.
Country: USA
Conferences
 • Name: 7th Annual Congress of the European College of Sport Science, Ateny - Grecja
  Description: Teresa Sławińska (2002) "On the relation between somatic traits and motor abilities". Proceedings. Vol.2.
  Year: 2002

 • Name: 9th International Scientific conference “Scientific fundaments of human movement and sport practice”, Rimini - Italy
  Description: Sławińska T., Rożek K., Ignasiak Z., Woźniewski M.(2005) "Somatic build and physical fitness of women treated for breast cancer". [W:] Scientific fundaments of Human Movement and Sport Practice, Centro Universitario Sportivo Bolognese in Bologna, Italy, 2005, vol.21, 547-549.
  Year: 2005

 • Name: 3 th International Scientific Conference “Physical education and sport 2002. Liberec-Euroregion Nisa”, Liberec - Czechy
  Description: Udział w pracach komitetu naukowego. Ignasiak Z., Sławińska T., Domaradzki J. (2002) "Physical fitness in the light of urbanization factor". [w:] “Physical education and sport 2002, Liberec – Euroregion Nisa”. Proceedings. Technicka Univerzita, Liberec, 22-25.
  Year: 2002

 • Name: 15th annual Congress of the European College of Sport Science: 23-26 June 2010 Antalya - Turkey
  Description: Teresa Sławińska, Zofia Ignasiak, Krystyna Rożek, Anna Skrzek, Jarosław Fugiel (2010) "Physical activity and the quality of life of elder women"; Book of abstracts (ed. F. Korkusuz, H. Ertan, E. Tsolakidis); p.404-405
  Year: 2010

 • Name: 19th annual Congress of the European College of Sport Science : 2nd-5th July 2014, Amsterdam - The Netherlands
  Description: Teresa Sławińska, Zofia Ignasiak, Krystyna Rożek, Anna Skrzek, Anna Sebastjan (2014) "The effect of physical activity on body composition and weight-height proportion in the elderly" [Dokument elektroniczny]; Book of abstracts (ed. by De Haan, A., De Ruiter, C. J., Tsolakidis, E.), p.585-586.
  Year: 2014

 • Name: 14th Annual Congress of the European College of Sport Science, 24-27 June 2009, Oslo - Norway
  Description: Teresa Sławińska, Zofia Ignasiak, Krystyna Rożek (2009) "The morphofunctional condition of adult women in relation to physical activity"; Book of abstracts (ed. by S. Loland et al.)
  Year: 2009

 • Name: 13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, Estoril - Portugal
  Description: Teresa Sławińska, Zofia Ignasiak, Paweł Posłuszny, Krystyna Rożek (2008) "The importance of obesity in morphofunctional develoment of children in prepuberty period"; Book of abstracts (ed. by J. Cabri, F. Alves, D. Araujo et al.); p. 583-584.
  Year: 2008

 • Name: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktywność fizyczna, sprawność i żywienie – w trosce o zdrowie, jakość życia i perspektywy naukowej integracji. 21.05.2015. Poznań - Polska
  Description: Teresa Sławińska (2015) "Ocena jakości życia seniorów w aspekcie wybranych czynników środowiskowych"
  Year: 2015

 • Name: XLV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego „Człowiek wobec wyzwań środowiska życia” 16-18.09.2015, Poznań - Polska
  Description: Teresa Sławińska (2015) "Postawa ciała a gęstość mineralna kości osób starszych"
  Year: 2015

 • Name: 21st Annual Congress of the European College of Sport Science, 6-9.07.2016, Vienna - Austria
  Description: Teresa Slawinska, Zofia Ignasiak, Katarzyna Kochan-Jachec, Pawel Posluszny (2016) "Quality of life in the subjective evaluation of the elderly in Poland"
  Year: 2016
Prizes and awards
 • Name: Nagroda Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne
  Awarded places and honorary mentions: Nagroda zespołowa
  Description: Nagroda za badania nad rozwojem psychofizycznym dzieci wiejskich mające szczególne znaczenie społeczne. Badania były prowadzone w ramach grantu kierowanego przez prof.dr hab. Antoniego Janusza "Populacja dzieci wiejskich w badaniach długofalowych. Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania rozwoju morfologicznego, sprawności i wydolności fizycznej". Wyniki badań zostały zebrane w monografiach wydanych przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Studia i Monografie, numery 36 i 42) oraz licznych publikacjach naukowych.

 • Name: Indywidualna nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
  Awarded places and honorary mentions: Nagroda indywidualna
  Description: Nagroda za badania nad uwarunkowaniami środowiskowymi w rozwoju motoryczności dzieci wiejskich. Monografia przedstawiająca wyniki badań stanowi wnikliwą analizę wpływu warunków społeczno-ekonomicznych i rodzinnych na stan rozwoju morfo-funkcjonalnego dzieci i młodzieży zamieszkującej dwa różne pod względem zamożności regiony wiejskie - rolniczy i przemysłowy. Zważywszy na znaczne zmiany stylu i jakości życia oraz środowiska bytowego, zachodzące w dobie transformacji ustrojowej i ekonomicznej kraju, wyjaśnianie określonych związków przyczynowo-skutkowych stanowi nieocenioną wartość dla każdego społeczeństwa. Pozyskane wyniki mają istotne znaczenie poznawcze i praktyczne. Wskazanie środowisk stwarzających dzieciom gorsze warunki do rozwoju biologicznego, a zarazem zagrażających ich zdrowiu, umożliwi opracowanie i korektę programów nauczania dla szkół z zakresu wychowania fizycznego i promocji zdrowia, które w sposób decydujący wpłyną na optymalną sprawność i wydolność organizmu potęgując zdrowie młodego pokolenia, a także spowodują ograniczenie negatywnych wpływów środowiska bytowego.
Scientific associations
 • Name: European Anthropological Association
  Start year: 1985

 • Name: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
  Function name: W latach 1990-92 sekretarz Oddziału Wrocławskiego
  Start year: 1990

 • Name: Polskie Towarzystwo Antropologiczne
  Function name: 1987-89 sekretarz generalny, od 2014 roku członek Zarządu Głównego
  Start year: 1975

 • Name: International Association of Sport Kinetics
  Function name: W latach 2005-2007 sekretarz Oddziału Wrocławskiego
  Start year: 2003

 • Name: European College of Sport Science
  Start year: 2008
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Teresa Sławińska-Ochla
Availability date: 21-03-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Eksperci AWF Wrocław

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Teresa Sławińska-Ochla. [ekspert] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Expert photo

Similar resources

Doświadczenie eksperckie - Jarosław Maśliński

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal a sprawność fizyczna dzieci wiejskich

Andrzej Rokita, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Stres podczas sesji

Agnieszka Kozak, Joanna Piętka, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk społecznych / psychologia (2011)

O Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kryminalistycznej

Tomasz Pietrucha, Michał Rusek, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych (2018)

See more